Regiocoördinator hoge en/of gevoelige geldelijke strafzaken

Centraal Justitieel Incassobureau

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 50195
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is op zoek naar meerdere Regiocoördinatoren voor hoge/gevoelige geldelijke strafzaken om ons team te versterken. Als regiocoördinator ben je een sleutelfiguur in het persoonsgericht behandelen van complexe geldelijke sancties. Je draagt bij aan de strategische doelstellingen van het CJIB en werkt op dossierniveau nauw samen met verschillende ketenpartners om een effectieve en persoonsgerichte executie te realiseren.

Wat ga je doen?
Als regiocoördinator binnen het doelgroepenteam voor hoge en/of gevoelige geldelijke sancties in Leeuwarden werk je aan een persoonsgerichte aanpak voor de doelgroep waarvoor dit team is gevormd. Onze focus ligt op het waarborgen van een rechtvaardige samenleving door ervoor te zorgen dat de opgelegde straffen worden nageleefd, met aandacht voor een passende, maatschappelijk verantwoorde aanpak die de menselijke maat respecteert. We implementeren "virtuele teams" die aansluiten bij de 4 ressorts (grondgebied van een gerechtshof) in Nederland, met als uiteindelijk doel dat veroordeelden hun betalingsverplichtingen nakomen. Voor elke regio zijn we op zoek naar een regiocoördinator voor hoge en gevoelige geldelijke strafzaken.

Hoge en gevoelige geldelijke strafzaken
Als regiocoördinator ben jij de verbindende factor binnen het team en tussen het team en de diverse ketenpartners. Je werkt op tactisch niveau en analyseert de caseload. Nieuwe persoonsdossiers beoordeel je op inhoud en wijs je toe aan de juiste beoordelaar. Bij de behandeling van deze dossiers begeleid je de beoordelaars binnen je team op tenuitvoerleggingsstrategie. Je coacht en stuurt, grijpt in bij problemen en bemiddelt bij conflicterende belangen om tot een juiste tenuitvoerlegging te komen. Je maakt en onderhoudt nauwe contacten in de regio, bijvoorbeeld met instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie en andere relevante partners. Het behandelen van diverse soorten zaken, waaronder ontnemingsmaatregelen, schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen en mogelijk ook Europees geldelijke sancties horen bij de functie.

Daarnaast werk je nauw samen met zaak- en procesregisseurs, evenals met medewerkers slachtoffertaken binnen Executie. Deze samenwerking zorgt voor een geïntegreerde aanpak en een effectieve uitvoering van onze taken op het gebied van geldelijke strafzaken.

Verder bestaan jouw taken uit het:

 • Analyseren van de caseload regio: Je triageert nieuwe persoonsdossiers, analyseert de inhoud en bepaalt de behandelstrategie in samenspraak met behandelaars. Je signaleert trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het tenuitvoerleggingsproces en draagt bij aan verbeteringen en nieuwe aanpakken.
 • Onderhouden van contacten in de regio: Je bouwt en onderhoudt relaties met ketenpartners en andere relevante partijen in de regio. Je neemt deel aan regionale overleggen en initieert gezamenlijke initiatieven om de tenuitvoerlegging van de persoonsdossiers en de bijbehorende zaken te optimaliseren.
 • Coördineren van de tenuitvoerlegging: Je coördineert de uitvoering van persoonsgerichte behandelstrategieën voor complexe dossiers. Je begeleidt de beoordelaars, helpt hen bij de voortgang en zorgt voor een effectieve samenwerking met interne en externe stakeholders.
 • Behandelen van complexe persoonsdossiers: Je behandelt zelfstandig complexe persoonsdossiers, waarbij je verantwoordelijk bent voor het gehele proces van intake tot afronding van de tenuitvoerlegging. Je neemt proactief beslissingen en stemt specialistische aspecten af met relevante experts waarbij eventuele andere geldelijke zaken uit het persoonsdossier van de bestrafte, zoals strafbeschikkingen of transacties, worden mee behandeld.
 • Begeleiden van behandelaars: Je biedt begeleiding, coaching en ondersteuning aan behandelaars binnen het regioteam. Je intervenieert bij verstoringen in de behandeling en draagt bij aan de ontwikkeling van het team.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw werkveld
Dienstverlening & Incasso
Een belangrijk deel van het primaire proces van het CJIB is ondergebracht binnen de directie Dienstverlening & Incasso (D&I). Als expert in persoonsgericht innen en incasseren innen de collega’s binnen deze directie vorderingen voor verschillende opdrachtgevers. Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting partners waarmee we samenwerken. En altijd in verbinding met de samenleving. Je bent dus een samenwerkende netwerker pur sang.

Jouw team
Het huidige team bestaat uit ongeveer 20 collega’s, maar is volop in ontwikkeling. Mede vanwege de ondermijningsaanpak zijn we bezig met een stevige uitbreiding van het team, om zo hoge en gevoelige geldelijke strafzaken effectief en persoonsgericht te innen en incasseren. We zijn dus behoorlijk in beweging door veranderende of nieuwe processen. Je komt terecht in een divers team dat in informele sfeer samenwerkt vanuit huis en/of op kantoor. We werken nauw samen met de partijen die bij de opsporing en vervolging betrokken zijn geweest en waar dit mag wisselen we informatie uit. We werken persoonsgericht en zijn er alert op dat een bestrafte geen ruimte krijgt voor ondermijnend gedrag. Jij gaat onderdeel uitmaken van dit professionele team, waarbinnen eenieder zijn of haar deskundige bijdrage levert.

Centraal Justitieel Incassobureau

Wie zijn wij?
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een dynamische en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1400 medewerkers. Het CJIB is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat het CJIB daarnaast ook regisseur in de executieketen is voor alle strafrechtelijke beslissingen. Hiermee zorgen we, door het voeren van de operationele regie, voor meer grip en zicht binnen de executieketen.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting (keten)partners waarmee we samenwerken. Altijd in verbinding met hen en de samenleving. Het CJIB staat daarbij bekend om het innovatief vermogen, hands-onmentaliteit en het zijn van een lerende organisatie waarin ontwikkeling van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken, ondersteund door adequate ICT, binnen de beschikbare middelen op juiste wijze worden uitgevoerd.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Reiner Brink

06-31958347

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Centraal Justitieel Incassobureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Verwerken en Behandelen Schadevergoedingsmaatregelen (S7)

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Juridisch Team

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Klantcontact Informatiecentrum

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon