• Den Helder
 • MBO
 • 38 uur
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582142, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

1. Ondersteunt de GC bij het invoeren en verbeteren van maatregelen voor de integrale beveiliging door:

 • Het gevraagd en ongevraagd informeren over de regelgeving betrekking hebbend op alle aspecten van security en te nemen maatregelen in voorkomende situaties;
 • Het gevraagd en ongevraagd informeren, of rapporteren over handhaving van alle aspecten van security die betrekking hebben op zijn groep, het voorstellen van verbeteringen m.b.t. de security binnen zijn groep;
 • Het gevraagd en ongevraagd informeren van al het personeel dat binnen zijn groep werkzaam is, aangaande alle aspecten van security en adviseren van het personeel over de toepassing van de relevante regels en gewenst gedrag;
 • Neemt zitting in alle voor de groep relevante Introductie Commissies.

2. Voert taken uit gericht op handhaving, controle en naleving van beveiligingsprocessen door:

 • Het actueel houden van en controle op naleving van het groeps specifieke (deel) Integrale Beveiligingsplan (IBP);
 • Het afstemmen van het groepsspecifieke (deel-)IBP met de kazernecommandant via zijn Security Office;
 • Het adviseren van de GC op mitigerende maatregelen ten aanzien van voorziene beveiligingsrisico's;
 • Het voorleggen van restrisico-acceptaties op TBB aan bevoegd gezag;
 • Het in nauw overleg met de afdeling security instandhouden en verbeteren van het beveiligingsbewustzijn bij het personeel dat werkzaam is binnen zijn groep;
 • Het briefen van ieder nieuw bij de groep ingestroomd personeel. Bij overplaatsing debriefen en uit het bestand afvoeren van personeel dat zijn groep verlaat;
 • Het jaarlijks organiseren van een securitybriefing en/of securityoefening binnen zijn groep;
 • Het bewaken van het veiligheidsmachtigingsniveau (VMN), veiligheidsonderzoeken en verklaringen van geen bezwaar (VGB's) binnen zijn groep;
 • Het uitvoeren van inspecties / onderzoeken en rapportage aan de GC en iaa het afdelingshoofd;
 • Het namens de GC melden van beveiligingsincidenten;
 • Het (doen) instellen van onderzoeken n.a.v. beveiligingsincidenten;
 • Het opstellen van een noodvernietiging plan voor gerubriceerde documenten en apparatuur (indien van toepassing);
 • De uitgifte van koerier certificaten;
 • Het doorsturen en coördineren van Requests for Visit (RFV) en het voorzien in een Nato Security Clearance Certificate indien personeel uit zijn / haar groep naar een (NATO) land / locatie reist (KMAR District IVZ Functionaris);
 • Het waar nodig (doen) inspecteren van anti-elektromagnetische stralings / puls (EM/EMP) maatregelen evenals, de voor informatiebeveiliging kritieke hardware.

3. Bewaakt de naleving en houdt toezicht op de uitvoering van het DBB en de uitvoeringsbepalingen opgelegd door de BC door:

 • Het controleren op de uitvoering van de toegangscontrole tot het eigen object/complex;
 • Het kennis nemen van in de dienstverlenings- overeenkomsten (DVO) en contracten en het controleren op en het evalueren van de uitvoering van de beveiligingsparagraaf;
 • Het controleren op het juiste gebruik en geldigheid van de Defensiepas;
 • Het controleren van de verklaring geheimhouding op ondertekening en het (laten) archiveren van deze verklaringen;
 • Het controleren op de juiste uitvoering van het sleutelplan;
 • Het bewaken van het juiste gebruik van waardekasten;
 • Het beschouwen van de formatie binnen zijn groep en eventueel dtv de BC aanpassen van het VMN voor functies die hiervoor in aanmerking komen;
 • Ondersteunt bij het invoeren en verbeteren van maatregelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Security voert haar taken uit binnen de Directie Informatie, Bedrijfsvoering & Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Security is één van de zes afdelingen van DIB&B naast S&A, INT, Veranderen, I&T en VKL.

De doelstelling van de Afdeling Security is de waarborging van de betrouwbaarheid van de CZSK bedrijfsprocessen. Die betrouwbaarheid wordt onder meer gegarandeerd door het organiseren van beveiligingsmaatregelen.

De afdeling Security bestaat uit volgende bureaus:

 1. Bureau Fysieke- en personele beveiliging;
 2. Bureau Informatiebeveiliging, tevens CISO-functionaliteit;
 3. Bureau Industriebeveiliging en Export Control (EC);
 4. Bureau Liaison Groepscommandanten;
 5. Bureau Security compliancy & quality;
 6. Frontdesk.

Functionaris is fysiek werkzaam binnen de staf van de Groepscommandant en is belast met de onafhankelijke inbreng van security in alle bedrijfsprocessen van de Groepscommandant.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ 1 J.L. Bakker, Accountmanager Integrale Bev

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Security Liaison

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Security Liaison

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Security Liaison

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon