Secretaris-directeur Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

De Adviesraad Internationale Vraagstukken als werkomgeving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.727 - €9.156
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 3 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BZ-AIV-21
 • Plaatsingsdatum 25 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een inspirerende leider en strategisch denker? Sta jij graag aan het roer bij de strategische adviesverlening over internationale ontwikkelingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) is hét onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Als secretaris-directeur ben je zowel de inhoudelijk en politiek strategisch adviseur van de voorzitter van de AIV, de secretaris van de adviesraad als de directeur van het stafbureau. Je draagt waar nodig zelf bij aan het schrijven en redigeren van de adviezen en je hebt daarvoor de intellectuele bagage. Daarnaast heb je een verbindende rol in de koers- en beleidsbepaling van de AIV. Je draagt zorg voor de professionele ontwikkeling van de organisatie en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de strategische waarde van de AIV en de adviezen te bevorderen. Tezamen met de voorzitter ben je verantwoordelijk voor het integraal management van de organisatie in al haar geledingen, de internationale contacten van de AIV en de interne en externe communicatie.

Als secretaris van de adviesraad bereid je de raadsvergaderingen voor en draag je zorg voor de agendering en verslaglegging. Je draagt nieuwe onderwerpen aan voor adviestrajecten en in nauwe samenwerking met de raadsadviseurs ben je inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de tijdige en kwalitatief hoogstaande totstandkoming van adviezen en het jaarlijkse werkprogramma. Je beschikt daartoe over uitstekende analytische en schriftelijke vaardigheden. Je voert regelmatig overleg met de raadsleden over zaken die het werkprogramma, de adviestrajecten en de AIV-organisatie betreffen. Je vertegenwoordigt de adviesraad in de contacten met de ministeries, het parlement en de stakeholders van de AIV, in internationaal verband en in externe optredens. Je draagt actief bij aan de versterking van de rol en de positie van de AIV in het politiek-maatschappelijke debat en hebt een visie op de rol van adviesraden in het Nederlandse adviesstelsel.

Als directeur fungeer je als manager van het bureau en coach voor je collega’s. Je hebt de algehele verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de AIV-organisatie, het budgetbeheer en de verantwoording daarover. Je bent integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

In deze functie besteed je 40% van je tijd in de rol van topmanager, 40% in de rol van strategisch adviseur en 20% in de rol van extern vertegenwoordiger van de AIV. De volgende kwaliteiten en eigenschappen zijn vereist:

 • Als topmanager ben je in staat je collega’s inhoudelijk te inspireren en uit te dagen en slaag je erin ze inhoudelijk te coachen op strategische, politiek gevoelige en controversiële vraagstukken. Je hebt bewezen ervaring met het managen van hooggekwalificeerd en inhoudelijk gedreven personeel.
 • Als strategisch adviseur heb je een bewezen track record in strategische advisering op het gebied van internationale kwesties. Je bekijkt internationale vraagstukken met een geïntegreerde en departement-overstijgende blik. Je bent een onafhankelijk denker en beschikt over aantoonbare excellente schriftelijke vaardigheden.
 • Als extern vertegenwoordiger van de AIV heb je goed inzicht in en een duidelijke visie op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en leg je de verbinding met de rol, positie en taak van de AIV. Je hebt een uitstekend netwerk bij diverse overheden, de wetenschappelijke wereld en diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Je hebt een duidelijke visie op de rol van de AIV in het politiek-maatschappelijke debat en de bijdrage die de AIV kan leveren in het analyseren en duiden van en adviseren over de internationale ontwikkelingen in relatie tot het Nederlandse buitenlandbeleid.
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.727 Max. €9.156 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Voor meer informatie over de vacature
Bert Koenders, voorzitter AIV
te bereiken via: José van der Wal (directiesecretaris) 06-25725196

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure
Nicky van Gulden (adviseur Werving en Selectie ministerie van Buitenlandse Zaken) 06-25725924

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 02 oktober 2023 als pdf onder vermelding van BZ-AIV 21.
Ter attentie van de voorzitter van de AIV, prof. Bert Koenders,
via [email protected]

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

De Adviesraad Internationale Vraagstukken als werkomgeving

De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan. Die onafhankelijkheid is geborgd in wet en regelgeving. De AIV brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit. De adviesraad streeft ernaar om met zorgvuldig onderbouwde en beargumenteerde adviezen actuele internationale ontwikkelingen te analyseren en te duiden, aanbevelingen te doen voor het Nederlandse buitenland- en veiligheidsbeleid en op deze manier bij te dragen aan het politieke en maatschappelijke debat over internationale kwesties. Recent heeft de AIV adviezen uitgebracht over de internationale rol van de euro, de geopolitieke rol van Turkije en de oorlog in Oekraïne. De complexiteit van de advisering door de AIV neemt toe door de snel veranderende internationale verhoudingen, de gevolgen van het internationale beleid voor Nederland en zijn burgers en de samenhang tussen binnen- en buitenlands beleid en dientengevolge het belang voor een toenemend aantal departementen bij de advisering door de AIV. De AIV heeft een gelaagde structuur: een adviesraad met negen raadsleden en vier permanente commissies (de Commissie Europese Integratie, de Commissie Mensenrechten, de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de Commissie Vrede en Veiligheid) met elk twaalf leden. Raads- en commissieleden zijn afkomstig uit de wetenschap, openbaar bestuur, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Adviezen worden doorgaans voorbereid door één van de vier permanente commissies van de AIV, al is er steeds vaker sprake van commissie-overstijgende adviezen. De adviesraad stuurt op de strategische hoofdlijnen van de AIV en stelt de adviezen vast die door de permanente commissies zijn opgesteld. De raad en commissies worden daarbij ondersteund door een staf, bestaande uit een secretaris-directeur, vijf raadsadviseurs, twee projectsecretarissen, twee managementondersteuners, een directiesecretaris en een communicatieadviseur.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur Onderwijsraad

Onderwijsraad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur bij de strafkamer internationale misdrijven

Gerechtshof Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon