Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 24 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer BABD 257-20
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De toegankelijkheid van de woningmarkt, de verduurzaming van de woningvoorraad, de werking van regionale economie en arbeidsmarkt, de relatie tussen ruimte en mobiliteit, en de transitie naar duurzame mobiliteit. Stuk voor stuk onderwerpen in het brandpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling. Onderwerpen waar jóuw sector Verstedelijking en Mobiliteit in Den Haag zich over buigt.

Als hoofd van de sector Verstedelijking en Mobiliteit, onderdeel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ben je een betrokken en verbindend leidinggevende voor een groep onderzoekers. Je inspireert medewerkers en weet hoe je eigenwijze professionals in hun kracht kunt zetten, kunt uitdagen en hun eigen verantwoordelijkheid laat nemen. Mensen, disciplines en onderzoeksthema’s breng je bij elkaar en je haalt daarbij het beste uit het team naar boven.

Jouw belangrijkste taken als hoofd van de sector Verstedelijking en Mobiliteit

 • Je geeft, samen met je plaatsvervanger, leiding aan de sector (30 fte in vaste en tijdelijke dienst). Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, inclusief HRM-taken en financiën, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de strategische ontwikkeling van de sector.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het werkprogramma van het PBL op het terrein van verstedelijking en mobiliteit én voor bijdragen op dit terrein aan integrale PBL-producten, zoals de ‘Balans van de Leefomgeving’ en de analyse van verkiezingsprogramma’s.
 • Je draagt, samen met het hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, het PBL-brede thema ‘Stad en regio in ontwikkeling’, een van de vier grote opgaven waar het PBL zijn werkzaamheden op focust.
 • Je levert als lid van het managementteam een actieve bijdrage aan de strategieontwikkeling en -implementatie van het PBL.
 • Je vormt een brug tussen beleid en wetenschap.
 • Je vertegenwoordigt de sector in de buitenwereld en draagt resultaten en conclusies van PBL-onderzoek uit bij de verzoekers, ambtelijke en bestuurlijke instanties, aanpalende organisaties, universiteiten en kennisinstellingen en andere belanghebbenden op alle voorkomende niveaus van besluitvorming (regionaal, nationaal, Europees en mondiaal).

Functie-eisen

• Je hebt ervaring met het aansturen van wetenschappelijk onderzoek en bewezen vaardigheid in het leidinggeven aan een groep onderzoekers.
• Je hebt kennis van het actuele beleid op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en verstedelijking, en een scherp gevoel voor het politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke debat op deze terreinen in het bijzonder, en het werkterrein van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het algemeen.
• Je bent bij voorkeur gepromoveerd en hebt ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek op een voor de sector relevant expertiseveld, wat blijkt uit wetenschappelijke publicaties. Je hebt het liefst al ervaring met interdisciplinair werken. Je combineert scherpte met relativeringsvermogen en hebt zowel affiniteit met kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
• Je hebt een visie op het onderzoeksprogramma van de sector en kunt de daaruit volgende prioriteiten bepalen en moeilijke keuzes maken.
• Je kunt (toekomstige) beleidsagenda’s en issues uit de samenleving vertalen in relevante en praktisch haalbare onderzoeksprogramma’s en -projecten. Je kunt deze onderzoeksprogramma’s en -projecten binnen de vastgestelde randvoorwaarden laten uitvoeren (begrotingen, capaciteitsplanning).
• Je kunt verbindingen leggen, zowel buiten het PBL met de werelden van beleid, praktijk en wetenschap, als binnen het PBL met de verschillende sectoren.
• Je hebt een netwerk op het expertiseveld van de sector en kunt strategische samenwerkingsverbanden aangaan binnen en buiten de organisatie.
• Je beseft dat de rol van de kennis tegelijkertijd van groot belang is én onder druk staat in beleid en samenleving, en dat gesprekken over normativiteit, onafhankelijkheid en onzekerheid inherent deel uitmaken van het debat.
• Je communiceert met oog voor de positie van het planbureau, maar durft ook te zeggen waar het op staat als dat nodig is.
• Je hebt affiniteit met de PBL-brede missie en kunt zo bijdragen aan de instituutsbrede strategie.
• Je kunt mondeling en schriftelijk helder communiceren, vanuit een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor de positie van een onafhankelijk planbureau in een politiek en bestuurlijk krachtenveld.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.
• De selectiegesprekken vinden plaats op 11 september 2020. 
• De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de  CAO Rijk.

Diversiteit als kracht

Het PBL vindt dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD).Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

• onze Visie op publiek leiderschap;
• de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
• het profiel van een ABD'er.

 

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal op het terrein van wonen, werken, mobiliteit en verstedelijking. Het gaat daarbij onder andere om de toegankelijkheid van de woningmarkt, de verduurzaming van de woningvoorraad, de werking van regionale economie en arbeidsmarkt, de relatie tussen ruimte en mobiliteit en de transitie naar duurzame mobiliteit.

Deels gaat het om sectorale studies en deels om bijdragen aan planbureau-brede producten. Daarbij worden kwantitatieve demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen ingezet, ontwikkeld, gebruikt en beheerd. Dat doen we vaak in eigen beheer, maar ook vaak in samenwerking met partners als CBS, CPB, Rijkswaterstaat, RIVM, TNO, universiteiten en consultants. Daarnaast vinden er binnen de sector Verstedelijking en Mobiliteit ook meer kwalitatieve onderzoeken plaats.

Publicaties waar we trots op zijn:

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Wij dragen bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties, waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. We verrichten ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Zie voor meer informatie de website van het PBL. Het PBL vindt dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker. Organisatorisch zijn we een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. ir. A.C.A.P. van Lammeren

06 - 52 59 65 70

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R.J.C. Flapper

06 - 52 75 35 71

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetgevingsjurist afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon