Regisseur grootschalige woningbouw Zuid West

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €5.359 - €7.834
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 19 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGVB/WB/24/12
 • Plaatsingsdatum 2 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Zoek je een nieuwe uitdaging? Nederland staat de komende jaren ook voor een grote uitdaging: de bouw van 900.000 nieuwe betaalbare en bereikbare woningen tot en met 2030. Jouw uitdaging kan worden om samen met je collega’s van de directie Woningbouw te zorgen dat er ook daadwerkelijk voldoende van deze goede woningen op de juiste plek komen!
Een van de ambities van de directie zoals verwoord in het programma Woningbouw is om te zorgen voor een integrale aanpak bij de gebiedsontwikkeling in grootschalige woningbouwgebieden. Grootschalige woningbouw gaat immers gepaard met complexe uitdagingen, omdat de schaal meer vraagt van de ontsluiting van de locatie, het vrijmaken van een locatie of het realiseren van voldoende groen en ruimte voor waterberging. Meerdere departementen zijn daarom bij deze opgave aan boord.
Door het huidige kabinet is al 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor goede ontsluiting en bereikbaarheid. Deze middelen zijn verdeeld over de verschillende regio's van Nederland (met de nadruk op grootschalige woningbouwlocaties binnen de NOVEX-verstedelijkingsgebieden) in een groot aantal nog verder uit te werken afspraken samen met het ministerie van I&W, BZK en de regionale overheden, de zogeheten BO/Mirt afspraken.
Het team 'grootschalige woningbouw' van de directie Woningbouw is, samen met I&W, verantwoordelijk voor het uitwerken van deze afspraken. Daarnaast is het team grootschalig verantwoordelijk om proactief ook andere departementen te binden aan deze opgave van het aanjagen van de grootschalige gebiedsontwikkeling. We werken samen met de gemeenten regio’s, provincies en departementale partners. Maar ook met marktpartijen en corporaties.
Voor de regio Zuidwest Nederland zoekt het team grootschalige Woningbouw van de directie Woningbouw een regisseur grootschalige woningbouw. Onder Regio Zuidwest valt Zuid-Holland en Zeeland.

Jouw uitdaging als regisseur grootschalige woningbouw
Als regisseur grootschalige woningbouw ga je een langdurige relatie aan met je lokale partners om de gedeelde ambities en afspraken goed uit te werken in toekomstbestendig planprocessen en planproducten waarbij je BZK/Woningbouw extern stevig weet te vertegenwoordigen. Je jaagt planprocessen aan en verbindt deze met andere thema’s en departementen en je bouwt aan duurzame (markt) coalities. Waar nodig functioneer jij als mede-opdrachtgever namens de programmadirecteur. Je bent enthousiasmerend, verbindend, ondernemend en constructief reflectief naar je partners en collega’s. Dat je ook op jezelf kunt reflecteren is voor jou vanzelfsprekend.
De juiste waarde voeg je toe door actief op te halen en in te spelen op de concrete ondersteuningsbehoeften uit de betrokken gemeenten, medeoverheden en marktpartijen en het vinden van oplossingen voor concrete knelpunten (onder andere door het ook betrekken van jouw groeiende netwerk). Dit weet je te combineren met een ‘hands on’ mentaliteit waardoor een snel een slagvaardige aanpak ontstaat.

Als je vanuit jouw talent en publieke drijfveren weet te komen tot een integrale coalitie aanpak voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling die daadwerkelijk mooie, duurzame en bereikbare wijken oplevert, dan ben jij de regisseur grootschalige woningbouw die we zoeken!
Naast je activiteiten in je ‘eigen’ regio zet je jezelf ook in voor programma-activiteiten breed en bouw je mee aan de doorontwikkeling van de Directie Woningbouw van BZK in de breedte.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Woningbouw werkt aan de uitwerking van het programma Woningbouw. Binnen de directie richt de afdeling Grootschalige Woningbouw zich op het voorwaardenscheppende en richtinggevende nationale beleid en de regie, die nodig zijn voor de bouw van voldoende betaalbare woningen in de grootschalige woningbouwgebieden in Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitwerking van het programma Woningbouw en Mobiliteit waar samen met het ministerie van I&W fors geïnvesteerd wordt in woningen en bereikbaarheid. In dat kader dient het samenspel met medeoverheden, andere departementen en marktpartijen verder ontwikkeld te worden.

De woningbouwopgave is nauw verbonden met andere opgaves in het fysieke en sociale domein. Daarbij is er een sterke relatie met werk en bedrijvigheid, verduurzaming, verstedelijking, klimaatbestendigheid en de energietransitie. Op deze terreinen werkt de directie en de afdeling samen met andere onderdelen van BZK en andere departementen.
De afdeling adviseert de bewindspersonen over de aanpak van de woningbouwopgave in de grootschalige woningbouwgebieden, bereidt Algemene Overleggen voor met de Tweede Kamer, ontwikkelt beleid en procesregie in samenwerking met andere departementen, medeoverheden en stakeholders, zoals projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
De directie Woningbouw waar de afdeling Grootschalige Woningbouw deel van uitmaakt, staat voor een enorme opgave om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. De directie Woningbouw is in april 2021 opgericht en voortvarende aan de slag gegaan. In enkele jaren heeft de directie een enorme groei doorgemaakt naar meer dan 100 fte. Deze uitbreiding is voorlopig nog niet ten einde, maar betekent wel dat de directie zich in een doorontwikkeltraject bevindt waarin de huidige taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over twee directies die in de toekomst nauw met elkaar zullen blijven samenwerken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hettie Politiek

(06) 10 18 24 93

Jan Nico Wigboldus

(06) 20 95 61 59

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arie Speulman

(06) 15 35 92 29

Yvette van Greuningen

(06) 18 30 27 66

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris nieuwe directie Woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingssecretaris voor de afdeling ISenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker woningcorporaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon