• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 21 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-71
 • Plaatsingsdatum 7 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een goede ICT-beveiliging is cruciaal voor het ministerie van Financiën. Als securityanalist bij het Security-Operationsteam (SecOps) werk jij mee om de cruciale ICT-dienstverlening op het beleidsdepartement veilig en weerbaar te houden. Denk hierbij aan systemen om schatkistbankieren mogelijk te maken, om de staatsschuld te financieren of om de Miljoenennota te maken. Met de overige teamleden bewaak jij de beveiligingsgebeurtenissen en zorg je dat we snel weer naar een stabiele situatie terug kunnen keren. Zo werk je vanuit Den Haag mee aan een financieel veilig Nederland.

Bij het beleidsdepartement van het ministerie van Financiën hebben we in de afgelopen periode het Security-Operationsteam opnieuw vormgegeven en ingericht. Je voert het dreigingsbeheer uit en je vertaalt actuele cyberdreigingen naar passende acties binnen het Security-Operationsteam. Samen met de business bedenk je nieuwe usecases om fraude en securitydreigingen te detecteren, en help je deze om te zetten naar een passende inrichting van de monitoringsystemen van het Security Operations Centre (SOC). De SOC-functionaliteit is deels uitbesteed, waarbij een externe dienstverlener zorgdraagt voor de monitoring en alerting en het SecOps-team de analyse en afhandeling voor zijn rekening neemt.

Als securityanalist ben je een spin in het web. Je leert de organisatie snel kennen en bouwt in korte tijd een omvangrijk netwerk op. Met jouw kennis en ervaring monitor je securityevents met behulp van moderne tooling. Ook registreer en onderzoek je securitymeldingen en -incidenten en zorg je ervoor dat securitymeldingen adequaat worden opgevolgd. Je weet goed welke securitymeldingen aandacht nodig hebben, en wat foutieve meldingen zijn. Deze werkzaamheden doe je niet alleen, maar in een klein en slagvaardig team met nog drie securitycollega’s.


Jouw taken

 • Je kunt ‘in de huid kruipen van een hacker’ en snapt hoe hij te werk gaat.
 • Samen met de business bedenk je herkenningspatronen (usecases) om fraude en securityproblemen te detecteren, en je helpt deze te implementeren in de systemen van het Security-Operationsteam.
 • Je draagt zorg voor identificatie, beoordeling, kwantificering en monitoring van incidenten.
 • Je verzorgt de afhandeling van beveiligingsincidenten/-meldingen.
 • Je levert een bijdrage aan het opstellen van periodieke managementrapportages en dashboards.
 • Je bent in staat om een malwarebesmetting te onderzoeken en te mitigeren en zet acties uit om de systemen op te schonen en herhaling te voorkomen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. De werkprocessen van Bedrijfsvoering zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder een eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat uit het CIO-office en de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. Onze missie: de best mogelijke informatievoorziening leveren voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de afnemer hierin centraal.

Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het beleidsdepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de informatiefunctie, het moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen en uitproberen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Afdeling IT-specials
De afdeling IT-specials bestaat uit plusminus twaalf medewerkers. Het merendeel van de (technische) infrastructuur wordt gehost en gehoused door externe leveranciers. De samenwerking met de leverancier van onze kritieke systemen wordt op basis van co-creatie ingevuld. We werken voornamelijk in een agile- of DevOps-achtige werkomgeving in samenwerking met andere ICT-partners en onze interne klanten.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stéphanie Kriek, teamcoördinator IT-specials

06-46988480

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

via de mailbox solliciteren@minfin.nl

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

I-adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) auditor EU-fondsen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon