• Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52235, Plaatsingsdatum: 26 juni 2024

Wil jij een effectieve bijdrage leveren aan de Mijnbouwvergunningen in Nederland? Lijkt het jou leuk om met professionals en professoren samen te werken en te zorgen voor een goed onafhankelijk advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? Als secretaris van de Mijnraad zorg je ervoor dat processen rondom de onafhankelijke advisering van de Mijnraad goed verlopen en dat er een helder en weloverwogen advies naar EZK gaat.

RVO voert het secretariaat uit voor de Mijnraad. De Mijnraad is het strategische adviesorgaan voor EZK over vergunningverlening voor alle activiteiten in de diepe ondergrond (link naar de website de Mijnraad). Denk aan de opsporing en winning van olie, aardgas, aardwarmte en zout en de opslag van waterstof en CO2. De Mijnraad adviseert over zaken die heel Nederland raken. Als onafhankelijk wettelijke adviseur beoordeelt de Mijnraad de vergunningverlening voor mijnbouwactiviteiten. De Mijnraad ziet verbanden en signaleert tegenstrijdigheden in bijvoorbeeld beleid en de toekenning van vergunningen. Mede op basis van dit advies neemt de minister van EZK een definitief besluit over de aanvraag. 

In de Mijnraad zit een gebalanceerde mix van achtergronden en kennis. Zo zijn de expertisegebieden politiek en bestuur, veiligheid en risicomanagement, geologie en geofysica, financieel-economisch, technologie en innovatie, juridisch en ruimtelijke ordening allemaal vertegenwoordigd. Een mooie gelegenheid dus om te leren van verschillende disciplines en je op diverse terreinen te ontwikkelen. 

Als secretaris van de Mijnraad organiseer je ongeveer 10 Mijnraadvergaderingen per jaar en begeleid je circa 40 adviezen per jaar. Je biedt de Mijnraad beleidsmatige ondersteuning bij het opstellen van dossiers en adviezen. Op basis van een Mijnraadvergaderingen bereid jij het eerste conceptadvies voor, over het ingediende instemmingsplan of mijnbouwvergunning. Daarnaast houd jij bij hoe het Mijnraadadvies wordt meegenomen in de besluitvorming bij EZK. 

Je doet dit alles uiteraard niet alleen. Dit doe je samen met 4 collega’s in het secretariaat, waaronder een collega die zich bezig houdt met de verslaglegging van de Mijnraadvergaderingen en een collega die zich bezig houdt met de communicatie aspecten. Binnen deze rol ben je dus niet verantwoordelijk voor de verslaglegging tijdens vergaderingen. We gaan binnen ons team Energieprojecten advies en met de Mijnraad leden informeel met elkaar om en weten elkaar te vinden wanneer nodig.

Naast het vervullen van de rol secretaris Mijnraad kan je op termijn ook andere werkzaamheden oppakken binnen het team Energieprojecten advies. Je komt binnen een team dat zich bezighoudt met de voorwaarden voor conventionele energiewinning en voorzieningszekerheid, in de context van de uiteindelijke verduurzaming van het energiesysteem. Zwaartepunten binnen het team zijn het gebruik van de ondergrond, (mijnbouw)schadecompensatie, secretariaat van beoordelende en adviserende raden en commissies, en de interactie met lokale en regionale spelers. 

Klinkt dit interessant? Reageer dan snel op deze vacature!

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De medewerkers van het kennisteam Concurrerende en Duurzame Energiesectoren bedienen verschillende energiesectoren: van de gevestigde energiebedrijven in elektriciteitsproductie en oliemaatschappijen tot en met nieuwkomers op de markt die nieuwe deels decentrale vormen van energie aanbieden.

In de topsector Energie spelen we een stevige rol. Een belangrijke ontwikkeling waar we volop bij zijn betrokken, is het Nationale Energie Akkoord. We bieden de energiesectoren verschillende instrumenten: op energie-, milieu- maar ook innovatiegebied. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken, en Infrastructuur en Milieu.

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Dit is geregeld in de Mijnbouwwet. De Mijnraad brengt advies uit over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. 

De Mijnraad bestaat uit deskundigen op het gebied van politiek-bestuurlijke verhoudingen, veiligheid/toezicht, geologie, juridische en financieel-economisch aspecten, technologie/innovatie en ruimtelijke ordening.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vandaag werken aan de wereld van morgen
De wereld verandert elke dag en wij veranderen mee. Met meer dan 6000 RVO’ers werken we iedere dag aan morgen. We ondersteunen, adviseren en stimuleren ondernemend Nederland. We helpen met innoveren en verduurzamen. Nationaal en internationaal, want ons werk stopt niet bij de grens. Samen werken we aan: 

 • De verduurzaming van onze energievoorzieningen.
 • Het tegengaan van klimaatverandering.
 • Een omslag naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
 • Een sterke digitale economie.

Het zijn grote uitdagingen, maar wij geloven dat het mogelijk is. Daarom verbinden we ondernemers, overheden en organisaties om te bouwen aan het Nederland van morgen.
We doen het samen.

Wat doen we?
Wij maken overheidsbeleid bereikbaar en uitvoerbaar. Van voorlichting, advies en financiering tot het bieden van een luisterend oor voor ondernemers en organisaties. En dat is nog maar een klein onderdeel van wat we doen. Ondernemend Nederland is ontzettend veelzijdig en daarom zijn wij dat ook.

Divers maakt beter
Met enorme uitdagingen op komst, is het juiste talent aan boord hebben belangrijk. Het maakt bij ons niet uit wie je bent. Wij kijken naar wat je kunt en waar jouw ambities liggen. Om de wereld duurzamer te maken hebben we ideeën nodig uit alle hoeken van de samenleving. Daarom hebben we voor iedereen plaats bij RVO, zolang je maar nieuwsgierig en ondernemend bent. We geven je vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Want zo boek jij de mooiste resultaten. Voor jezelf, voor ondernemers en voor morgen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Subsidiebeoordelaar agrarische sector

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)

Adviseur Energiebesparing

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Bachelor - HBO
 • 30-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Strategisch Inkoper categorie Consumptieve Dienstverlening

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon