• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, ICT
 • Reageren voor 30 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PD/2022/21
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben je op zoek naar een mooie uitdaging op het gebied van risicomanagement en waar je de centrale regie voert op risicomanagement? Maak dan kennis met P-Direkt; dé HR-dienstverlener van de Rijksoverheid. Wat jij gaat doen? Een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van aantoonbaar in control zijn en blijven, zodat P-Direkt haar ambities als betrouwbare en efficiënte HR-dienstverlener kan blijven waarmaken. Samen zijn we verantwoordelijk voor de administratieve dienstverlening van de personeelszaken van 140.000 ambtenaren.
Je gaat het risicomanagement denken binnen P-Direkt verder door ontwikkelen en het risicobewustzijn vergroten. Dit doe je onder meer door het risicomanagementbeleid op te stellen en te vertalen naar procedures en handleidingen. Voor het directieteam bereid je de risicomanagementrapportages voor en je voert de risk self control assessments uit. Je stelt normen en kaders vast en daagt collega’s hierop uit. Het aangekochte GRC systeem ga je verder inrichten en beheren. Samen met je collega’s van de diverse interne beheersingsafdelingen en de 1e lijn collega’s bepaal je welke processen en daarmee samenhangende risico’s van belang zijn en opgenomen moeten worden in het systeem.
Je daagt ons directieteam uit om hun visie en risicobereidheid periodiek te herijken en hierbij kritisch naar zichzelf te kijken. Met afdelingshoofden, clustermanagers en de medewerkers van P-Direkt geef je invulling aan deze visie. Als risicomanager houd je de organisatie periodiek een spiegel voor: hoe staat het ervoor met de belangrijkste strategische, tactische en operationele risico’s, gegeven de koers van onze organisatie? Onze directie verwoordt jaarlijks – op basis van jouw input – in hoeverre de organisatie in control is.
Jouw belangrijkste activiteiten

 • Je begeleidt en adviseert het directieteam op het gebied van risicomanagement. De visie van het directieteam vertaal je vervolgens naar de praktijk.
 • Je ontwikkelt risicomanagementbeleid en –kaders.
 • Je bewaakt het risicoprofiel van P-Direkt en rapporteert hierover periodiek aan het directieteam.
 • Je adviseert en ondersteunt de afdelingshoofden over de opzet en werking van de interne beheersing en risicomanagement, monitort de voortgang van de implementatie van verbeterplannen en faciliteert bij het opstellen en uitvoeren van 1e lijns controle.
 • Je faciliteert risk-control-selfassessments en zorgt dat de uitkomsten gedragen, gedeeld en opgevolgd worden.
 • Je vergroot het risicobewustzijn binnen de organisatie en hebt een signalerende en adviserende functie bij het vaststellen of de organisatie aantoonbaar in control is.
 • Je stelt jaarlijks met je teamleden en collega’s uit het primaire proces en het management een risk based controleplan op.
 • Je adviseert over de doorontwikkeling van het systeem van risicomanagement, auditing en de GRC tool.
 • Je bent contactpersoon voor toezichthoudende instanties, zoals de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en de Belastingdienst.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Kwaliteit en Advies (K&A), waarin je komt te werken, vervult binnen P-Direkt een belangrijke rol. Wij zorgen dat P-Direkt aantoonbaar veilig en volgens afgesproken normen werkt. En dat P-Direkt zicht heeft op risico’s en tijdig passende maatregelen neemt. Wij zijn ons bewust van de kwaliteit die van onze organisatie gevraagd wordt, we onderzoeken het presteren van onze processen, systemen en projecten en monitoren of we de gevraagde kwaliteit halen.
De rol van K&A kan per onderwerp en per situatie verschillen: zo zijn we sparringpartner, vertaler van auditjargon, specialistisch adviseur en intern toezichthouder. Onze gesprekspartners zitten door de hele organisatie, van directeur tot uitvoerend medewerker. Zij kunnen bij ons terecht voor alle zaken op het gebied van security (informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en integriteit) en privacy. Samen zorgen we dat iedereen de kwaliteitsnormen en afspraken begrijpt, dat we weten waar risico’s zitten en dat we bij (dreigende) afwijkingen op tijd acties ondernemen. Zo beperken we het aantal verrassingen tot een minimum. Team K&A bestaat uit 7 medewerkers.

www.p-direkt.nl

P-Direkt

P-Direkt is een shared service organisatie en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over drie locaties: Den Haag, Zwolle en Bonaire.

Wij zijn de HR-dienstverlener van de Rijksoverheid. Voor bijna 140.000 medewerkers en managers van ministeries en andere overheidsorganisaties bieden wij een breed pakket aan diensten op het snijvlak van HR en ICT. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling ('iedereen op tijd het juiste salaris') en informatievoorziening. Met onze innovatieve technologie kunnen medewerkers en managers van de Rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerken wij ruim € 9,7 miljard aan personeels- en salariskosten.

Onze vier kernwaarden zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief.

Wij blijven toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers:

 • wendbaarheid;
 • continu verbeteren;
 • samenwerken;
 • vakmanschap.

Met de aandacht voor deze pijlers versterken we al onze medewerkers, en dus onze organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Heijmans, clustermanager

06-52595137

Bas van Mourik

06-15178902

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

P-Direkt nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Expert interne beheersing ICT / IT auditor

P-Direkt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Expert Interne Beheersing

P-Direkt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Interne Beheersing

P-Direkt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon