• Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 9 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 566715
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Resourcemanager

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in het HR-vakgebied, als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Human Resources is niet iets wat we doen, dat is de kracht die ons IT bedrijf runt.

Wat ga je doen?

Als resourcemanager ben je verantwoordelijk voor de prestaties van de medewerkers binnen de resourcepool. Deze pool kun je zien als de interne detacheringsorganisatie voor generiek inzetbare expertise gebieden. Zo zetten we dus tijdelijk gerichte kennis in om te ondersteunen bij een project of opdracht. Soms schuiven we daarvoor met interne medewerkers maar we huren ook externe capaciteit in. Belangrijke pijlers voor de resourcepool zijn vakmanschap en betrokkenheid. Je zorgt voor kwaliteit van medewerkers in hun functioneren door het houden van functioneringsgesprekken. Ook vind je het leuk om medewerkers te coachen en stimuleren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je bent aanspreekpunt van één of meer afdelingen. Je stemt periodiek met de verantwoordelijke sectiehoofden en / of portfoliomanagers de benodigde capaciteit af en stuurt op een structurele aansluiting tussen vraag en aanbod van kennis, kunde en gedrag.
Je bent verantwoordelijk voor de benodigde opleidings- en verbeterplannen. Je realiseert medewerkerstevredenheid door afwisseling in werkzaamheden en het bieden van uitdagingen. Ook ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van in- door –en uitstroom van medewerkers.

Je analyseert de te verwachten vraag vanuit de organisatie op korte- en lange termijn en zorgt ervoor dat de prestaties (competenties en vaardigheden) van jouw medewerkers uit de pool daarop aansluiten. Je bent in control door:

 • Het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen en toegekende budgetten;
 • Het regelmatig voeren van overleg over (gewijzigde) benodigde capaciteit;
 • Het inhuren van externe capaciteit;
 • Het opstellen, beheren en het bijsturen van de capaciteitsplanning;
 • Het opstellen, bijhouden en uitvoeren van het opleidingsplan voor je medewerkers.

Naast de ontwikkeling van medewerkers draag je ook zorg voor de realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen. Het spreekt voor zich dat je garant staat voor een (sociaal) veilige werkomgeving. Je draagt zorg voor jouw medewerkers zodat deze integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied. Bij de ontwikkeling van de Resourcepool horen de volgende taken:

 • Het toetsen van implementatie- en beleidsplannen op operationele uitvoerbaarheid;
 • Het bijdragen aan het optimaliseren van geldend beleid binnen de afdeling;
 • Het adviseren van het hoofd Resourcepool met een specifieke verantwoordelijkheid voor de HR-processen;
 • Het doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren van de Resourcepool;
 • Het leveren van bijdragen aan rapportages, bedrijfsplannen en Resourcepool-overstijgende activiteiten;
 • Het geven van advies aan het hoofd van de Resourcepool over het oplossen van capaciteits- en (majeure) vraagstukken.

Wat vragen we?

Om de functie van resourcepool manager goed te kunnen uitvoeren, vragen wij veel kennis, vaardigheden en ervaring. Wij zijn ons er van bewust dat niet voor de volle 100% voldaan kan worden aan de gestelde kwalificaties, maar we vinden een goede motivatie, aangevuld met relevante (werk)ervaring, net zo belangrijk.

Kennis/Opleidingseisen:

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting bedrijfskunde, informatica of HRM.
 • Je hebt 3-5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Ervaring met het leidinggeven aan ICT professionals is een pré.
 • Je hebt 3-5 jaar ervaring met HR-taken (o.a. coachen, begeleiden, ontwikkelen, verzuimmanagement).
 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om anderen te overtuigen en te motiveren.
 • Je hebt ervaring met HRM-instrumenten.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Kennis van Agile-Scrum is een Pré

Competenties:

 • Flexibiliteit, niveau 3; Je past onder wisselende omstandigheden voortdurend je eigen stijl en werkwijze aan;
 • Communicatie, niveau 3; Je geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen;
 • Beïnvloeden, niveau 3; Je weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie;
 • Samenwerken, niveau 3; Je zoekt actief samenwerking met personen of groepen elders in de organisatie;
 • Initiatief, niveau 3; Zoekt kansen en onderneemt actie ter verbetering van de resultaten van het eigen organisatieonderdeel;
 • Klantgerichtheid, niveau 3; Je kent de organisatie en de klanten en gebruikt die kennis tot wederzijds voordeel;
 • Ontwikkelen medewerkers, niveau 4; Je leert medewerkers hun capaciteiten te vergroten met het oog op hun loopbaan en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Waar ga je werken?

Defensie is dagelijks actief in Nederland en in het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee draagt Defensie, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land. De wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en draagt bij aan de ambitie van Nederland dat mensen zich wereldwijd in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. De vacature valt binnen de afdeling Civiel Operationele Command & Control en Inlichtingen & Veiligheid IT (COC2 en I&V IT) van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior SAP IT-Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior SAP IT-Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Systeemmanager Cat 3

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon