• Stand­plaats Utrecht/ Hybride
 • Contractduur -
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 14 december
 • Vacaturenummer 1199082
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In jouw rol als regisseur lever je een concrete bijdrage aan het portfolioproces, door je te richten op de voortgang van het concernportfolio. Denk hierbij aan wetgevingsprojecten, zoals Werkelijk rendement Box 3 en moderniseringsprojecten, zoals het uitfaseren van oude ICT-systemen voor de omzetbelasting (BTW).

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je vervult in de functie van regisseur portfoliomanagement 2 kernrollen; accounthouder en secretaris.

Ten eerste de rol van accounthouder, waarbij je 1e aanspreekpunt bent voor een aantal domeinen binnen de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor specifieke belastingmiddelen of generieke ICT-functies. Je stelt heldere notities en rapportages op waarin je je analyses en adviezen presenteert, zowel richting de organisatieonderdelen als het directieteam/leiding van de Belastingdienst. Je bereidt besluitvorming voor in samenwerking met andere afdelingen.

In jouw rol als accounthouder ben je, dankzij je deskundige en onafhankelijke blik, een waardevolle gesprekspartner; of het nu gaat om de voortgang van het portfolioproces, de kaders en richtlijnen van het portfolio of de laatst genomen besluiten hierover. In je aanpak houd je rekening met het belang van de Belastingdienst als geheel en zorg je voor een goede balans tussen lef en zorgvuldigheid in je (schriftelijke) adviezen. Met deze brede kennis herken je snel kansen en knelpunten en kan je die aangrijpen en oplossen in nauwe samenwerking met collega’s uit andere dienstonderdelen.

Ten tweede vervul je de rol van secretaris. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van (bestuurlijke) overleggen en besluitvorming over het portfolio. Je draagt deze verantwoording zowel logistiek in de stukkenstroom, als bij het opstellen en afstemmen van annotaties en het verslagleggen van de overleggen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je resultaatgericht werkt aan actuele maatschappelijke thema’s.
 • jouw adviezen en voorstellen koersbepalend zijn op gebied van (strategisch) portfoliomanagement.
 • je werkt op het snijvlak tussen beleid en uitvoering.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
‘Het continu balanceren tussen de verschillende belangen van stakeholders is een heerlijke uitdaging. Wanneer dit uiteindelijk leidt tot de vertaling van complexe werkinhoud naar leesbare bestuurlijke notities krijg ik energie. Vooral als dit uiteindelijk leidt tot integrale besluiten over het portfolio heen en helder is in welke mate het bijdraagt aan het verbeteren van de dienstverlening met de burgers en bedrijven.’ Arjan, senior adviseur Portfoliomanagement

 • Je hebt wo-werk -en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als regisseur, adviseur, projectleider of portfoliomanagement officer (PMO-er) in een multidisciplinaire omgeving.
 • Je hebt affiniteit of ervaring met grote ICT-trajecten.
 • Je hebt kennis van portfoliomanagement, zoals MOP en projectmanagementmethodieken, zoals SAFE / Agile.
 • Je bent aantoonbaar goed in het schrijven en afstemmen van notities.

Jouw competenties

 • analyseren
 • plannen en organiseren
 • organisatiesensitiviteit
 • flexibiliteit
 • netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving *In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Op dinsdagochtend 29 november vinden de selectiegesprekken plaats. 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Belastingdienst is een omvangrijke IV-gedreven organisatie, waarbij het werken op basis van gemeenschappelijke architectuur, standaarden, technieken en methoden van groot belang is voor de bestuur- en beheersbaarheid ervan. Voor data en het voorkomen van datalekken is de Concerndirectie IV- en Databeheersing (IV&D) verantwoordelijk voor het stellen en onderhouden van kaders hiervoor. IV&D is ook verantwoordelijk voor de vertaling van rijksbrede kaders naar een enterprise-architectuur en een effectief applicatie- en portfoliomanagement, waarin zowel concrete bestuurlijke keuzes worden vastgelegd als keuzes die gemaakt worden in het licht van innovatie & strategie.

Onze missie bij de concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing? De informatievoorziening voor de kerntaken van de Belastingdienst blijven vernieuwen, in lijn met de ambities van het ministerie van Financiën. Het gaat hier om kerntaken zoals heffen, innen, uitkeren, opsporen en toezien op goederen. Bij de afdeling Concernportfolio- en Projectmanagement werken we hier met zo’n 25 collega’s aan mee. Hoe? Met regie op en coördinatie over het besluitvormingsproces over het concernportfolio: een verzameling van (ICT-)projecten rondom het moderniseren van ICT-systemen, invoeren van nieuwe wetgeving en het verbeteren van de dienstverlening voor burgers, bedrijven en intermediairs. Dit gehele portfolio geeft inzicht in de veranderambities, voortgang op doelstellingen en trendmatige (kosten)ontwikkeling, waardoor beslissingen gemaakt kunnen worden. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Patricia Hol, Afdelingshoofd IV- en Databeheersing

06 - 21 22 72 44

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Thomas Zijtveld, Adviseur werving & selectie

06 - 21 92 74 80

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur software en contractmanagement

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht (hybride)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur portfoliomanagement

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business analist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht en hybride
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon