Secretaris elektrisch vervoer met internationaal perspectief

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Opslag / vervoer / logistiek, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer RVO_20210706_11/12
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland heeft stevige ambities op het gebied van duurzaam vervoer: in 2030 moeten alle nieuw verkochte personenauto’s emissieloos zijn. Om dit te realiseren is er een samenwerking (Formule E-Team) tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid opgezet. Als secretaris vervul jij een rol in die samenwerking, maar ook met het verder uitbouwen van de Nederlandse positie van elektrisch vervoer op internationaal terrein.

Wij werken aan het programma ‘Elektrisch Vervoer’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit programma richt zich op het bevorderen van elektrische personenmobiliteit en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Denk aan zaken als beschikbaarheid van voldoende laadpalen, veiligheid van elektrische auto’s, hergebruik van batterijen en beschikbaarheid van voldoende hernieuwbare energie. Onze rol is divers en uitdagend. Van het verbinden van kennis en business-to-business en business-to-government netwerken tot monitoring en trendanalyse. En van beleidsondersteuning tot het (inter)nationaal uitdragen van Nederlandse kennis en kunde door participatie in en organiseren van beurzen, missies en netwerken.

Voor jouw rol is het belangrijk om te weten dat RVO het Formule E-Team (FET, http://nederlandelektrisch.nl/formule-e-team) ondersteunt met een secretaris-duo. Als helft van dit duo ben je ongeveer drie dagen per week met de volgende zaken bezig:

 • Agenda- en strategiebepaling voor het FET in overleg met de voorzitter: met welke onderwerpen zou het FET zich bezig moeten houden?
 • Organiseren en voorbereiden FET-vergaderingen, verslaglegging vergaderingen en waar relevant voorbereiden presentaties FET-voorzitter.
 • Begeleiden en inhoudelijk input geven bij FET-werkgroepen rond thema’s zoals batterijen, internationaal, Total Cost of Ownership (TCO) van elektrische voertuigen, communicatie.
 • Uitvoeren van acties voor de FET-werkgroepen.
 • Advies gericht op benadering van belanghebbenden, zoals de Tweede Kamer, ministerie van I&W, Europese Commissie, adviesorganen en externe partijen om het draagvlak voor elektrisch vervoer te vergroten. Tevens zelf onderhouden van relevante contacten met externe partijen.
 • Advies gericht op aanjagen FET-leden en rijksoverheid.
 • Link leggen met aanpalende dossiers, zoals de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, verduurzaming logistiek, energietransitie.
 • Communicatie van FET-resultaten i.s.m. communicatieadviseur RVO.
 • Monitoren voortgang acties elektrisch vervoer uit het Klimaatakkoord en voorbereiden Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Mobiliteit.

Meer concreet zien wij jou de aankomende periode bezig met:

 • Samen met FET-partijen de acties uit het Klimaatakkoord uitwerken voor elektrisch vervoer, monitoren van de voortgang en het behalen van de CO2-reductiedoelen.
 • Strategiebepaling van het Formule E-Team: momenteel wordt nagedacht over hoe en op welke dossiers het FET zich het beste kan inzetten. De FET-secretaris zal deze voorstellen nader uitwerken/vormgeven in samenspraak met FET-partijen en IenW.
 • Het organiseren van werk- of taakgroepen rond de thema’s batterijen en TCO voor elektrische voertuigen om zo invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Binnen het FET zijn verschillende werk- en stuurgroepen actief. Als relatief klein land dat internationaal toonaangevend is op het gebied van elektrisch vervoer (EV), hebben we een belangrijke EV-sector die internationale ambities heeft. Naast je rol als secretaris van het FET ondersteun je samen met een collega de stuurgroep ‘Internationalisering’. Er zijn een internationaal afwegingskader en strategie ontwikkeld die helpen om keuzes in de overheidsondersteuning te maken. Daarnaast zijn internationale connecties en afspraken voor Nederland van groot belang om de uitrol van elektrisch vervoer te bevorderen.

Concreet betekent dit dat je de stuurgroep adviseert en assisteert bij het maken van een strategisch plan van aanpak hoe de Nederlandse positie in het buitenland minimaal behouden, maar het liefst verder uitgebouwd kan worden. Daarnaast werk je samen met IenW en het netwerk van ambassades in de wereld aan internationale activiteiten en neem je af en toe zelf deel. Zo zorg jij ervoor dat de Nederlandse positie van elektrisch vervoer ook op internationaal terrein wordt behouden en verstevigd.  

Functie-eisen

De persoon die wij zoeken:

 • Heeft aantoonbaar strategisch inzicht en voelt zich ook thuis in de rol van secretaris.
 • Schrijft makkelijk en duidelijk voor verschillende doelgroepen.
 • Heeft affiniteit met elektrisch vervoer en is in staat om snel de grote lijnen op dit dossier te doorzien.
 • Is omgevingsbewust, ook intercultureel, en kan omgaan met uiteenlopende belangen van verschillende maatschappelijke organisaties.
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Is communicatief, behalve schriftelijk ook mondeling.
 • Is accuraat en stressbestendig.
 • Kan zich makkelijk en duidelijk uitdrukken in het Engels.

Competenties:

 • Rolvast in een veld met uiteenlopende belangen
 • Zelfstandig
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Gedrevenheid

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Deze vacature betreft een werkpakket voor een periode van drie jaar. Juridisch hangt het van je persoonlijke arbeidsverleden bij het Rijk af of het mogelijk is om een aanstelling van drie jaar te bieden. De mogelijkheden worden dus per persoon beoordeeld.

Momenteel werken wij thuis. Als we weer naar kantoor kunnen, verwachten wij dat je 1-2 dagen op locatie Utrecht bent voor overleg en/of om samen te werken. De overige dagen worden ingevuld met thuiswerken of werken op een andere RVO-locatie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Duurzame Mobiliteit valt binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving, binnen de directie Nationale Programma’s van RVO.

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 9 teams:

 • Team Duurzaam Bouwen 1
 • Team Duurzaam Bouwen 2
 • Team Duurzaam Bouwen 3
 • Team Duurzame Mobiliteit
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 2
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Regionale Opdrachten
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid 

De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsmede duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv INTERREG en elektrisch rijden).

Binnen het team Duurzame Mobiliteit werk je zowel samen met collega’s die net starten als zeer ervaren adviseurs. De sfeer in het team is goed en gedreven met respect voor ieders talenten. De politieke aandacht voor duurzame mobiliteit zorgt ook binnen het team voor een dynamische omgeving.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pieter van Kerkhof, huidige secretaris (t/m 6 augustus)

06-21315601

Saskia Hallenga, teammanager duurzame mobiliteit (vanaf 23 augustus)

06-25083625

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

MT secretaris / Bestuursadviseur (accountbeheerder)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieringsdeskundige voor gebiedsontwikkelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon