• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 22 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 878, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Nederland staat voor een enorme opgave: het bouwen van 900.000 betaalbare en toegankelijke woningen vóór 2030. Wil jij meewerken aan deze ambitieuze missie? Sluit je aan bij het team Woningbouw en zorg ervoor dat deze woningen op de juiste plek komen te staan!

Onze ambitie:
De directie Woningbouw streeft naar een integrale aanpak bij gebiedsontwikkeling in grootschalige woningbouwgebieden. Deze uitdaging vereist slimme oplossingen voor betere bereikbaarheid, vrijmaken van locaties en het creëren van voldoende groen en waterberging. Verschillende departementen werken samen aan deze complexe taak.

Onze middelen:
Het kabinet heeft 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit geld is verdeeld over verschillende regio’s in Nederland, met speciale aandacht voor grootschalige woningbouwlocaties binnen de NOVEX-verstedelijkingsgebieden. Samen met het ministerie van I&W, BZK en regionale overheden werken we aan concrete afspraken, bekend als BO/Mirt afspraken.

Onze missie:
Het team ‘Grootschalige Woningbouw’ werkt samen met I&W aan de uitwerking van deze afspraken. We zijn ook verantwoordelijk voor het betrekken van andere departementen bij de grootschalige gebiedsontwikkeling. Samen met gemeenten, regio’s, provincies, marktpartijen en corporaties bouwen we aan duurzame (markt) coalities.

Jouw rol als Regisseur Grootschalige Woningbouw:
Voor de regio Zuidwest Nederland (Zuid-Holland en Zeeland) zoeken we een gedreven Regisseur Grootschalige Woningbouw. In deze rol:

 • Bouw je langdurige relaties op met lokale partners om gedeelde ambities om te zetten in toekomstbestendige plannen.
 • Vertegenwoordig je BZK/Woningbouw extern met overtuiging.
 • Stimuleer je planprocessen en verbind je deze met andere thema’s en departementen.
 • Bouw je aan duurzame coalities en fungeer je waar nodig als mede-opdrachtgever namens de programmadirecteur.
 • Ben je enthousiasmerend, verbindend en ondernemend naar je partners en collega’s.
 • Voeg je waarde toe door in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van gemeenten, medeoverheden en marktpartijen en vind je oplossingen voor knelpunten.
 • Combineer je strategisch inzicht met een hands-on mentaliteit voor een slagvaardige aanpak.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voldoende goede woningen op de juiste plek, dat is waar de directie Woningbouw zich allereerst op richt. Wij brengen het aanbod in balans met de vraag en sturen op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare, duurzame woningen op goede locaties. Woningen waar vraag naar is en die passen bij de verschillende huishoudens in Nederland.

Demografische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. De directie werkt daarom nauw samen met alle spelers in het veld, zoals corporaties, bouwers, projectontwikkelaars, gemeenten, regio's en provincies. De belangrijkste opgaven voor de aankomende periode zijn het terugdringen van het huidige, historisch hoge woningtekort en het herstructureren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in met name de kwetsbare gebieden.

De woningmarkt staat op dit moment onder grote spanning. Wij lezen het dagelijks in de krant. Het is voor sommige mensen lastig een betaalbare woning te vinden. Dat betekent dat er bij de directie Woningbouw veel speelt en gebeurt, geen dag is hetzelfde.

Onze directie bestaat inmiddels uit ruim 80 medewerkers en kent vier afdelingen: Woningbouwbeleid, Programmering en monitoring, Ontwikkeling en realisatie en Grootschalige woningbouw. De afdelingen werken onderling nauw samen. De directie is nog relatief jong, en de organisatie nog volop in ontwikkeling.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hettie Politiek

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Expert Gebieds- en Woningbouwontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Managementondersteuner (S7) directie Woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sr adviseur gebiedsontwikkeling en PPS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon