• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 28 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: PBL 24-023, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Voor onze sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG) zoeken wij een enthousiaste sectorsecretaris. Vind jij het leuk om managers te adviseren en ondersteunen bij de bedrijfsvoering, en praat je ook graag mee over inhoudelijke ontwikkelingen? Dan hopen we dat jij onze nieuwe collega wordt!

Wat ga je doen?
Je ondersteunt en adviseert de NLG-leiding bij vergaderingen, financieel beheer en personeelsmanagement.
De afdelingsvergaderingen lopen gesmeerd dankzij jouw planning, coördinatie, voorbereiding, verzorging van de stukkenstroom, notulering en bewaking van de opvolging.
Voor de planning- en-controlcyclus coördineer je de voorbereiding van de capaciteitsplanning en de begroting. Je adviseert de afdelingsleiding, projectleiders en programmaleiders op het gebied van financieel beheer en capaciteitsplanning met jaaroverzichten en kwartaalplanningen. In de capaciteitsplanning neem je de claims van andere PBL-sectoren mee, waarvoor je contact onderhoudt met de sector-, programma- en projectleiders. Verder bewaak je de personeelsformatie van de afdeling.

Je planning en adviezen stem je af met de deskundigen bij het PBL op het gebied van HRM, financiën, ICT, archivering, communicatie en bestuurlijke ondersteuning. Daarnaast participeer je namens de sector NLG in PBL-brede projecten voor procesverbetering en verzorg je de informatievoorziening en rapportages binnen de sector. Ook denk je mee met strategische ontwikkelingen en heb je gevoel voor de inhoudelijke thema’s van de afdeling en de rest van het PBL. Je rapporteert direct aan de sectorleiding (sectorhoofd en plaatsvervangend sectorhoofd) en maakt deel uit van het sectormanagement.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je thuisbasis bij het PBL is de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG), NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap met elkaar op nationale en Europese schaal. De sector legt daarbij ook de link met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijke onderzoeksthema van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur en landschap; het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties; het evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van beleidsscenario’s.

Ons team bestaat uit ongeveer 25 collega’s die in een informele sfeer met elkaar samenwerken in interdisciplinaire projecten. Daarnaast hebben we nauwe banden met de andere sectoren van het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn we actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen én hebben we beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker. Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Bekijk dan deze video’s.”

Het PBL valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ton Dassen

06-52486143

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Geoffrey de Winter, HRM adviseur

06-2572267106

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmaleider Evaluatie stikstof- en natuurbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ambtelijk Secretaris OR

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetenschappelijk onderzoeker energievoorziening

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon