• Den Haag  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Administratief / secretarieel
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52316, Plaatsingsdatum: 22 juni 2024

Als secretaris van het managementteam van het Facilitair Bedrijf DJI ben je hun oren en ogen, houd je vinger aan de pols en denk je mee. Je signaleert knelpunten in de beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering en rapporteert en adviseert hierover. Daarnaast heb je een rol in samenwerkingsnetwerk van de vier facilitaire concerndienstverleners, het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO). 

Het grootste deel van de FB-collega’s werkt op de circa vijftig locaties in het land. Jij weet wat er speelt en bouwt een open relatie op met de organisatie, met name met de leidinggevenden. Zij geven jou de informatie die jij nodig hebt voor jouw ondersteunende en signalerende taak binnen het MT. Anderzijds geef jij hen vertrouwen door correct om te gaan met deze informatie. Het Facilitair Bedrijf is in ontwikkeling. Een deel van de operationele teams in het land wordt per 1 januari overgeheveld onder de verantwoordelijkheid van de vestiging waar zij voor werken. Dit heeft de nodige gevolgen voor het FB. 

Het MT vergadert iedere twee weken. Voor deze vergaderingen is de secretaris de inhoudelijk trekker: je beheert de voorraadagenda, stelt de agenda op en stemt deze af met het hoofd FB. Je toetst de vergaderstukken inhoudelijk en na de vergadering schrijf je het verslag en houd je de actiepunten en besluiten bij.

In LFMO-verband ben je onder andere secretaris van het voorportaal Coördinatie en Ontwikkeling (CenO); het strategisch adviesorgaan van het LFMO. Hier worden professionaliseringsactiviteiten en LFMO-brede onderwerpen besproken, geïnitieerd, uitgezet of zelf opgepakt. Deze werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden voor het MT FB. 

De secretaris is flexibel inzetbaar. Naast de taken van MT-secretaris en secretaris CenO kun je ingezet worden bij andere onderwerpen en overleggen binnen het FB, SSC of interdepartementaal. Daarnaast heb je een rol in de informatie en communicatie van het FB, zoals het beheer van de centrale informatievoorziening (gemeenschappelijke schijf), het redactieteam van ons sociale intranet en een trekkersrol in de wekelijkse nieuwsbrief van het MT aan de medewerkers. 

De standplaats is Den Haag, maar je werkt ook vanuit huis, onze vergaderlocatie in Den Dolder of andere locaties waar het FB DJI de facilitaire dienstverlening verzorgt.
 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Center DJI
Shared Service Center (SSC DJI) is de uitvoeringsorganisatie van DJI. Het SSC DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het DJI-beleid ten behoeve van alle DJI-inrichtingen en –vestigingen. Het SSC DJI is er om de ondersteunende processen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, rechtmatig inkopen van goederen en diensten, facilitaire dienstverlening en uitvoering van DJI-brede projecten en programma’s te beheren, uit te voeren en hierover te adviseren. Het SSC is niet alleen voor DJI en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook voor organisaties vallend onder andere departementen. 

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen
Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners (CDV’s) facilitair management. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) is dé facilitaire dienstverlener voor specialist en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere rijksdiensten. Het FB DJI wordt aangestuurd door een MT en bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Regie Advies en Projecten (RAP). De secretaris valt direct onder het MT. 

Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO)
Sinds 2011 werken FMHaaglanden (FMH), Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD), Rijkswaterstaat/Corporate Dienst (RWS/CD) en het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) in opdracht van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), samen aan de harmonisatie van de facilitaire dienstverlening. Vertegenwoordigers van de vier CDV’s, DGDOO (Directoraat-Generaal Digitalisering en Organisatie Ontwikkeling) en vertegenwoordiging van de ICHF (Interdepartementale Commissie Huisvesting en Facilitair) vormen samen het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO). 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer S. Geerlings, waarnemend hoofd Facilitair Bedrijf DJI 06-25690221

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Heleen Sissing, corporate recruiter 06-19387020

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur relatiemanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Coördinator facilitaire zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Alphen aan den Rijn
 • MBO
 • 36
 • schaal 8
  €3.246 - €4.340 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon