Secretaris Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-572(ESTT)
 • Plaatsingsdatum 15 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie eenheid secretariaten tuchtcolleges en toetsingscommissies euthanasie (ESTT) zoekt voor het secretariaat voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie een:

Secretaris

Een veelzijdige baan voor een jurist in een maatschappelijk relevant werkveld met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng.

Functieomschrijving

De RTE beoordelen of artsen die bij een patiënt euthanasie hebben uitgevoerd, daarbij voldaan hebben aan wettelijke zorgvuldigheidscriteria. Als een arts aan die criteria heeft voldaan, is er sprake van een strafuitsluitingsgrond en gaat de arts vrijuit. Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). De commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem. Het kantoor van de RTE is gevestigd in Utrecht.

De RTE hebben een grote verantwoordelijkheid omdat zij in de meeste gevallen als poortwachter het enige en dus het eindoordeel geven over de handelswijze van de uitvoerend arts. Als je voor de RTE werkt heb je te maken met aangrijpende levensverhalen en verricht je betekenisvol werk. Daarom is het belangrijk dat je goed en zorgvuldig te werk te gaat en je beste beentje voorzet om de (complexe) oordelen te voorzien van een duidelijke en overtuigende motivering.

Wat ga je doen?

De RTE is een kleine organisatie. De secretarissen, procesondersteuners en leden raadplegen elkaar regelmatig. Bij ESTT is er een plezierige en informele werksfeer. Als secretaris draag je verantwoordelijkheid voor goede en tijdige oordelen van de RTE. Je adviseert de RTE op alle voor de toetsing relevante aangelegenheden. Hierbij gaat het om de selectie van euthanasiemeldingen, het deelnemen aan de vergaderingen (waarbij artsen op gesprek kunnen komen) en het schrijven van de conceptoordelen. Ook verricht je werkzaamheden als het maken van korte notulen tijdens de commissievergadering en het organiseren van de halfjaarlijkse regiobijeenkomst.

Daarnaast neem je deel aan overleggen en discussies over complexe oordelen, verricht je onderzoek over zaaksoverstijgende onderwerpen en ben je portefeuillehouder op een specifiek thema. Verder kan je - afhankelijk van je belangstelling en vaardigheden werkzaamheden verrichten als het organiseren van studiedagen en congressen, het geven van voorlichting over de werkwijze van de RTE, het onderhouden van contacten met externe relaties, het
meewerken aan het jaarverslag, het coördineren van overleggen van juristen, artsen en/of ethici, het meewerken aan de werving van nieuwe leden en secretarissen en het meewerken aan de invoering van nieuwe ICT systemen en kantoorhuisvesting.

Uiteraard is er ruimte voor het volgen van cursussen. Er is plaats voor eigen inbreng en initiatieven. Eigentijds werken is de norm en je hebt de ruimte om met in achtneming van algemene en individuele afspraken - minder of meer op kantoor te werken.

Over de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

De RTE leggen jaarlijks verantwoording af via een jaarverslag. De RTE zijn ingedeeld in vijf regio’s. Elke regio heeft drie juristen (voorzitters), drie artsen en drie ethici. Daarmee bestaan de RTE in totaal uit 45 commissieleden. De commissieleden worden openbaar geworven en op voordracht van de commissies voor vier jaar benoemd door de ministers van VWS en J&V. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd. De commissieleden zijn onafhankelijk.

Het werkterrein van de RTE ligt in Nederland – en ook wereldwijd - onder een vergrootglas. Denk aan euthanasie bij patiënten met vergevorderde dementie en psychiatrische patiënten. In die gevallen moeten artsen extra behoedzaam zijn. Regelmatig worden Kamervragen gesteld, worden interviews gegeven en artikelen gepubliceerd over RTE gerelateerde onderwerpen.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de RTE werken in totaal 12 secretarissen en 6 procesondersteuners. De medewerkers hebben een aanstelling bij het Ministerie van VWS en zijn ondergebracht bij de Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsingscommissies Euthanasie (ESTT).

De directie ESTT verzorgt met haar secretariaten, tuchtklachtfunctionarissen, bedrijfsbureau en MT de ondersteuning van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, de RTE en de beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen. De colleges en commissies zijn inhoudelijk onafhankelijk van de minister van (VWS)
ESTT behoort tot het kerndepartement, maar je werkt vanuit Utrecht. Het ministerie van VWS zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht. Voor meer informatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Werken voor Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. van Gorp, Secretaris

06 21103742

Mevrouw S. Madunic, Algemeen Secretaris

06 11454722

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Startende Adviseur Informatiemanagement

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Sr) Beleidsmedewerker Landen en crisisrespons Caribische delen v/h Koninkrijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon