Sectiehoofd van het Competentie Centrum

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 26 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 533436
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word sectiehoofd van het Competentie Centrum!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als sectiehoofd geef je leiding aan het Competentie Centrum, onderdeel van het Expertisecentrum van JIVC. Het Competentie Centrum is de grootste sectie van het Expertisecentrum. Dat zorgt voor een diversiteit aan werkzaamheden waardoor je dagelijks met afwisselende, voornamelijk HR gerelateerde onderwerpen bezig bent. Als sectiehoofd draag je daarnaast ook zorg voor de kwantitatieve en kwalitatieve gereedstelling van de gevraagde personele capaciteit binnen de diverse expertisegebieden en zorg je voor een effectieve planning en efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de adviseurs en projectleiders van het Competentie Centrum hun vak beheersen. Je bent tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van de competentiemanagers en het uitdragen en verdedigen (intern en extern) van producten en processen.

Het werkterrein en de producten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (beleids-) terreinen en (organisatie) processen. Als sectiehoofd ben je daarbij het boegbeeld van het Competentie Centrum maar vertegenwoordig je ook het Expertisecentrum.

Je werkt samen met het projectbureau van JIVC aan de opbouw en instandhouding van kennis op het gebied van project-, portfolio- en programmamanagement. In het kader van strategisch personeelsbeleid ga je ook aan de slag met de verdere doorontwikkeling van de adviseurs binnen het Competentie Centrum. Je stelt daarbij vast aan welk type adviseurs JIVC in de toekomst behoefte heeft, maar ook welke technologieën op ons afkomen en hoe het Competentie Centrum kan bijdragen aan de opbouw van kennis daarvan binnen JIVC.

Naast de ontwikkeling van medewerkers draag je ook zorg voor de realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen. Het spreekt voor zich dat je garant staat voor een (sociaal) veilige werkomgeving. Je draagt ervoor zorg dat jouw medewerkers integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het JIVC is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

De afdeling Expertise Centrum (EC) faciliteert de productieafdelingen en de andere organisatie-elementen van het JIVC door het borgen van uniforme methodes en technieken, producten- en dienstenmanagement, hoogwaardig vakmanschap en de flexibele inzet van schaarse en/of generieke expertise. Hiermee draagt de afdeling bij aan het standaardiseren van de interne bedrijfsvoering, het verhogen van de kwaliteit van de productie en het vergroten van de flexibiliteit van de productiecapaciteit. Aangezien voor het JIVC als IT-bedrijf voortdurend verbeteren van belang is, draagt de afdeling bij aan de daarbij behorende verbetering van processen en de ontwikkeling van medewerkers.

Het Competentie Centrum bestaat uit verschillende, op vakgebieden gerichte, functionele units. Deze units vormen de (groei)kernen waarbinnen vaktechnische expertise wordt gecentreerd. Het bijeenbrengen van professionele expertise op het betrokken vakgebied en de bijbehorende kennisdeling vormen daarbij het uitgangspunt. Het creëren van flexibiliteit in de allocatie van schaarse capaciteit zorgt voor een wendbare IT-organisatie die effectief kan meebewegen met de continu wijzigende behoefte die Defensie en haar ketenpartners stellen aan de IT-ondersteuning.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rivka Albek, Hoofd Expertise Centrum

06-12258584

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialistisch Adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT-Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Medewerker Ondersteuning

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon