• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 5614-8665-2024641
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak zoekt voor de periode van in ieder geval zes maanden schrijfjuristen:

 • 0,5 fte voor team strafrecht
 • 1,0 fte voor team familie- en jeugdrecht
 • 1,0 fte voor team civiel recht, kanton en toezicht

Organisatie
Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr) ondersteunt de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV's) en wordt inhoudelijk aangestuurd door de voorzitters van de (LOV's). Een LOV is een landelijk coördinerend overleg per rechtsgebied voor het bevorderen van de rechtseenheid en de vakinhoudelijke kwaliteit.

In samenwerking met de juridische professionals van de gerechten zorgt het LBVr voor de afstemming tussen de gerechten van vakinhoudelijke of praktische vraagpunten en de verspreiding van relevante vakinhoudelijke informatie. Het LBVr draagt bij aan de kennisontwikkeling en -deling binnen de Rechtspraak.

De externe website van de Rechtspraak (Rechtspraak.nl) biedt juridische vakinformatie aan voor de burger, rechtzoekende en (professionele) procespartijen. Het LBVr zorgt ervoor dat die informatie juridisch inhoudelijk correct en begrijpelijk is.

Bij het LBVr werken ongeveer dertig medewerkers. Het LBVr bestaat uit de teams Strafrecht, Bestuursrecht, Civiel recht, Familierecht, Jeugdrecht, Europees recht en Maatwerk en Mediation.

Wat je gaat doen
Van de schrijfjurist wordt verwacht dat hij/zij de juridische expertise in huis heeft om te zorgen voor juridisch juiste en begrijpelijke vakinhoudelijke teksten op Rechtspraak.nl. Je bent je bewust van de bijzondere positie van de Rechtspraak en hebt tegelijkertijd oog voor de doelgroep waarvoor je schrijft. Je hebt zicht op relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen, zoals verandering in wet- en regelgeving, die van belang kunnen zijn voor de producten van de LOV’s en expertgroepen op Rechtspraak.nl (bijvoorbeeld procesreglementen). Als schrijfjurist werk je nauw samen met de juridisch adviseurs van het LBVr, de LOV’s/expertgroepen en het contentteam van het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak (LDCR).

De werkzaamheden zijn globaal als volgt:

 • Je controleert vakinhoudelijke teksten voor Rechtspraak.nl op juridische juistheid en doet indien nodig voorstellen tot wijziging van de teksten.
 • Je informeert de LOV’s en expertgroepen over belangrijke wijzigingen van vakinhoudelijke content op Rechtspraak.nl.

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Dagelijks zetten 2.500 rechters en 7.500 medewerkers zich in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Bureau Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het bureau concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het bureau bestaat, naast de directie en het bureau BVA, uit zeven afdelingen, te weten: Strategie, Financiën, Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling, Bestuursondersteuning, CIO-Office en Bedrijfsbureau.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) juridisch adviseur strafrecht

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Detachering

Senior beleidsmedewerker internationaal

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beveiligingsautoriteit Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon