Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Techniek / productie, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 7 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer WVL-771
 • Plaatsingsdatum 11 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland kan niet zonder een goed functionerend systeem van vaarwegen-, wegen- en watersystemen. Rijkswaterstaat doet er dan ook alles aan deze in optimale staat te houden.
Als Regisseur (senior adviseur) heb jij je focus op de verbinding tussen de technische infra en assetmanagement afspraken. Je werkt in Utrecht of Rijswijk.

De uitdaging
Hoe moet het hoofdvaarwegennet presteren, nu en in de toekomst? Hoe kan Rijkswaterstaat beter sturen op de kwaliteit van het hoofdvaarwegennet? En wat betekent dit enerzijds voor de werkwijzen van RWS en anderzijds voor de afspraken met het ministerie van IenW? Het zijn allemaal vragen waarop jij de antwoorden wilt weten en waar je samen met je collega’s vorm aan wilt geven. Hierbij zet je uiteraard je brede assetmanagementkennis en ruime ervaring met scheepvaart en het (hoofd)vaarwegennet in.

Je brengt assetmanagement kennis mee
Probleemloos neem je actuele thema’s mee in je werkzaamheden. Zo houd je rekening met de ontwikkeling van de nieuwe servicelevel-agreement 2022-2025 tussen Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je ontwikkelt nieuwe prestatie-indicatoren en vertaalt deze naar de praktijk. Ook help je bij het in kaart brengen van de toekomstige behoeftes op het gebied van beheer en onderhoud, en vervanging en renovatie. Al met al draag je bij aan een helder totaalbeeld van onze netwerken en aan het versterken en vergroten van ons informatiebeeld rondom onze netwerkkwaliteit.

Je verbindt
Zijn er vragen over de kwaliteit van ons hoofdvaarwegennet? Dan zoek jij dit met plezier tot de bodem uit. Waar nodig zet je hierbij je brede en relevante netwerk in. Je verbindt mens en werk met elkaar en krijgt veel energie van het gezamenlijk oppakken van zaken. Afdelings- en organisatiegrenzen bestaan niet voor jou. Je stapt hier dan ook probleemloos overheen en komt al samenwerkend tot aantoonbaar resultaat. Zo werk je onder meer continu aan het versterken van de samenwerking met de afdelingen Netwerkmonitoring en Netwerkregie. Je bent voor zowel Rijkswaterstaat in regio en uitvoering, als de beleidsmakers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een geloofwaardige gesprekspartner die eigen kennis combineert met kennis van anderen en zo tot heldere adviezen komt.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbare (indicatief 1 - 3 jaar) ervaring in het adviseren en het tot stand brengen van advies (deel) producten en diensten;
 • Jouw communicatietalent en analyserend vermogen maken dat je evenwichtige adviezen en producten tot stand brengt c.q. kunt formuleren;
 • Je hebt kennis op het gebied van assetmanagement en informatievoorziening;
 • Je weet als geen ander hoe je projecten moet coördineren om resultaten te halen;
 • Je schakelt soepel tussen strategisch, tactisch en operationeel (flexibiliteit en organisatie sensitief);
 • Kennis van het Hoofdvaarwegennet is noodzakelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Prestaties Netwerken

Hoe moeten de infrastructurele netwerken van Rijkswaterstaat presteren, nu en in de toekomst, om te blijven voldoen aan de veranderende eisen, wensen en wetgeving? Dat is de vraag waarop de afdeling Prestaties Netwerken antwoord geeft. Dit doen we met 22 fte (coördinerend) senior adviseurs en een afdelingshoofd. Samen faciliteren we het afwegen van de gewenste en haalbare prestaties voor de korte en lange termijn voor de drie netwerken van Rijkswaterstaat: het hoofdvaarwegennet, hoofdwatersysteem en hoofdwegennet. We helpen bij de totstandkoming van prestatieafspraken en werken aan kaders en kennis voor het operationaliseren van netwerkkwaliteit. Hierbij houden we rekening met duurzaamheid, leefomgeving en informatievoorziening.

De kerntaken van onze afdeling zijn:
- het inrichten, beheren en continu verbeteren van het proces Prestatiemanagement, met als doel het concretiseren en stuurbaar maken van de netwerkkwaliteit zodat in de uitvoering de gewenste netwerkkwaliteit gerealiseerd kan worden;
- het opstellen van een servicelevel-agreement SLA-offerte voor beheer en onderhoud en verkeer en watermanagement;
- het opstellen en beheren van en adviseren over kaders en handreikingen voor het maakbaar en stuurbaar maken van onze netwerkkwaliteit;
- het ontwikkelen, bijhouden en uitdragen van expertise rondom assetmanagement en prestatiemanagement.

Tijdens onze werkzaamheden zijn transparantie, continu verbeteren, verbinden en borgen onze kernwaarden.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ben Groen, Afdelingshoofd PN

06-51551538

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tom Ebbers, Adviseur Werving en Selectie

06-24557152

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur archeologie en cultuurhistorie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon