Relatiebeheerder

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210727_12
 • Plaatsingsdatum 16 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren om door samenwerking de voedsel- en productveiligheid, plant- en diergezondheid en het welzijn van de natuur en dieren te vergroten? Ben jij sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties? Lijkt het je daarnaast leuk om aanspreekpunt van publieke en private toezichtpartners te zijn? Dan is deze functie als Relatiebeheerder bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Waar kom je terecht?

Als Relatiebeheerder werk je bij de divisie Regie & expertise van de directie Handhaven, op de afdeling Regie in het team Front. Jij zal hoofdzakelijk werken in het cluster Aansturing, dat verantwoordelijk is voor het relatiebeheer met verschillende keuringsdiensten, keurmerkhouders en andere instellingen, die belast zijn met officiële keuringen en toezichtwerkzaamheden.

Jouw doel is om de samenwerking met toezichtpartners soepel te laten verlopen. Je hebt veel contact met collega’s uit diverse teams en met contactpersonen van de toezichtpartners. Je maakt werkafspraken waar nodig, creëert draagvlak en werkt aan onderling vertrouwen. Bij inhoudelijke uitdagingen en maatschappelijke belangen zorg jij ervoor dat de samenwerking met partners zo is georganiseerd dat risico’s worden beheerst en aan (internationale) regelgeving wordt voldaan. Je werkt op het snijvlak van bedrijfskundige, vaktechnische, juridische en politiek bestuurlijke vraagstukken. Jouw contactenwereld kan zich uitstrekken naar betrokken ministeries en sectororganisaties.

Wat ga je doen?

Als Relatiebeheerder ben je een echte spin in het web. Je hebt veel interne en externe contacten en werkt in het hart van de NVWA-organisatie. Jouw kerntaak binnen het cluster Aansturing is het zorgen voor een jaarlijkse opdracht aan het Controle Orgaan Kwaliteitszaken (COKZ) voor het voedselveiligheidstoezicht in de zuivel- en eiersector. Je zorgt ervoor dat de afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, protocollen, e.d. en regelmatig worden bijgewerkt. Je organiseert regelmatig overleggen over actuele thema’s en voor overleg over de voortgang van de uitvoering. Door een actief netwerk zorg je er met jouw kennis voor dat je mensen op inhoud kunt verbinden op uiteenlopende vraagstukken. Een voorbeeld van zo’n vraagstuk is de aanpak van salmonella. Jouw aandeel in het bevorderen van samenwerking is om, met goed oog voor de relatie, het werk en de mensen verder te brengen in lijn met de doelstellingen van de NVWA. In overleg zal worden bekeken welke partners je nog meer in beheer krijgt en of je ook actief zult zijn in een tweede cluster.

Tevens draag je bij aan de doorontwikkeling van de clusters, het team en de afdeling Regie door mee te helpen met de verdere ontwikkeling van producten, diensten en processen. Je denkt proactief mee over vernieuwingen en ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de innovatie binnen de NVWA.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Front bestaat uit een team van professionele teamleden, die in goede verbinding staan met de externe partners (zowel intern, als extern en zowel nationaal, als internationaal) van de NVWA.

Team Front draagt bij aan de missie van de NVWA door een professionele samenwerking te organiseren met externe toezichtspartners. Het belang van samenwerken is dat deze een meer omvattende toezichtaanpak mogelijk maakt die effect sorteert en een adequate naleving van wet- en regelgeving waarborgt.

Verbindend element in het team Front is dat de teamleden contacten hebben met diverse externe toezichtpartners van de NVWA. Dit zijn medehandhavers, private toezichtorganisaties of partijen die toezichtactiviteiten uitvoeren binnen het toezichtgebied van de NVWA.

De verschillende werkzaamheden die hieruit voortkomen zijn in vijf clusters ondergebracht: aansturing, 2e-lijnstoezicht, samenwerken, borging & monitoring en internationaal. Vaak is deze samenwerking vastgelegd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Samenwerken met partners en het daar waar nodig is faciliteren en borgen van samenwerking tussen partners en andere afdelingen binnen de NVWA, zijn daarmee de grondslag van ons werk. Daarnaast speelt het team ook een belangrijke rol in de programmering van audits op externe partijen. Ook heeft het team een cluster Internationaal. Hier worden 'hulpvragen' uit andere landen beoordeeld en indien mogelijk, opgepakt in uitvoeringsprojecten en wordt de begeleiding en facilitering van internationale gasten (werkbezoeken) verzorgt.

Elk cluster heeft een cluster coördinator die inhoudelijk eindverantwoordelijk is en het werk verdeelt. Het is gebruikelijk dat teamleden in meerdere clusters werken. Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Het is een enthousiast en gezellig team en vinden een goed evenwicht tussen inhoudsgerichtheid en mensgerichtheid belangrijk.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H.A.J. (Erik) van Dinter, manager team Front

06-51994399

Mevrouw A. (Anita) Kok, manager i.o. team Front

06-20989013

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist procesvertegenwoordiging VWS-werkterrein

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker backoffice

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Innovator Toezicht Natuur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon