Secretaris CIO-Stelsel JenV

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 19 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DIenI/220348
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als secretaris binnen het CIO-stelsel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), heb je een uitdagende en verantwoordelijke rol en vervul je een centrale rol in de organisatie. Je verzorgt de inhoudelijke voorbereiding van en ondersteuning aan meerdere overleggremia binnen het CIO-Stelsel. Denk aan de CIO-raad JenV, een of meerdere voorportalen van de CIO-raad en/of een of meerdere gremia die verwant zijn aan de CIO-raad. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden van een conceptagenda en deze afstemmen met de agendacommissie, het coördineren van de stukkenstroom, de verzending en archivering van de agenda en vergaderstukken, het verzorgen van de annotatie voor de voorzitter, het opmaken en verspreiden van het verslag en het regelen van de praktische zaken zoals agenda-uitnodigingen en eventuele zaalreserveringen.

In veel gevallen ben je het eerste aanspreekpunt voor de leden van de gremia waarvoor jij verantwoordelijk bent. Je weet daarbij goed het belang van DI&I te vertegenwoordigen en waar nodig door te verwijzen. Ook ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke terugkoppeling over de uitkomst van de desbetreffende overleggen. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals een mondelinge terugkoppeling in het wekelijkse secretarissenoverleg en/of in het wekelijkse directiebrede oploopje of een schriftelijke bijdrage aan de maandelijkse nieuwsbrief I-Nieuws. Verslaglegging en het actief bijhouden van een actielijst is hoofdzaak binnen alle gremia.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de directeur en MT-leden van de Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I), de overlegleden van de verschillende JenV-onderdelen, overige collega’s binnen het CIO Office JenV en de secretarissen van de voorportalen van de CIO-raad. De secretarissen komen wekelijks bijeen onder voorzitterschap van de secretaris van de CIO-raad. Ten behoeve van dit overleg dien je regelmatig de gezamenlijke voorraadagenda te actualiseren.

In overleg ben je ook eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit CIO Rijk. In afstemming met de CIO JenV, MT-leden DI&I en dossierhouders binnen en buiten DI&I verzorg je tijdige en volledige reactie. Tot je takenpakket kan ook behoren het coördineren van annotaties op de agenda van het Rijksbrede CIO-beraad voor de CIO JenV. In het CIO-beraad zitten de CIO’s van alle ministeries en enkele grote Rijks(uitvoerings)organisaties. Namens JenV nemen naast de CIO JenV de CIO DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en de CIO Politie deel. De annotaties aan CIO JenV dienen vooraf te worden afgestemd met de CIO Offices van DJI en de Politie.

CIO-stelsel JenV
JenV heeft op het gebied van informatievoorziening al veel om trots op te zijn. Om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, moeten we verdere stappen zetten. Met meer afnemers, binnen en buiten de muren van JenV, hogere milieueisen, toenemende cyberdreiging, complexere bewerkingen, snellere implementaties van wet- en regelgeving en snellere technologische ontwikkelingen moet ook informatievoorziening van JenV beheersbaarder, toegankelijker, mensgerichter, duurzamer en flexibeler worden.
Het CIO-Stelsel JenV zorgt voor een steeds betere en intensievere samenwerking binnen het IV-domein, met opdrachtgevers en toezichthouders. Het CIO-stelsel bestaat uit de CIO-raad JenV, zeven formele voorportalen en een aantal ondersteunende en aanverwante overleggen.

De CIO-raad is een JenV-breed gremium waarin de Chief Information Officers (CIO’s) van de grote JenV-onderdelen vertegenwoordigd zijn, inclusief de directoraten-generaal. De CIO-raad wordt voorgezeten door de CIO JenV, tevens de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering. Ook zelfstandige of autonome organisaties, zoals de Politie, de Raad voor de Rechtspraak en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers, zijn in de CIO-raad vertegenwoordigd. De CIO-raad buigt zich over JenV-brede strategische informatievoorzienings- en ICT-vraagstukken en stelt beleid hierover vast. Zo ongeveer elk onderwerp op het gebied van informatievoorziening komt voorbij.

De CIO-raad wordt geadviseerd door zeven voorportalen die de besluitvorming in de CIO-raad voorbereiden. Agendering van onderwerpen binnen de CIO-raad gebeurt altijd in afstemming met de secretarissen van de voorportalen. Wekelijks komen zij bijeen om de gezamenlijke voorraadagenda door te nemen en eventuele knelpunten te bespreken. Elk voorportaal kijkt met een andere invalshoek naar de voorliggende stukken: informatiehuishouding, architectuur en standaarden, informatiebeveiliging en cyber security, vertaling van de businessbehoefte naar een technologische aanpak, sturing en beheersing, vraagsturing en informatieplanning of vigerende privacywetgeving.

Naast de CIO-raad en formele voorportalen zijn er nog een aantal andere overleggen die helpen bij de samenwerking op het gebied van informatievoorziening: het Klein JenV-overleg voor de kleinere JenV-organisaties, de CDO-raad rondom datagedreven werken en de adviescommissie Informatiehuishouding die onafhankelijk advies geeft over informatiehuishouding

Wat bieden we?

 • Een dynamische werkomgeving met variëteit in werkzaamheden.
 • Een werkomgeving met betrokken collega’s waarin kwalitatief hoogwaardig werk wordt geleverd en veel oog is voor sociale verhoudingen en werkplezier (hoog gescoord op kwalitatief hoogwaardig werk door collega’s zelf, teambuildingsdagen, borrels, etc.).
 • Een werkomgeving waarin veel aandacht wordt besteed aan zowel organisatieontwikkeling als persoonlijke ontwikkeling.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT- infrastructuur. Door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis.

Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

De directie werkt en vervult haar taken vanuit haar kernwaarden: Samenwerken, Resultaatgericht, Ondernemerschap, Vakmanschap en Experimenteren en Leren. Beheersmatig is de BVA onderdeel van DI&I.

De afdeling Beleid, Kennis en Innovatie (BKI) is gericht op huidige en toekomstige ontwikkelingen van de informatievoorziening binnen JenV. Zij adviseert de departementsleiding over IV- gerelateerde vraagstukken en ontwikkelt beleid. De afdeling wil samenwerken aan maatschappelijke opgaven stimuleren en het werken in kennisnetwerken bevorderen.

De afdeling voert hiertoe de volgende taken uit:

 • Ontwikkelen en onderhouden van de Informatiestrategie JenV.
 • Opstellen en onderhouden van de gezamenlijke JenV-brede informatieplanning in afstemming met ontwikkeling bij de onderdelen van JenV alsook afstemming met interdepartementale ontwikkelingen. Onderhouden van het JenV-brede portfoliomanagement.
 • Ondersteunen van het CIO-stelsel binnen JenV.
 • Het coördineren van de vertegenwoordiging van JenV in interdepartementale gremia op het gebied van informatievoorziening
 • Het vormgeven van een gemeenschappelijke datastrategie, het verzorgen van een gemeenschappelijke kennisfunctie rond data en het stimuleren van datagedreven werken.
 • Kaderstelling op het gebied van de informatiehuishouding.
 • Het bevorderen van Europees samenwerken op het gebied van informatievoorziening.
 • Het uitvoeren van de Enterprise architectuurfunctie door het onderhouden van de Enterprise architectuur JenV en het toetsen van architecturen van projecten, programma’s en diensten.
 • Het borgen van kennis. Hiertoe behoort het organiseren van kennisnetwerken, het vergroten van vaardigheden van personeel door het coördineren van opleidingen, het organiseren van events en communicatie.

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anton van Weel

06-11061783

Dana Cohen (tot 4 augustus)

06-50037133

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

E.F. Nagelgast

06-11494537

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise Architect

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coordinerend beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR Ondersteuner Personeel, Organisatie, Formatie (adviseur bedrijfsvoering)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon