Sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie

Planbureau voor de Leefomgeving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.174 - €8.431
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 337-21
 • Plaatsingsdatum 4 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland is er een Klimaatakkoord gesloten met als doel een reductie van broeikasgasemissies van 49% in 2030. Ook is er een Klimaatwet aangenomen die zich richt op een emissiereductie van 95% in 2050. De verschillende regio’s in ons land zijn aan het formuleren welke bijdrage zij aan het Klimaatakkoord kunnen leveren. Aandeelhouders spreken grote ondernemingen aan op hun prestaties en zowel grote als kleine bedrijven versterken hun ambities en aanpak. Tegelijkertijd maken burgers zich zorgen om de kosten van het beleid. En bovendien heeft de Europese Commissie onlangs een breed pakket met voorstellen gepresenteerd om de economie te transformeren naar klimaatneutraliteit in 2050 en om een reductiedoel van 55% te bereiken in 2030. Het onlangs uitgebrachte IPCC-rapport zet de onderhandelingen over het vervolg van het Parijs-akkoord, die later dit jaar in Glasgow plaatsvinden, verder op scherp.

Het zijn dit soort complexe onderwerpen waar de sector Klimaat, Lucht en Energie van het PBL zich over buigt. Word jij hier sectorhoofd?

Jouw belangrijkste taken als sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie

 • Je geeft, samen met je twee plaatsvervangers, leiding aan de sector (ongeveer zestig medewerkers in vaste en tijdelijke dienst). Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, inclusief HRM-taken en financiën, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de strategische ontwikkeling van de sector.
 • Je geeft, samen met het hoofd van de sector Water, Landbouw en Voedsel, het PBL-brede thema Klimaat en Energie vorm. Dit is één van de vier grote vraagstukken waar wij als PBL op focussen.
 • Je vertaalt, samen met de onderzoekers in de sector, beleidsagenda’s naar onderzoeksprogramma’s. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het werkprogramma van de sector KLE op het terrein van klimaat, energie en luchtkwaliteit én voor het bijdragen op dit terrein aan integrale PBL-producten, zoals het tweejaarlijkse rapport Balans van de Leefomgeving en de analyse van verkiezingsprogramma’s.
 • Je draagt als lid van het managementteam actief bij aan de strategieontwikkeling en -implementatie van het PBL.
 • Je vertegenwoordigt de sector in de buitenwereld en draagt resultaten en conclusies van PBL-onderzoek uit bij de verzoekers, ambtelijke en bestuurlijke instanties, aanpalende organisaties, universiteiten en kennisinstellingen en andere belanghebbenden op alle voorkomende niveaus van besluitvorming (regionaal, nationaal, Europees en mondiaal).

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert in samenhang het beperken van klimaatverandering, de transitieopgave van het energiesysteem en de opgaven ten aanzien van de luchtverontreiniging. Stuk voor stuk hardnekkige opgaven die de maatschappij op ieder schaalniveau – regionaal, nationaal, Europees en mondiaal – raken. Onze sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We voeren evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen en duiden de natuurwetenschappelijke, technische, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen. Rekenmodellen en systeembenaderingen spelen een belangrijke rol in ons werk.

Als sector KLE hebben we de afgelopen jaren een stevige en betrouwbare positie ingenomen binnen het speelveld van het klimaatbeleid. Dit is hand in hand gegaan met de toename van de politieke en maatschappelijke aandacht voor klimaatverandering en de wettelijke verankering van het klimaatbeleid in Nederland en Europa. Nu de energietransitie op stoom komt en het bereiken van verdergaande klimaatdoelen steeds meer impact op de samenleving krijgt, verbreden en verschuiven de onderzoeksvragen. Wij hebben een erkende rol als rekenmeester en zijn één van de autoriteiten wereldwijd in het internationale klimaatonderzoek. Om daarnaast nog beter toegerust te zijn voor vragen die passen bij de implementatiefase van het klimaatbeleid, is het onze ambitie om te gaan werken met interdisciplinaire meerjarige onderzoeksprogramma's. In deze programma’s zullen wij instrumentatie-, governance-, verdelings- en infrastructuurvraagstukken én het burgerperspectief meenemen, en intensief in- en extern samenwerken.

Publicaties waar we trots op zijn:

 • De jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV) waarin op integrale wijze verslag wordt gedaan van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.
 • Monitor Regionale Energie Strategieën (RES) voor het verkrijgen van een nationaal totaalbeeld.
 • Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. Een joint fact finding waarin de diverse zienswijzen uitgebreid aan bod komen.
 • Studies op basis van het IMAGE-model. Deze dragen bij aan onder meer het IPCC AR6, het UNEP Emissions Gap Report en de UNCCD Global Land Outlook.
 • Verschillende wetenschappelijke publicaties over internationaal klimaatbeleid in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Wij dragen bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Wij zijn voor alles beleidsgericht en verrichten ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Meer informatie over de missie en de taken vind je op onze website.

Het PBL is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. ir. A.C.A.P. van Lammeren

06-52596570

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw drs. Rins Flapper

06-52753571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior onderzoeker / coach

Nationale ombudsman
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingsmanager Schade expertise en Herstel

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager directie Maatschappelijke Ondersteuning met optie van plv. directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon