Secretaris Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 5 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VWS210103-107(ESTT)
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) is een kleine organisatie. De secretarissen, procesondersteuners en leden raadplegen elkaar regelmatig. Er is een plezierige en informele werksfeer. Als secretaris adviseer je de RTE op alle voor de toetsing relevante aangelegenheden. Hierbij gaat het om de selectie van euthanasiemeldingen, het deelnemen aan de vergaderingen (waarbij artsen op gesprek kunnen komen) en het schrijven van de conceptoordelen. Ook verricht je werkzaamheden als het maken van notulen tijdens de commissievergadering en het organiseren van de halfjaarlijkse regiobijeenkomst. Daarnaast neem je deel aan overleggen en discussies over complexe oordelen, verricht je onderzoek over zaaks overstijgende onderwerpen en ben je portefeuillehouder op een specifiek thema. Verder kan je - afhankelijk van je belangstelling en vaardigheden - werkzaamheden verrichten als het organiseren van studiedagen, het geven van voorlichting over de werkwijze van de RTE, het onderhouden van contacten met externe relaties, het coördineren van overleggen van juristen, artsen en/of ethici, het deelnemen aan cursussen, het meewerken aan de werving van nieuwe leden en secretarissen en het meewerken aan de invoering van nieuwe ICT systemen en kantoorhuisvesting.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau; afgeronde universitaire studie Nederlands recht;
 • Bij voorkeur relevante ervaring in een vergelijkbare juridische functie.

Vereiste competenties

 • analytisch vermogen
 • zorgvuldig
 • zelfstandig
 • goed in samenwerken
 • besluitvaardig
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • initiatiefrijk
 • empathisch
 • gevoel voor humor

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Sjoerd Warmerdam MSc, adjunct directeur.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Een schrijftest maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) verzorgt met haar secretariaten, tuchtklachtfunctionarissen, bedrijfsbureau en MT de ondersteuning van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) en de beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen. De colleges en commissies zijn inhoudelijk onafhankelijk van de minister van VWS.

De RTE zijn ingedeeld in vijf regio’s. Elke regio heeft drie juristen (voorzitters), drie artsen en drie deskundigen inzake ethische of zingevingvraagstukken. Daarmee bestaan de RTE uit 45 commissieleden. De commissieleden worden openbaar geworven en op voordracht van de commissies voor vier jaar benoemd door de ministers van VWS en J&V. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd. De commissies zijn onafhankelijk. De medewerkers, waaronder de secretarissen van de RTE, zijn formeel in dienst van het ministerie van VWS en ondergebracht bij de directie ESTT.

De RTE beoordelen of artsen die bij een patiënt euthanasie hebben uitgevoerd, daarbij voldaan hebben aan wettelijke zorgvuldigheidscriteria. Als een arts aan die criteria heeft voldaan is er sprake van een strafuitsluitingsgrond en gaat de arts vrijuit. Is dit niet het geval, dan wordt de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). De commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem. De RTE leggen jaarlijks verantwoording af via een jaarverslag. 

Het werkterrein van de RTE ligt in Nederland – en ook wereldwijd - onder een vergrootglas. Denk aan euthanasie bij patiënten met vergevorderde dementie en psychiatrische patiënten. In die gevallen moeten artsen extra behoedzaam zijn. Regelmatig worden Kamervragen gesteld, worden interviews gegeven en artikelen gepubliceerd over RTE gerelateerde onderwerpen. De RTE hebben een grote verantwoordelijkheid omdat zij in de meeste gevallen als poortwachter het enige en dus het eindoordeel geven over de handelswijze van de uitvoerend arts. Als je voor de RTE werkt heb je te maken met aangrijpende levensverhalen en verricht je betekenisvol werk. Daarom is het belangrijk om goed en zorgvuldig te werk te gaan en de oordelen goed te motiveren.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. Madunic, algemeen secretaris

06-11454722

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker datagebruik zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetgevingsjurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon