• Den Haag  -  route
 • Universitair Master
 • 36 uur
 • niveau 19
  €9.841 - €12.875 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52431, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

Als secretaris-generaal van VWS geef je, samen met je collega-bestuursraadleden, leiding aan een departement dat midden in de actualiteit staat met permanente maatschappelijke en politieke aandacht. Gezondheid is immers het allergrootste goed voor iedereen. Bij VWS wordt dagelijks gewerkt aan onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving en individuele burgers.

Als SG ben je de eerste adviseur van de bewindspersonen van VWS. Je geeft leiding aan de bestuursraad van VWS en hebt de zorg voor verbinding en goede samenwerking onderling

Vanuit je verantwoordelijkheid voor de strategisch-inhoudelijke ontwikkeling én de algehele interne organisatie van VWS geef je op een inspirerende en stimulerende manier leiding. Je geeft in woord en daad invulling aan goed werkgeverschap en er staan voor de medewerkers. In een tijd dat VWS-medewerkers lang onder hoge druk hebben gewerkt en de organisatie in de maatschappelijke spotlights staat, vraagt dit om toegankelijkheid/laagdrempeligheid en het creëren en borgen van een veilige werkomgeving met transparante verhoudingen. Vanuit de actualiteit waarin de werkcultuur bij VWS onder het vergrootglas ligt, vraag dit om veel aandacht voor normen en waarden, ethiek, integriteit, inclusiviteit en een moreel kompas. Je laat duidelijk merken dat iedereen erbij hoort. Je bewaakt de normen en waarden en waar aan de orde spreek je leidinggevenden en medewerkers aan. Het gaat hierbij immers om het managen van het grootste kapitaal van VWS: de mensen.

Een onderdeel van de opgave is het versterken van de verbinding van volksgezondheid met andere publieke domeinen. Gezondheid is heel waardevol  en het is belangrijk is te starten met meer aandacht voor preventie en goede, passende zorg voor de hele bevolking te bieden wanneer dat nodig is. Dit vereist enerzijds intensieve samenwerking tussen alle partijen en anderzijds innovatie in meest brede zin. Dit alles brengt een grote veranderopgave met zich mee waarbij de SG sterk zal moeten sturen op het proces en op de verbinding binnen en buiten het departement. Van de SG wordt hierin een leidende en inspirerende rol verwacht.

In deze complexe, maar ook mooie en uitdagende vraagstukken werkt VWS uiteraard samen met de talloze partners in het veld, de gemeenten en met de andere ministeries. Verbinding binnen het departement en schakelen met alle betrokken partijen daarbuiten, is daarom cruciaal. Als SG heb je een externe rol naar het veld (boegbeeldfunctie) en draag je het VWS-beleid uit.

Deze uitdagingen vragen om een nieuwe fase in de VWS-organisatie waarin we werken aan de toekomst van het volksgezondheidsbeleid in Nederland vanuit overzicht, rust en strategie. Ook al volgt nog een periode waarin een parlementaire enquête naar de aanpak van Covid-19 op de planning staat en de nodige aandacht zal vragen van alle medewerkers. De vele Woo-verzoeken over het beleid rondom de Covid-19 bestrijding en andere verantwoordingsonderzoeken hebben ook impact op hoe VWS georganiseerd moet worden de komende jaren. Je bent overtuigd van het belang van transparantie en openbaarmaking en geeft daarin zelf het goede voorbeeld.

Tot slot zijn er plannen herinrichten van de ?nanciële functie bij VWS. De goede implementatie daarvan en de bijbehorende aanpassingen van de organisatie, vragen speci?ek van de SG de nodige sturing.

Meer over de functiegroep Topmanager-generaal

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‘Samen gezond, fi t en veerkrachtig'. Onder dit motto werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijnen Sport (VWS) aan onderwerpen die ertoe doen en impact hebben op het dagelijks leven van alleNederlanders.

Wie gezond leeft, voelt zich beter, onderneemt meer en doet gemakkelijker mee in de samenleving.Gezonde, actieve jongeren doen het beter op school. Gezonde en actieve mensen hebben vaker betaaldwerk en hebben meer energie voor vrijwilligerswerk of om voor hun naasten te zorgen. Gezondeouderen behouden meer de regie over hun leven.

Niet iedereen heeft een gelijke, gezonde start van het leven en er zijn groepen mensen in een kwetsbaresituatie in onze maatschappij. Goede zorg, ondersteuning en integraal preventiebeleid zijn danbelangrijk.
VWS werkt daarom aan een gezond, fi t en veerkrachtig Nederland. Dat doen we door ons in te zettenvoor goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Ook stimuleren wij een gezonde levensstijl,voldoende beweging en goede voeding. En we bieden Nederland goede (top)sportvoorzieningen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Gert-Jan Buitendijk, Secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken 0703564414

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga, MD-Consultant DGABD 0621841116

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 18
  €9.042 - €12.021 (bruto)

Plaatsvervangend directeur Douane Landelijk Tactisch Centrum

Het Ministerie van Financiën
 • Rotterdam en Schiphol
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)

Regiodirecteur Midden- en Kleinbedrijf Rotterdam

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 16
  €7.457 - €10.133 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon