Secretaris CIO-beraad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 19 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGDOO/CIORIJK/24/06
 • Plaatsingsdatum 28 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil jij een bijdrage leveren aan de digitaliseringsstrategie van het Rijk? Dan is deze functie bij CIO Rijk echt iets voor jou.
De afdeling I-stelsel en Vakmanschap van de directie CIO Rijk zoekt een ervaren en inhoudelijk stevige secretaris voor het overlegorgaan CIO-beraad.

In het CIO-beraad komen de Chief Information Officers van de twaalf departementen bij elkaar, aangevuld met een aantal leden van grote uitvoeringsorganisaties. Het is een rijksbreed overleg waarin de CIO’s op alle onderwerpen voor Informatievoorziening en ICT-beleid van de Rijksdienst vanuit een kader stellende, strategische en adviserende rol overleggen en besluiten.
Het CIO-beraad wordt voorgezeten door de directeur van onze directie, de CIO-Rijk.

Als secretaris van het CIO-beraad ben je verantwoordelijk voor de structuur van het overleg. Je zorgt dat de juiste punten op de agenda komen te staan, de stukkenstroom in orde is en je bewaart het overzicht op de informatiestromen en de planning. Als secretaris ben je beheerder van de agenda, voorraadagenda en postbus.
Je ondersteunt de CIO Rijk als voorzitter in een perfecte voorbereiding voor het CIO-beraad. Je hebt daarin een sterk adviserende rol en werkt nauw samen om alle relevante afspraken rondom het CIO-beraad te faciliteren. Zo heeft de CIO Rijk jaarlijkse gesprekken met alle CIO’s. Jij zorgt dat deze gesprekken plaatsvinden, adviseert op de inhoud en voorbereiding en bent aanwezig voor de opvolging ervan. Je bent het eerste aanspreekpunt voor interne en externe contacten en zorgt voor de juiste aansluiting met interdepartementale stakeholders.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten rondom het CIO-beraad. Denk hierbij aan kennissessies, heidagen, workshops en netwerkevenementen. Jij weet wat er speelt binnen het overlegorgaan en het digitale domein zodat je kan adviseren en faciliteren op inhoud van deze bijeenkomsten.

Als secretaris van het CIO-beraad bewaak je het overzicht van tactische en strategische onderwerpen van de hele directie. Je treedt hiervoor op als coördinerend secretaris van de andere interdepartementale overlegorganen van CIO Rijk (CISO raad, CTO raad, CDO raad etc.).
Je werkt nauw samen met de secretarissen van deze voorportalen van het CIO-beraad maar je coördineert ook het contact en afstemming met de secretarissen van de gremia van de overige twee digitale directies binnen BZK, Digitale Overheid en Digitale Samenleving.

Naast het CIO-beraad ben je ook secretaris van het overlegorgaan Vooroverleg CIO-beraad. Het Vooroverleg heeft als doel het inhoudelijk voorbereiden van en adviseren over de voorliggende agendapunten in het CIO-beraad. Daarnaast draagt het overleg bij aan rijksbrede samenwerking tussen I-adviseurs van de CIO-offices van de kerndepartementen, de grote uitvoerders en de directie CIO Rijk.

Het besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 regelt de organisatorische inrichting van het CIO-stelsel binnen de Rijksoverheid. Momenteel vindt er een herziening van het CIO-stelsel plaats. Als secretaris lever je hier een belangrijke bijdrage aan, vanuit je kennis van de werking van het stelsel en je ervaring met de diverse digitale gremia.

Voor het geheel aan werkzaamheden rondom het CIO-beraad, het Vooroverleg en het CIO-stelsel wordt je ondersteund door de plaatsvervangend secretaris van het CIO-beraad. Je stuurt de plaatsvervangend secretaris functioneel aan en zorgt dat jullie samenwerking bijdraagt aan de bestuurlijke behandeling van belangrijke onderwerpen zoals Cloud, Cybersecurity, Generatieve AI, herziening CIO-stelsel, Informatieplannen en I-vakmanschap.

Taken van de secretaris zijn o.a.:

 • De bestuurlijke en politieke dossiers signaleren en agenderen
 • Actief op de hoogte zijn van ICT onderwerpen of beleidsthema’s
 • Het organiseren van de reguliere vergaderingen en (strategische) kennissessies/heidagen.
 • Het organiseren van crisisoverleg als de situatie daarom vraagt
 • Het coördineren van de collega-secretarissen
 • Zorgen voor een nette verslaglegging en correcte dossiervorming
 • Agendabeheer/voorraadagenda en bewaking voortgang
 • Samenwerking tussen de departementen bevorderen
 • Aanspreekpunt voor leden van het CIO-beraad

Wij bieden je daarbij:

 • Een unieke kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan het bevorderen en vormgeven van de digitale transformatie van de Rijksoverheid. De mogelijkheid om een (interdepartementaal) netwerk op te bouwen op het snijvlak van digitalisering en Rijksoverheid

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling
Wij zijn 3D: de drie digitale directies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Digitale Overheid, Digitale Samenleving en CIO Rijk. Digitalisering biedt kansen en risico’s, voor iedereen. Wil jij bijdragen aan beleid en uitvoering zodat digitalisering ook echt werkt voor iedereen? Dan ben je erg welkom bij ons.

Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.

Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelofelijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn al goede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.

CIO Rijk | ISenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Floor Kloosterman - Manager I-stelsel en Vakmanschap

06-51012163

Nelleke van Gulik - secretaris CIO-beraad

06-29685937

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Junior) Beleidsmedewerker Beleidsinformatie digitale Rijksdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker – Rijks ICT-dashboard

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingssecretaris voor de afdeling ISenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon