Regiocoördinator Gelijke Kansen Alliantie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer Kennis/2023/1540
 • Plaatsingsdatum 20 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Introductie
Ben jij het nieuwe gezicht van de Gelijke Kansen Alliantie in Noord-Brabant en (een gedeelte van) Gelderland?

Wij zoeken een ambitieuze verbinder die samen met de GKA-netwerkpartners wil werken aan kansengelijkheid op lokaal niveau en zo een belangrijke bijdrage levert om kansengelijkheid in Nederland verder te bevorderen.

Doel van de functie
Als regiocoördinator ben je het gezicht van de Gelijke Kansen Alliantie Noord-Brabant en (een gedeelte van) Gelderland. Samen met gemeenten, scholen en andere maatschappelijke partners werk je aan kansengelijkheid op lokaal niveau en zie je toe op de voortgang van de interventies, projecten en onderzoeken voortkomende uit deze samenwerking. Het delen van kennis en het aanmoedigen van samenwerkingen zijn de belangrijkste doelen van het de Gelijke Kansen Alliantie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen:

 • De regiocoördinator is het gezicht en aanspreekpunt van de Gelijke Kansen Alliantie in de regio. De regiocoördinator kent de spelers in de regio persoonlijk, kent hun belangen en weet daar goed mee om te gaan.
 • De regiocoördinator richt zich op samenwerking tussen o.a. lokale overheden, scholen, schoolbesturen en maatschappelijke organisaties en stimuleert en verbindt deze partijen om hun ambities in te zetten in concrete acties, zoals het inzetten van interventies, het oprichten van projecten, het organiseren van bijeenkomsten of het doen van onderzoek.
 • De regiocoördinator agendeert het kansengelijkheidsvraagstuk, geeft de netwerkpartners zicht en inzicht in de lokale uitdagingen op kansengelijkheid en informeert aan de hand van kennis over beleid, data, onderzoek en relevante voorbeelden.
 • De regiocoördinator weet wat er binnen de eigen regio (en andere regio’s) speelt en volgt relevante ontwikkelingen. De regiocoördinator is zich daarbij bewust van de steeds veranderende politieke en bestuurlijke context en de impact daarvan in de regio.
 • De regiocoördinator informeert lokale coalities School & Omgeving, volgt de lokale lerende aanpak en signaleert en deelt belangrijke inzichten/knelpunten.
 • De regiocoördinator voelt zich, samen met de collega’s van het GKA-team, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het programma. Daartoe deelt de regiocoördinator informatie, kennis en ervaring met de collega’s in het GKA-team. De regiocoördinator opereert veelal zelfstandig in de regio, maar is tevens een teamspeler in de samenwerking met collega’s.
 • De regiocoördinator zet in op wederkerigheid tussen het GKA-netwerk en beleidsafdelingen van OCW. Door de “oren en ogen van OCW” te zijn (en zo bijvoorbeeld knelpunten in wet- en regelgeving te signaleren) en door lokale initiatieven te verbinden aan landelijke beleidsspeerpunten.
 • De regiocoördinator draagt zorg voor een passende administratie van belangrijke activiteiten, personen en bijeenkomsten in de regio.
 • Je hebt affiniteit met het thema kansengelijkheid en wil je hier op lokaal en nationaal niveau voor inzetten.
 • Je beschikt over relevante werkervaring op gemeente- en/of schoolniveau en kunt je daarmee goed verplaatsen in de context en uitdagingen van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties.
 • Je bent een netwerker pur sang en idealiter beschik je al over een relevant netwerk op het gebied van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties in het zuiden/midden van het land.
 • Je bent woonachtig in het zuiden/midden van het land om je regiocoördinatorschap succesvol en effectief uit te kunnen voeren.
 • Je kunt goed schakelen tussen tactisch, operationeel en strategisch niveau.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, die je weet in te zetten in het contact met en de gesprekken met docenten, leerkrachten, bestuurders, onderzoekers, wethouders.
 • Je hebt een proactieve houding en vindt het leuk om iets uit te zoeken, initiatief nemen, te pionieren, mensen en kennis bij elkaar te brengen op basis van de lokale uitdagingen en behoeftes, omdat je weet dat het bevorderen van kansengelijkheid overal iets anders vraagt.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving
  • Afhankelijk van kennis en ervaring kan een aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren.
  • Beschik je al over een vast dienstverband binnen de Staat der Nederlanden, dan blijft dat ongewijzigd.
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We bieden je de mogelijkheid om de voor jou belangrijke feestdagen te vieren zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen. Hemelvaartsdag en/of 2e pinksterdag kun je bijvoorbeeld inruilen voor een andere feestdag. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

 • Gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 9 oktober en dinsdag 10 oktober in Den Bosch. Je hoort uiterlijk donderdag 5 oktober of je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek.
 • We streven er naar om binnen twee weken na sluiting van de vacature te reageren op je sollicitatie.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.
 • Als je bent aangewezen als een verplichte van-werk-naar-werk-kandidaat dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden! Je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.
 • Goed om te weten: deze vacature gaat offline na de sluitingsdatum. Wil je hem later nog eens teruglezen, bijvoorbeeld voor je sollicitatiegesprek? Vergeet dan niet om de tekst te downloaden en op te slaan.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team
Het programmateam van de Gelijke Kansen Alliantie bestaat momenteel uit 16 collega’s die zich richten op werkzaamheden in de regio met gemeenten en scholen, landelijke GKA-agenda’s, communicatie en kennisdeling, data en onderzoek en backoffice. Kenmerkend voor het team van de GKA is dat het een grote persoonlijke motivatie kent op en betrokkenheid bij het vraagstuk kansenongelijkheid. Mensen kiezen bewust voor de GKA en er is een gedeeld gevoel van urgentie op de gezamenlijke missie om kansengelijkheid te bevorderen. Dit zorgt voor een grote energie binnen het team, dat vooral denkt in mogelijkheden en obstakels op pragmatische wijze aanpakt. Het gehele team komt iedere dinsdag samen in Den Haag om kennis te ontwikkelen en te delen en de verbinding te maken met andere relevante onderdelen van OCW. Omdat medewerkers door het hele land verspreid wonen, vindt de rest van de werkdagen een mix plaats tussen in de regio werken en in Den Haag.

Over de Gelijke Kansen Alliantie
In 2016 constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toenam. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nam daarop het initiatief om, naast diverse beleidsmaatregelen, de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) te starten. De GKA sluit vanuit de rol van de responsieve, netwerkende overheid met kennis, onderzoek, financiële middelen en communicatie aan op de lokale context en uitdagingen om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. De GKA maakt collectieve impact door gemeenten, scholen en andere partijen samen te brengen, die zich vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid concreet inzetten op het verbeteren van kansengelijkheid. Met als vertrekpunt het versterken van de verbindingen tussen de driehoek school, thuis, omgeving.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Johanna Selis, waarnemend programmamanager GKA

06-46849313

Anita Duineveld, strategisch adviseur GKA

06-25713092

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie OCW

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior regiocoördinator

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Combi-baner vo, mbo, ho

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Detachering

Beleidsmedewerker mondiaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon