• Den Helder
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582212, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

werkzaamheden:

1. Advies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering van data science, door:

 • geeft advies over en begeleiding van complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen;
 • geeft advies over data science toepassing, implementatie en uitvoering van data science toepassingen, -beleid en -processen;
 • -het opstellen van of bijdrage leveren aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming;
 • het inschakelen van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

2. Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen

 • het ontwikkelen van data science toepassingen, -diensten, -beleid en -processen, opstellen van plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • het toetsen van beleid en processen van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
 • het afstemmen van ontwikkelde data science toepassingen, -diensten, -beleid en -processen op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid;
 • het voorbereiden van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van data science toepassingen, -beleid en -processen.

3. Evaluatie en monitoring

 • het voorbereiden en uitvoeren van evaluatie van effectiviteit van data science toepassingen, -diensten, -beleid en -processen;
 • het formuleren van voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid;
 • het evalueren van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en monitoring data science toepassingen (implementatie en uitvoering);
 • uitvoeren van het beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen.

4. Klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • het opbouwen, onderhouden en gebruiken van klant- en relatienetwerken;
 • het maken van afspraken en onderhandelen met klant over dienstverlening en opdracht;
 • het opstellen van plannen en (management)rapportages over het klantennetwerk.

5. Het leiden van multidisciplinaire (interdepartementale) projecten op het gebied van Data Science.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Information & Technology (I&T) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De doelstelling van de directie IB&B is het ondersteunen van de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (PC-ZSK) door het organiseren van de CZSK organisatie en het ondersteunen van de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in zijn rol als maritiem adviseur van de CDS. DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van integrale bedrijfsvoering, Informatie & Technologie, besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee.

De doelstelling van de afdeling I&T is om digitalisering, waaronder IT, IV, IHH, datascience, robotica en simulatie, te sturen, integreren en borgen in de commando- en bedrijfsvoering van CZSK en hiervoor het koppelvlak te vormen naar stakeholders binnen en buiten Defensie teneinde de operationele gereedstelling van CZSK eenheden met I&T te optimaliseren voor (Informatie Gestuurd) Optreden.

De afdeling I&T bestaat uit een hoofd, een stafbureau ondersteuning, een stafbureau Functiegroep oudste, een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM), een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK en daaraan gekoppeld het Maritiem DataScience Centrum (MDSC), een bureau ERP Competence Centre CZSK (EC3), een bureau Robotica, met daaraan gekoppeld het Maritiem Robotica Control Centrum MRCC en een bureau Modelling & Simulation (M&S).

De decentrale CIO office is een virtueel deel van de Afdeling I&T en maakt deel uit van het defensiebrede CIO stelsel. De decentrale CIO office bestaat uit een bureau Informatie Strategie & Planning (IS&P), een bureau Informatiehuishouding (IHH), een bureau IV management (IVM) en een bureau Datascience, met daarin de Chief Data Officer CZSK. Het CISO deel van de decentrale CIO office is binnen dezelfde directie ondergebracht bij de Stafafdeling Integrale Beveiliging.

Functionaris is belast met advies over de inzet van datatechnologie, houdt toezicht op data compliance en implementeert de datagovernance, het defensie databeleid en bijbehorende kaders en richtlijnen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J. Zegers, Adviseur Bviv

06-83003942

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Productowner

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Analist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Data Science Advies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon