Secretaris plaatsing en selectie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 25 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 45728
 • Plaatsingsdatum 12 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het team Vrijheden en Overplaatsing zoeken we een enthousiaste, krachtige en verbindende secretaris die zich richt op professioneel verloop van de diverse operationele overleggen en commissies. In deze bijeenkomsten worden de (ver)plaatsingen, vrijheden en het detentieverloop van een bijzondere categoriegedetineerden besproken. Het betreft gedetineerden met mogelijke vlucht- en maatschappelijke risico’s en/of specifieke casussen die bijzondere aandacht van DJI en haar ketenpartners vragen.

Ben jij resultaatgericht, vaardig in het verzamelen, analyseren en verwerken van informatie en behoud jij op accurate wijze het overzicht? Ben jij daarnaast ook fulltime beschikbaar en beschik je over werkervaring als secretaris? Dan is dit een zeer interessante uitdaging voor jou!

Je werkzaamheden zullen zeer divers zijn. Je bewaakt de voortgang van acties, signaleert mogelijke knelpunten en onderneemt de benodigde acties. Met het opstellen en actualiseren van heldere processen en procedures draag je bij aan het naar een hoger niveau tillen van de divisie.

Jouw takenpakket bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden:

 • je bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de DIZ, de penitentiaire inrichtingen, het Gedetineerden Recherche InformatiePunt (GRIP), het OM, de NCTV, de AIVD, DT&V, het NIFP en/of de reclassering de overleggen voor;
 • jij leidt dit proces. Je kent de dossiers inhoudelijk en verzorgt de verslaglegging. In de overleggen waarin adviezen worden gegenereerd, ben jij het die deze voorbereidt en opstelt;
 • je beschikt dan ook over uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • je bent punctueel en in staat een administratie op te zetten en deze op orde te houden;
 • je bent in staat goed te archiveren, beheren en te actualiseren;
 • je bent in staat op ieder moment accurate en actuele informatie over de betreffende gedetineerden te ontsluiten en aan te leveren;
 • je draagt zorg voor de agendering van de juiste casus op het juiste moment en zorgt dat in de overleggen gemaakte acties worden opgevolgd;
 • je stelt in samenspraak met interne en externe (keten)partners (advies)nota’s op. Ook het plannen en organiseren van de verschillende bijeenkomsten behoort tot jouw werkzaamheden.


Het betreft onder andere de volgende overleggen en commissies:

 • Casusoverleg levenslanggestraften;
 • Selectie Advies Commissie Extra Beveiligde inrichting (SAC EBI);
 • Ketenoverleg Terrorisme Afdelingen
 • Operationeel Overleg - Gedetineerden met Vlucht en Maatschappelijk risico (GVM);
 • Overleg Gevoelige Zaken;
 • Commissie Advisering Repatriëring tbs-gestelden (CART).
 • Adviescommissie Geestelijk Gestoorde Gedetineerden (AGGG)
 • Afgeronde HBO opleiding. Vakgebied Juridisch;
 • Ervaring als secretaris;
 • Vaardigheid in het verzamelen, analyseren en verwerken van informatie
 • Goede plannings- en organisatorische vaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Vaardig in het coördineren van processen;
 • Gestructureerd en georganiseerd werken;
 • Stressbestendig;
 • Maakt afwegingen en komt tot een realistisch oordeel;
 • Kennis van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen is een pre;
 • Kennis van indicatiestelling en behandelmogelijkheden is een pre.


Competenties:

 • resultaatgericht
 • samenwerken
 • schriftelijke-uitdrukkingsvaardigheid 
 • oordeelsvorming
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling
 • analyseren
 • netwerken
 • accuraat-werken 
 • Politiek/bestuurlijk sensitief, gezien de gevoeligheid van de casuïstiek
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris mag je rekenen op:

 • een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Divisie Individuele Zaken
DIZ staat voor een passende, rechtvaardige en veilige tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. De kerntaak van DIZ is er voor zorgdragen dat een gedetineerde op het juiste moment op de juiste plaats zijn straf of maatregel ondergaat. Bovendien zorgt de divisie ervoor dat de capaciteit op alle locaties optimaal benut wordt. DIZ beslist ook over de vrijheden die een gedetineerde krijgt in het belang van zijn of haar reintegratie. Daarvoor moeten tijdig en deskundig knopen doorgehakt worden.

Afdeling IZ Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring (GW/VB) De afdeling Individuele Zaken GW/VB richt zich exclusief op de doelgroep volwassen gedetineerden en het plaatsingsproces van vreemdelingen in bewaring. De afdeling bestaat uit de teams Plaatsing & Overplaatsing, Vrijheden & Overplaatsing en Bezwaar & Beroep. De Selectiefunctionarissen nemen gedurende het Detentie- en re-integratietraject van de gedetineerde weloverwogen beslissingen op basis van wet- en regelgeving. Een goede balans tussen de belangen van gedetineerden, eventuele slachtoffers en de veiligheid staat daarbij centraal.

Team Vrijheden & Overplaatsing
Om tot een optimale capaciteitsbenutting te komen is het van belang dat gedetineerden na een objectieve en deskundige toetsing van de feiten en specifieke omstandigheden in één keer op de juiste plek worden gedetineerd. Hierdoor draagt DIZ bij aan een effectief en efficiënt verloop van het Inkomsten, Screening en Selectie (ISS)-traject en het tijdig en volledig opstellen of uitvoeren van het detentie- en re-integratieplan van de aan onze zorg toevertrouwde gedetineerden. In het verlengde van de ISS-procedure en het Detentie- en reintegratietraject van de gedetineerde is het de kerntaak van DIZ om tijdig de juiste beslissingen te nemen over alle individuele voorstellen op het gebied van selectie & plaatsing, vrijheden, het behandelen van hieruit voortvloeiende bezwaar- en beroepschriften, het sturen op de capaciteitsbenutting en ten slotte de overdracht van strafvonnissen vanuit en naar het buitenland. Dit betekent dat onze werkzaamheden niet op zichzelf staan en er altijd een directe (proces)relatie is met de Divisie GW/VB, het werkveld en/of betrokken ketenpartners.

De plaatsingen van gedetineerden en het toekennen van vrijheden is centraal georganiseerd bij DIZ. Enerzijds omdat dit de meest efficiënte en effectieve werkwijze is en anderzijds op basis van het principe dat de beslissing tot (over-) plaatsing door een meer op afstand staande functionaris genomen wordt, onder verantwoordelijkheid van de Minister en direct aangestuurd vanuit DJI. Zo is dit ook opgenomen in de huidige wet- en regelgeving. Hiermee worden de kwaliteit en objectiviteit van de plaatsingsbeslissing gewaarborgd, is de beslissingsbevoegde deskundig losstaand van de partijen waar wordt geplaatst en wordt kennis door een beperkte groep professionals bewaakt. Dit bevordert een eenduidige uitvoering van beleid, toetsing van de veiligheidsrisico’s en het waarborgen van rechtsgelijkheid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. van Doorn, manager GW/VB

06-52799071

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief medewerker backoffice

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Dramatherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon