• Zwolle of Groning, afhankelijk van de woonplaats
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 15
  €6.074 - €8.534 (bruto)
 • Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51579, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Opgave

Heb jij de kennis en ervaring die nodig is om als regiodirecteur Noordoost leiding te geven aan de kantoren Zwolle, Enschede, Almelo en Groningen van de directie Grote Ondernemingen (GO) bij de Belastingdienst om samen met bestuurders en (top)adviseurs van de grootste belastingplichtige ondernemingen van Nederland vorm en uitvoering te geven aan Toezicht? En heb je de ambitie om strategische ontwikkelingen op het gebied van fiscale kwesties, klantconcepten en informatievoorziening naar een volgende fase te brengen? Dan komen we graag met jou in contact.

Samen met een andere regiodirecteur vul je het strategisch-tactische management voor deze regio in.
Je geeft leiding en richting aan 10 - 12 teamleiders van de units (circa 250 medewerkers). Samen met je teamleiders stuur je op het realiseren van de afgesproken doelstellingen, gericht op het beïnvloeden van de compliance van grote ondernemingen. Denk aan het actualiseren van strategische behandelplannen, realiseren van controles en het verder invullen van het Horizontaal Toezicht voor de regio. Samen met je collega regiodirecteur stuur je op de implementatie van de doorontwikkeling van het Toezicht dat landelijk wordt afgesproken, inclusief de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van externe ontwikkelingen (nationaal en internationaal). Indien nodig, kun je de strategie van de directie (richtinggevend) beïnvloeden.

Je bent verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van multinationals, grote familiebedrijven, grote dochterondernemingen van internationale ondernemingen, zeer vermogende personen en non-profit organisaties. Jaarlijks ga je met bestuurders en (top)adviseurs in gesprek over de wijze waarop het Toezicht vorm wordt gegeven. Van jou wordt verwacht dat je voor hen een gezaghebbende gesprekspartner bent.

De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste belastingplichtigen van Nederland, inclusief aan de AEX-genoteerde bedrijven, die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. Het acteren op een breed speelveld waarbij inzicht wordt verlangd in externe factoren die samenhangen met de fiscale klantbehandeling, vraagt van de regiodirecteur een natuurlijke alertheid. Na afstemming met de landelijke directie treed je direct in contact met het ministerie. Van jou wordt verwacht dat je gevoel hebt voor onderlinge verhoudingen en belangen en dat je dit kunt overbrengen op je teamleiders.

Je hebt een coachende stijl van leiding geven waarbij je rekening houdt met de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers. Medewerkers geef je ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je staat tussen je medewerkers en laat, op gepaste momenten, je gezicht zien. Je weet medewerkers aangesloten, gefocust en gemotiveerd te houden. Op alle niveaus weet je te schakelen, zowel op bestuurlijk niveau als met de medewerkers. Je hebt bijzondere aandacht voor de werkdruk van medewerkers.

Je initieert, volgt en benut strategische ontwikkelingen en draagt bij aan de doorontwikkeling van de gehele directie. Je pakt overall organisatorische ontwikkelingen, verandertrajecten en/of klantbehandelingsvraagstukken vanuit een strategische invalshoek op regionaal en/of landelijk niveau op.
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Grote Ondernemingen (GO)

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen, zeer vermogende personen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2.900 medewerkers.

De regio Noordoost kent drie units (samen circa 380 medewerkers) die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen, zeer vermogende personen en non-profit organisaties uit die regio; en heeft kantoren in Zwolle, Enschede, Almelo en Groningen. Elke unit bestaat uit 4-6 teams en elk team bestaat uit 20-25 medewerkers.
 

Grote Ondernemingen

directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marie-Anne Toenders-Broeders, Landelijk Directeur Grote Ondernemingen

06-30098387

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gijs IJdo, MD-Consultant DGABD

06-29082276

Solliciteren?

directoraat-generaal Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regiodirecteur Grote Ondernemingen West

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Regiodirecteur Grote Ondernemingen Noordwest

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Twee regiodirecteuren Midden- en Kleinbedrijf

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoorn of Hoofddorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon