• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 15 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1140684
 • Plaatsingsdatum 17 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Als security specialist ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de FIOD”. Security binnen de FIOD omvat de beleidsterreinen informatie, personeel, fysiek en bedrijfscontinuïteit. Jij zult je gaan richten op het beleidsterrein fysieke veiligheid en bezig houden met het opstellen van risico-analyses, maatregelen beoordelen, controleren en adviezen uitbrengen in afstemming met de andere beleidsterreinen. Je werkt samen met collega's op het gebied van beveiliging, huisvesting en audit, binnen de FIOD én onze opsporingspartners.” Arnoud, Business Security Officer bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Bij ons kun je rekenen op een bijzondere werkomgeving. De FIOD bestrijdt namelijk fiscale, financieel-economische en goederenfraude en de financiële component van de georganiseerde criminaliteit. Wat we ook doen? De integriteit van ons financiële stelsel waarborgen. Fraudebestrijding is niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk belangrijk; het werkt preventief en geeft een duidelijk signaal naar de samenleving dat fraude wordt aangepakt.

Binnen de FIOD maakt fysieke veiligheid onderdeel uit van integrale beveiliging en is momenteel gepositioneerd binnen het team Bedrijfsvoering. Je werkt samen met collega’s van huisvesting, de Business Security Officer en de collega’s op de vier beleidsterreinen. Jullie zitten niet als één beveiligingsteam bij elkaar, maar hebben onderling wel veel contact.

In jouw rol van security specialist bij de FIOD zorg je, vanuit een integrale aanpak, voor een veilige werkomgeving, die nodig is voor het uitvoeren en ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken. Jij bent onze adviseur bij het beoordelen van en adviseren over nieuwe en bestaande werklocaties. Daarbij komen ook uitdagende technische vraagstukken kijken zoals op het grensvlak van IT- en fysieke beveiliging. Voldoet bijvoorbeeld het gebouwbeveiligingssysteem wel aan de eisen? b.v. de BIO. Jij vertaalt deze vraagstukken naar eenvoudige en toegankelijke oplossingen. Zo weten betrokkenen wat er van hen wordt verwacht en kunnen ze daarnaar handelen. Je maakt medewerkers bewust van veiligheidsrisico’s en borgt de fysieke veiligheid van onze organisatie en (ICT-)middelen. Verder zorg je voor de interne beheersing van beveiligingsrisico’s en toon je aan dat we veiligheidsnormen ook daadwerkelijk naleven.

Als security specialist werk je nauw samen met de business security-officer en ben je betrokken bij huisvesting, integrale beveiliging en bedrijfsvoering. Je vertegenwoordigt de FIOD op het gebied van fysieke veiligheid, zowel bij interne overleggen als in overleggen met de facilitaire dienstverlener. Je adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd en draagt met plezier je kennis over. Wat jouw baan nog dynamischer maakt? Je wisselt ook ervaringen op het gebied van fysieke beveiliging uit met collega-opsporingsdiensten. En heb je ambitie? Bij ons krijg je de mogelijkheid om door te groeien in andere aandachtsgebieden van integrale beveiliging.

Word jij de nieuwe collega van Arnoud? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

Je hebt een relevant bachelor diploma op het terrein van security.
Je hebt minimaal drie jaar recente ervaring op het gebied van fysieke veiligheid in een adviserende rol.
Je hebt ervaring om fysieke veiligheid te borgen voor een organisatie.
Je hebt ervaring in het maken van risico-analyses en deze te vertalen naar de organisatie.
Je hebt ervaring met normenkaders op het gebied van security (ISO/NIST).
Je houdt je technische kennis op het gebied van security actief up-to-date.
Je hebt opleidingen als DHM, SecTec, CISM of CISA gevolgd, of bent bereid om deze te volgen.

Jouw competenties?
netwerken
creativiteit
organisatiesensitiviteit
omgevingsbewustzijn
overtuigingskracht

Herken jij jezelf ook hierin?
Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en kunt de kern van de zaak vervolgens uitstekend verwoorden en vertalen naar de praktijk. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Wat jou verder kenmerkt? Passie en drive. Jij neemt initiatief, ook in lastige situaties. Je doet er alles aan om plannen te realiseren en resultaten te bereiken. Dat doe je het liefst samen met anderen, die je weet mee te nemen in en zo nodig kunt overtuigen van jouw gedachten en ideeën. Je staat stevig in je schoenen, laat je niet snel uit het veld slaan en tegelijkertijd beschik je over een goed gevoel voor verhoudingen in een politiek-bestuurlijke organisatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. Daarom worden alle medewerkers van de FIOD gescreend. De zwaarte van de screening is afhankelijk van de specifieke functie die je gaat bekleden. Pas als deze screening geen belemmeringen oproept kan je in dienst treden bij de FIOD.Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding opsporingsambtenaar en rechercheopleiding (inclusief praktijkstage) niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vindt van (datum) tot en met (datum) de voorselectietest plaats en de zogenaamde controletest vindt plaats op (datum).
Op 27 mei vinden de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd op 7 juni. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking.
Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arnoud Goudbeek

06 - 52 47 19 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maria Hallensleben, adviseur Werving & Selectie

06 - 27 06 32 46

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner directie FIOD

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior security and infrastructure specialist FIOD

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT-auditor FIOD

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon