Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Regiodirecteur Noordoost Grote Ondernemingen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer DGBD2020723
 • Plaatsingsdatum 24 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met de andere regiodirecteur vul jij vanuit Zwolle het tactische management voor de regio Noordoost in. Als regiodirecteur geef je leiding en richting aan een groep teamleiders, die op hun beurt leiding geven aan groepen professionals van (assistent-)klantcoördinatoren, heffers en controlemedewerkers. Jouw focus ligt op de realisatie van de doelen van de eigen teams binnen de gegeven strategische richting en op het leveren van input voor de strategische richting van de regio en de directie Grote Ondernemingen.

Je bent verantwoordelijk voor de klantpakketten van multinationals, grote familiebedrijven, grote dochterondernemingen van internationale ondernemingen en non-profit organisaties. De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijke en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. Het acteren in een breed speelveld waarbij inzicht wordt verlangd van externe factoren die samenhangen met de fiscale klantbehandeling, vraagt van de regiodirecteur een natuurlijke alertheid. Waar nodig ben je betrokken bij contacten met multinationals of andere belastingplichtigen in een politiekgevoelige context. In dat verband weet je goede contacten te onderhouden met de concerndirecties Fiscaal Juridische Zaken en Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, met eventuele andere concerndirecties en met betrokken ministeries.

Als regiodirecteur informeer je de landelijke directie over gewenste afstemming met het ministerie. De ambitie daarbij is dat de beoogde en bereikte handhavingseffecten stap voor stap transparant en meetbaar worden gemaakt. Aan de vernieuwing van de klantbehandeling binnen de directie worden extra impulsen gegeven, die vragen om zorgvuldige communicatie en implementatie. Naast de fiscale sturing ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. Aan jou de opgave om de regio aangesloten te laten zijn en mee te laten bewegen met relevante ontwikkelingen.

Jij gaat overall organisatorische ontwikkelingen, verandertrajecten en klantbehandelingsvraagstukken op regionaal én landelijk niveau oppakken. Ook treed je op als business-owner voor (niet-strategische) IT-projecten en ben je opdrachtgever van ontwikkelprojecten. Tot slot ben je portefeuillehouder van een van de ondersteunende portefeuilles van de directie Grote Ondernemingen of tweede portefeuillehouder op een primair proces-portefeuille.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting zoals fiscaal recht, fiscale economie of accountancy.
 • Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur in meerdere organisaties en/of in verschillende organisatieonderdelen met een sterke fiscale oriëntatie.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met vakinhoudelijke fiscaliteit en handhavingsprocessen.
 • Je hebt kennis van internationale fiscale problematiek.
 • Je spreekt en schrijft redelijk goed Engels.
 • Je hebt goede management- en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie en kunt de daarbij horende keuzes transparant vertalen en laten landen bij de medewerkers op de werkvloer.
 • Je beweegt makkelijk in netwerken en gebruikt kennis en kunde van jouw omgeving.
 • Je weet politieke verhoudingen en bestuurlijke context van vraagstukken te doorgronden.
 • Je draagt verantwoordelijkheid uit voor datgene waar je voor staat, neemt het voortouw en vertoont voorbeeldgedrag.
 • Je stelt je open voor medewerkers, zodat zij zich gesteund voelen bij het realiseren van de doelstellingen.
 • Je vindt samenwerken belangrijk, handelt altijd integer en doet aan (zelf)reflectie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een nieuwe functie in schaal 15. De beschrijving en waardering van deze functie wordt naar verwachting uiterlijk 1 september geformaliseerd.
 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk.
 • Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, hebben onze voorkeur.
 • We hechten veel waarde aan divers en veelzijdig samengestelde teams.
 • We verwachten dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde verblijfsduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 24 augustus 2020. Stuur je motivatie en cv per mail onder vermelding van het vacaturenummer naar vacatures-MD@minfin.nl.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Belastingdienst
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken. Dit doet de dienst door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af. Het directoraat-generaal Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Op dit moment werken hier ruim 28.000 medewerkers.

Op 11 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten de besturing van de Belastingdienst te versterken. Besloten is de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten uit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën. Dit, om doelgerichter aan de slag te kunnen met de uitvoeringsopgaven binnen de drie onderdelen.

Directie Grote Ondernemingen
De directie Grote Ondernemingen is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties van Nederland. De directie kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units: Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht en Handhaving.

De regio Noordoost heeft vier kantoren in het noorden van het land en bestaat uit drie units die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen en non-profit organisaties.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de thesaurier-generaal, de directeuren-generaal Fiscale Zaken, Rijksbegroting, Belastingdienst, Toeslagen en Douane, en de hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Smetsers, directeur Grote Ondernemingen

06-52485517

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD adviseur ABD met account Belastingdienst

06-22044900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner stukkenstroom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zwolle, Enschede en Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon