Secretaris Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam

 • Amsterdam
 • Master/doctoraal, WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 29 mei 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1406(ESTT), Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners, zoals artsen, tandartsen en gz-psychologen. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. Als secretaris ben je betrokken bij de gehele tuchtprocedure. Vanaf het moment dat een klacht wordt ingediend tot en met de beslissing van het tuchtcollege. Tijdens de procedure heb je onder andere contact met de partijen en hun gemachtigden, de voorzitter, de leden-juristen en de leden-beroepsgenoten.
Het tuchtcollege beschikt over een secretariaat dat hen helpt bij de uitvoering van hun taak. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de administratieve en juridische voorbereiding en ondersteuning tijdens de procesgang van de beoordeling van de bij de tuchtcolleges ingediende klachten.

Wat ga je doen als Secretaris Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?
Je verricht het schriftelijke en mondelinge vooronderzoek voor het tuchtcollege. Daarbij moet je denken aan het controleren en beoordelen van de processtukken. Met jouw juridische kennis kan je een inschatting maken of het compleet is en vraag je indien nodig aanvullende stukken op. Ook bewaak je de termijnen en correspondeer je met de betrokken partijen. Bij het administratieve gedeelte van deze taken krijg je ondersteuning, jouw inbreng is voornamelijk op de inhoud.

Tot jouw taken behoort ook het leiden van het verhoor met partijen in het kader van het mondelinge vooronderzoek. Ook onderzoek je, waar mogelijk, of partijen tot een schikking kunnen komen. Je krijgt hier ook specifieke mediation training voor. Vervolgens beoordeel je of een zaak op een openbare zitting of buiten aanwezigheid van partijen, dus uitsluitend op basis van de schriftelijke stukken, (in raadkamer) moet worden behandeld. Zo nodig vraag je daarbij intern advies aan een van de leden van het college.

Daarnaast zorg je mede voor de agendering van zaken op een zitting/in raadkamer en voor een op de zaak toegesneden samenstelling van het college. Jij weet welke personen jij moet betrekken bij elke zitting. Ook maak je een inschatting of er specifieke kennis van buitenaf nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van een deskundige.

Ter zitting sta je het college bij als secretaris, je draagt inhoudelijk bij aan de beraadslaging in de raadkamer en bewaakt mede de beleidslijnen van het tuchtcollege. In raadkamer heb je een adviserende stem. Je schrijft gemotiveerde beslissingen, legt deze voor aan de leden van het college en zorgt ervoor dat de definitieve beslissingen tijdig worden uitgesproken.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
Een BIG geregistreerde zorgverlener moet zorgvuldig werken en kwalitatief goede zorg leveren. Dit wordt getoetst via het medisch tuchtrecht, wanneer een patiënt of zijn naaste of de Inspectie voor de Gezondheidszorg een klacht heeft ingediend tegen de behandelaar.
De tuchtrechtspraak in de gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de regionale tuchtcolleges, met elk een geografisch ambtsgebied. Deze colleges zijn gevestigd in Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Zwolle. Het Centraal Tuchtcollege in Den Haag behandelt de geschillen in hoger beroep.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Gabriëlle Huntjes

06-15035460

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker administratie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Woo coördinator

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) adviseur bestuurlijke en politieke zaken voor een bestuursraadlid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon