Regievoerder Vertrek Zeeland-Brabant

Dienst terugkeer en vertrek

 • Stand­plaats Den Bosch
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar met opvolgend onbepaalde tijd bij goed functioneren.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.091 - €4.921
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 154
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd


In deze functie combineer je je talent om mensen te motiveren met jouw organisatietalent. Je werkt met mensen vanuit de hele wereld en met een grote diversiteit in culturele achtergrond.

Als Regievoerder Vertrek bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vervul je een sleutelrol in de begeleiding van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Je draagt bij en geeft invulling aan het terugkeerbeleid van de regering en opereert daarmee midden in de actualiteit. Je zorgt voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen op een juiste manier en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Dit doe je door op individueel niveau en op maat het daadwerkelijk vertrek van de vreemdeling voor te bereiden, te regisseren en te begeleiden. Je bent er op gericht de vreemdeling te motiveren om zelfstandig, met of zonder onze hulp, terug te keren. Lukt dat niet dan organiseer je gedwongen vertrek. Op basis van het dossier en de gesprekken die jij voert met de vreemdeling, maak jij een vertrekplan. In samenwerking met andere partijen in de migratieketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) organiseer jij het vertrek voor de vreemdeling en probeer jij zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


De Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (DOVT) bereidt het vertrek uit Nederland voor van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. In lokale keten overleggen (LKO) werk je samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie. Daar waar relevant worden partners betrokken, zoals de IND, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de voogdijinstelling Stichting NIDOS. Het streven is dat de vreemdeling zelfstandig vertrekt, en dat niet hoeft worden overgegaan tot een gedwongen vertrek. Gedwongen terugkeer valt onder de verantwoordelijkheid van DT&V collega’s van de directie Toezicht en Maatregelen.

De directie OVT is momenteel georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 180 fte. Wij zijn flexibel en wendbaar waarbij het vertrek van de vreemdeling centraal staat. Dat betekent dat je feitelijke standplaats en werkzaamheden afhankelijk zijn van waar de vreemdelingen zich bevinden. Wij verwachten daarom van onze medewerkers dat zij zich flexibel opstellen.

De afdeling Brabant-Zeeland bestaat uit tien regievoerders en twee seniorregievoerders. Zij is geografisch verdeeld over twee regio’s die elkaar actief ondersteunen afhankelijk van de instroom van dossiers op de verschillende opvanglocaties in Zeeland en Brabant.

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regievoerder Vertrek TM Midden-Nederland

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Amersfoort / Zeist
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuurssecretaris Dienst Terugkeer en Vertrek

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Product Owner

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon