Roosteraar Verkeerstoren, team Strafrecht 2

Rechtbank Den Haag

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Tijdelijk, met uitzicht op vast contract
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 8 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 5614-6854-2017069
 • Plaatsingsdatum 29 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken voor de Verkeerstoren betekent werken aan een rechtvaardige samenleving. Ook in de functie van roosteraar draag je hier actief aan bij. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Als roosteraar bestaan jouw voornaamste taken uit het maken van zittingsroosters en het uitbrengen van advies.

Zittingsrooster maken

 • Je verzamelt en registreert verhinderdata en roostervariabelen van rechters, griffiers en officieren van justitie (zoals werktijdroosters, structurele vrijstellingen, specialismen et cetera), en vult die aan met relevante bepalingen uit de cao Rijk en de werktijdenregeling.
 • Je brengt op basis van de verzamelde informatie de personele capaciteit van rechter, griffiers en officieren van justitie in kaart.
 • Je stelt op basis van het zittingsconvenant en overige relevante vastgestelde uitgangspunten (bijvoorbeeld officier en rechter volgt zaak) periodiek een zo optimaal mogelijk zittingsrooster op en legt dit ter goedkeuring voor aan de afdelingsvoorzitter c.q. het afdelingshoofd. Je bespreekt knelpunten, beschikt over alle relevante informatie, tracht belangen en partijen te betrekken en komt met passende oplossingen.
 • Je registreert en communiceert tijdig het zittingsrooster aan alle relevante betrokkenen.
 • Je treedt in overleg wanneer er sprake is van knelpunten, maar weet het belang van het totale rooster hierbij in acht te nemen.

Advies uitbrengen

 • Je signaleert trends en mogelijke knelpunten in het zittingsrooster (zowel ten aanzien van de personele inzet als de realisatie van het zittingsconvenant) en adviseert de operationeel manager over oplossingsrichtingen ten aanzien van het opstellen van het zittingsconvenant.
 • Je verwerkt goedgekeurde oplossingsrichtingen in het zittingsrooster en communiceert over de wijzigingen.
 • Je adviseert de operationeel manager over verbeteringen en optimale benutting van de zittingscapaciteit.
 • Je stelt roosterrapportages (werklastnormen, evenredige verdeling van zittingen enzovoort) op, analyseert deze en formuleert conclusies en/of aanbevelingen.

De rechtbank Den Haag en het arrondissementsparket Den Haag

De rechtbank (ZM) biedt rechtspraak van niveau en op maat, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Snel, toegankelijk, onafhankelijk en deskundig. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en staat midden in de samenleving. Voor het OM zijn het openbaar bestuur, de nationale politie en de Rechtspraak cruciale ketenpartners. De rechtbank en het OM bedienen een groot en divers gebied binnen de regio Den Haag en doen dit op een omgevingsbewuste en eigentijdse wijze.

De Verkeerstoren

Het OM en de ZM hebben gezamenlijk een Verkeerstoren (VT) ingericht. Dit gemeenschappelijke team vormt het logistieke, kloppende hart van beide organisaties. De kerntaak van de VT vormt de inroostering, planning en appointering van strafzaken. Ook vindt hier de roostering plaats van officieren van justitie, rechters, juridische ondersteuning en parketmedewerkers.

Daarnaast worden binnen de VT werkzaamheden verricht ten behoeve van de zittingsvoorbereiding meervoudige kamer en bijzondere raadkamer. In de VT werken planners en roosteraars van het OM en de rechtbank nauw samen (roosterbureau). Zij worden hierbij ondersteund door juridisch medewerkers voor de inhoudelijke afstemming. Er wordt veel waarde gehecht aan een goed functionerende VT.

Zowel aan de ZM-kant (32 uur) als de OM-kant (25 uur) is een vacature.

Functie-eisen

Je bent in staat je tijd goed in te delen en de juiste prioriteiten te stellen, en je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Bovendien vind je het leuk om zelfstandig, maar ook in teamverband te werken. Je bent een representatief persoon en een stevige gesprekspartner. Je werkt graag in een organisatie die continu in beweging is. Het managen van een goedlopend roosterproces in een omgeving waar de nodige personele wijzigingen plaatsvinden, zie jij als een uitdaging. Het opleveren van een goed rooster zie jij als iets wat je samen doet. Je neemt dan ook actief deel aan overleggen met de teamleiding van de verschillende afdelingen en faciliteert in de informatie die zij nodig heeft. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:

 • werk- en denkniveau op basis van een afgeronde mbo-4 opleiding;
 • bij voorkeur ervaring met het plannen van zaken op zittingen;
 • aantoonbare affiniteit en bij voorkeur ervaring met het plannen van mini- en megazaken op zittingen;
 • affiniteit en/of ervaring met het maken van zittingsroosters;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.546 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk, met uitzicht op vast contract
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens cao Rijk, in te zien via www.caorijk.nl:

 • Een salaris in schaal 8 (€ 2.623,- - € 3.546,-) op basis van 36 uur per week.
 • Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met dit keuzebudget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot en met 7 mei 2021. Jouw brief richt je aan mevrouw mr. P. de Haan, teamvoorzitter.

Heb je eerst nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Monique Brunt, operationeel manager Verkeerstoren, via 06 – 46 83 73 57.

Vragen over de sollicitatieprocedure kan je stellen via wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Let op: sollicitaties via de e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vanwege de geldende coronamaatregelen kan er besloten worden dat de gesprekken niet op de rechtbank plaatsvinden maar op een andere wijze worden gevoerd, bijvoorbeeld via Skype. Als de gesprekken op de rechtbank plaatsvinden nemen we hierbij de geldende maatregelen van de overheid en het RIVM te allen tijde in acht. Hetzelfde vragen wij van onze sollicitanten. Hierover word je dan ook persoonlijk geïnformeerd.

Bijzonderheden:

 • De vacature wordt zowel in- als extern opengesteld.
 • Voor informatie over de functie wordt verwezen naar het functieprofiel Medewerker verwerken en behandelen S8 van het Functiegebouw Rijk.
 • De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week 20 (17 tot en met 21 mei 2021)
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure en vindt plaats in week 21 (24 tot en met 28 mei 2021)
 • Voor een kandidaat die geen voorrang geniet bij het vervullen van de vacature: houd er rekening mee dat de procedure langer kan duren dan de termijn die in de standaardontvangstbevestiging staat aangegeven. De procedure heeft namelijk een opschortende werking wanneer een preferente kandidaat heeft gesolliciteerd.
 • Ben je een kandidaat voor wie volgens regelgeving een passende functie dient te worden aangeboden? Geef dit dan duidelijk aan bovenaan je brief en cv. Geef ook aan welke functieschaal je nu hebt. Wij ontvangen graag een bewijsstuk van je status, bijvoorbeeld een besluit. Alleen dan kunnen we je sollicitatie met voorrang behandelen.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces. Referenties kunnen worden opgevraagd.
 • Wij verzoeken je uitsluitend te reageren als je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet.
 • We streven ernaar de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin iedereen de tijd en ruimte krijgt zich te ontwikkelen.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen. Doorplaatsing en/of overname van deze vacature is niet toegestaan.

Rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag is dé plek om te werken, omdat we een professionele organisatie zijn waarin we ons betrokken voelen bij ons werk, maar ook bij de rechtbank als geheel. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en we zijn trots op de positie van de rechtbank.

Werken bij de rechtbank Den Haag betekent dat je een relevante bijdrage levert aan deskundige, toegankelijke en snelle rechtspraak. De rechtbank Den Haag heeft een aantal bijzondere bevoegdheden. Als enige rechtbank in Nederland is zij bevoegd om zaken te behandelen op het gebied van Wet internationale misdrijven, het intellectuele eigendomsrecht en civiele zaken tegen de staat.

We zijn een rechtbank gevestigd in de Randstad. We hebben te maken met grootstedelijke problematiek, we zitten dicht bij het politieke hart van Nederland en dat zorgt ervoor dat niet alleen de rechtbank anders is dan andere, maar ook het type zaken dat wij behandelen.

Speerpunten
Er liggen de komende jaren heel wat speerpunten klaar om aan te pakken. De drie belangrijkste zijn: snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak. En net als elk ander gerecht is ook de rechtbank Den Haag bezig om het digitaal procederen mogelijk te maken. De eerste stappen zijn gezet door de eerste werkprocessen digitaal te maken en de eerste digitale zittingszalen in gebruik te nemen.

Rechtbank Den Haag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Monique Brunt

06-46837357

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rechtbank Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatievoorziening en bedrijfsvoering

Rechtbank Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Verzuimadviseur

Rechtbank Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker verwerken en behandelen S6, RB-breed

Rechtbank Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon