Registeraccountant

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220704_13
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bouwen aan een topteam, inhoudelijke vraagstukken tackelen en professionals binnen en buiten de organisatie verder helpen met deskundig advies. Zomaar een dag als registeraccountant bij de afdeling Financiën en Control (F&C) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Jouw expertise en inspirerende samenwerking laten onze afdeling groeien.

Samen met twee collega-professionals vorm je het cluster kwaliteitsborging en werk je in het financiële hart van de RVO: Financiën & Control. Jullie zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van F&C naar een afdeling die topprestaties levert. Door je prettige en heldere manier van communiceren en het enthousiasme dat je uitstraalt bouw je mee aan een RVO dat staat voor zijn resultaten. Op meerdere niveau's in de organisatie beweeg je je gemakkelijk, van hands-on-instructies op de werkvloer tot overleg met de CFO en de Auditdienst Rijk (ADR). Je houdt hierbij rekening met de politiek bestuurlijke omgeving die jouw werk kenmerkt. Met je collega’s hou je toezicht op de kwaliteit en ben je de verbindende factor tijdens het (jaar)afsluitingsproces van de agentschapsfinanciën en de afstemming daarover met de ADR. Ook signaleren jullie tekortkomingen in de betreffende administratieve processen door de hele organisatie en dragen bij aan verbeteringen. Je zet daarnaast je deskundigheid in om specifieke vraagstukken op te lossen en ontwikkelingen als procesmining en datamining te vertalen naar toepassingen binnen F&C. Als registeraccountant heb je zeer veel contact met collega’s, management en externe partijen en heeft jouw deskundigheid impact waar de organisatie op kan steunen.

Verder is een ontwikkeling gaande om het cluster centraler te positioneren binnen F&C. Dat betekent dat het cluster zich ook gaat richten op het financieel beheer van de programmagelden, inclusief IT-beheer, die RVO uitvoert. De beleidsadministratie bij RVO is in 2021 alleen voor nationale programma's voor ca. EUR 19,3 miljard aan verplichtingen aangegaan en heeft voor ca. EUR 12,7 miljard aan betalingen gedaan. Deze ontwikkeling betekent dat de subsidiestromen en de kas/verplichtingenadministratie ook onderdeel van het werkpakket worden.

De functie vraagt om een helicopterview en kent veel vrijheden, het is aan jou de uitdaging om je niet te laten beperken door hokjes maar deze juist te overzien en te verbinden.

Tot jouw taken behoren:

 • Als auditor hou je toezicht en beoordeel je risicogericht de uitgevoerde analyses en de maatregelen die genomen worden om de periodieke afsluitingen juist, tijdig en volledig te laten verlopen. Je geeft hier feedback op aan de betrokken collega's van F&C en RVO-breed.
 • Je coördineert het proces en de kwaliteit van de oplevering van de (tussentijdse) jaarrekeningdossiers (PBC-stukken) en zo nodig pak je complexe onderdelen van de dossiervorming zelf op.
 • Voor de ADR ben je de belangrijkste gesprekspartner over de agentschapsverantwoordingen. De ADR steunt zo veel mogelijk op het stelsel van interne beheersingsmaatregelen en interne analyses. Voor de ADR ben je sparringpartner en ben je de laatste schakel in de aanlevering aan de ADR van de dossiers en toelichting en zie je toe op onderlinge samenhang en consistentie.
 • Voor je F&C-collega's en -management ben je vraagbaak als het gaat over de accountingregels (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en BW2 titel 9) en de Comptabiliteitswet (waaronder de Regeling Agentschappen) en je houdt ontwikkelingen op deze terreinen in de gaten.
 • Je neemt deel aan werkgroepen binnen het departement Economische Zaken en Klimaat en interdepartementaal, die ontwikkelingen in regelgeving of toepassing voorbereiden en toetsen. Je zorgt dat deze ontwikkelingen (RBV) binnen F&C en zo nodig RVO-breed worden doorgevoerd en geborgd.
 • Je beoordeelt vanuit een helicopterview de werking van de totale keten die tot een rapportage leidt. Dit betekent dat je ook buiten F&C en zelfs buiten RVO advies kunt geven. Je legt je bevindingen en aanbevelingen periodiek neer bij het managementteam van F&C.
 • Je evalueert je eigen werkzaamheden aan de hand van de kwaliteitscirkel van Deming en stimuleert dit ook binnen F&C. Je adviseert je collega’s en het betreffende team of cluster over mogelijke verbeteringen en geeft adviezen over de implementatie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling F&C faciliteert het management van RVO om de gestelde doelen te behalen door het voeren van twee financiële administraties, het stellen van financiële kaders en het leveren van de juiste financiële informatie voor de interne en externe sturing van RVO.

De afdeling is georganiseerd in vier domeinen:

 • Beleidsadministratie (2 teams) is verantwoordelijk voor de administratie, betaling, inning en verantwoording van alle verplichtingen, uitgaven, heffingen en vorderingen die RVO namens opdrachtgevers uitvoert;
 • Control staat onder leiding van de concerncontroller en is verantwoordelijk voor business-control en de concernproducten van F&C. (Concern)control ziet toe op de doelmatigheid van de uitvoering, signaleert en adviseert eigenstandig hierover aan het lijnmanagement en de algemene leiding van RVO;
 • BI & Data is gericht op de informatievoorziening vanuit F&C en de samenwerking met de RVO afdeling Data;
 • Het Financieel Diensten Centrum (FDC) van RVO (3 teams) zorgt voor een tijdige en kwalitatief hoogwaardige baten/lasten administratie voor RVO (omvang 2021 ca. € 950 miljoen). Het FDC is verantwoordelijk voor de afsluitingsprocessen en de jaarrekening en daarnaast voor ERP Control, Tijdschrijven en HR-beheer, Project- en Omzetbeheer en Kwaliteitsborging. Tevens is financial control in dit domein opgenomen.

De organisatie is gericht op optimale integratie van de werkzaamheden binnen en tussen de werkdomeinen om effectieve en efficiënte processen en dienstverlening in te richten.

F&C investeert stevig in de ontwikkeling van medewerkers. Sleutelbegrippen zijn professionaliteit, werken van buiten naar binnen, samenwerking en flexibiliteit..

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Katja Bijloo RA, Afdelingsmanager F&C

06-27450419

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Analist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Financiën en Control

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Controller

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon