• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Juridisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 4 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 756, Plaatsingsdatum: 11 mei 2024

Kazernes, vliegbases, oefenterreinen, marinehavens. Vanuit talloze locaties verspreid over het land zet Defensie zich in voor de welvaart en vrijheid van Nederland. Als regionale omgevingsmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf behartig je daarbij, met het oog op ruimtelijke aspecten, het belang van Defensie, zodat zij haar werk onbelemmerd en veilig kan doen. Dat gebeurt landelijk en in specifieke regio’s.

Alle activiteiten zijn gericht op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de gezamenlijke doelen en belangen te onderkennen, te overbruggen, te realiseren en de regie te behouden op het gehele proces op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Waar houd jij je concreet mee bezig?

 • Jij vertegenwoordigt Defensie bij ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening binnen het gebied dat je monitort. Alle bekendmakingen van ruimtelijke plannen heb je snel op het netvlies. Je weet wat er speelt aan beide zijden van de hekken rond een locatie. Veiligheidsbewaking speelt daarbij een belangrijke rol. De aanleg van een waterplas naast een vliegbasis trekt vogels aan. En hoogbouw kan de radarsystemen verstoren.
 • Belangrijk bij jouw werk zijn een tiental zoneringen voor onder meer geluid, munitie en absolute bouwhoogtebeperkingen. Deze zoneringen liggen als een lappendeken over Nederland en zijn planologisch geborgd. Elk hebben ze specifieke randvoorwaarden en een eigen dynamiek. Daarvoor creëer je draagvlak in gesprekken met gemeenten en provincies tijdens planologische procedures.
 • Je beoordeeld plannen en visies zoals N2000 beheer en herstelplannen, omgevingsvisies en -verordeningen en omgevingsplannen en zorgt dat defensiebelangen daarin niet worden belemmerd. Waar nodig initieer je wijzigingen zodat defensieactiviteiten gerealiseerd kunnen worden.
 • Je draagt bij aan projecten, levert advies voor projecten vanuit jouw vakdiscipline, stelt in samenwerking met projectmanagers of project omgevingsmanagers een vergunningenstrategie op. Indien nodig kan je worden ingezet als vergunningen coördinator.
 • Je coördineert en begeleidt onderzoeken en processen die inzicht geven in omgevingsrecht vraagstukken, bijvoorbeeld ten behoeve van omgevingsplannen of milieueffectrapportages.
 • Voor je werkzaamheden onderhoud je continu jouw netwerk binnen de regio en stem je goed af met defensiepartners en projectleiders.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseer je de klant en collega’s uit de eigen organisatie over lopende of op handen zijnde projecten of kansen en risico’s die zich voordoen in jouw werkveld. Met hen en collega omgevingsmanagers stem je af over gebied overschrijdende zaken. Neem bijvoorbeeld een laagvliegzone die zich over twee gebieden kan uitstrekken.
 • Je bent aanspreekpunt voor lokale, regionale en landelijke organisaties. Je luistert naar hun behoeften en onderzoekt of daarmee rekening kan worden gehouden. Zo zorg je ervoor dat Defensie en alle partijen in de omgeving goede buren blijven en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd.
 • Regelmatig zijn er cluster- en team overleggen waarin we onder meer werkwijzen afstemmen, werkprocessen verbeteren en kennis delen en ontwikkelen.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je inhoudelijk nog wat meer informatie over deze functie? Bel of app dan met Iwan van der Wardt Clusterhoofd Ruimtelijke belangenbehartiging 06-10346359 of Yvette Stoffels- Bosveld Coördinator beheer 06–13468828 of Michael Vergouwe Coördinator projecten 06- 10960279

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Vastgoedbeheer

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Assetmanagement, Technische expertise, Vastgoedinformatiemanagement, Technisch beheer, Realisatie Landelijk, Realisatie West, Realisatie Oost en Realisatie Advies en Buitenruimte. De directie Vastgoedbeheer beheert de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Sectie Omgevingsmanagement

De sectie Omgevingsmanagement is onderdeel van de afdeling Assetmanagement. We zorgen voor het afstoten en gereedmaken van Defensievastgoed en leveren specialistisch onderzoek en advies. Ook verkrijgen en beheren we project gerelateerde toestemmingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, sloop, kap en natuur. Daarnaast werken we aan belangenbehartiging en dragen we bij aan planologie, inrichting, structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en beleggingsadviezen.

Onze sectie bestaat uit drie clusters:

• Ruimtelijke belangenbehartiging,

• Verkrijgen vergunningen,

• Beheren vergunningen en ondergrond

Cluster Ruimtelijke belangenbehartiging

Jij gaat aan de slag in dit cluster dat met het oog op ruimtelijke ordening de belangen behartigt van alle defensielocaties in Nederland en het Caribisch gebied. Met jouw collega's vorm je een hecht team. We gaan zoveel mogelijk voor een eenduidige aanpak van de werkzaamheden. Ook nu we allemaal hybride werken. We begrijpen wat er nodig is om de belangen van Defensie in het eigen gebied te vertegenwoordigen.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvette Stoffels-Bosveld

613468828

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alexander Martini

+31 621300680

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Omgevingsvergunningen Briks

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager vergunningen

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats utrecht, arnhem, den haag, tilburg
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Omgevingsvergunningen

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon