Selectiefunctionaris bezwaar en beroep

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 7 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 33761
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf of maatregel voor het plegen van een strafbaar feit. De Divisie Individuele Zaken (DIZ) heeft als taak om deze mensen zo goed mogelijk te plaatsen in een justitiële inrichting. Hierbij wordt (onder meer) gekeken naar zaken als het arrondissement van vervolging, het delict, de mate van beveiliging van de inrichting en de capaciteit. Daarnaast is DIZ verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen inzake vrijheden van gedetineerden. Te denken valt aan een verlof, strafonderbreking of deelname aan een penitentiair programma (PP). Hierbij wordt (onder meer) gekeken naar het gedrag van de gedetineerde tijdens zijn detentie, de eventuele slachtoffers, het belang van de maatschappij versus dat van de gedetineerde zelf. Indien nodig kunnen er voorwaarden (zoals een locatie- of contactverbod) worden verbonden aan het verlenen van die vrijheden.

Als een gedetineerde het niet eens is met de door DIZ genomen beslissing, kan hij hiertegen in bezwaar en/of beroep gaan. Jouw uitdagende taak is om de eerder genomen beslissingen kritisch te toetsen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Je bekijkt of een beslissing in redelijkheid genomen is en neemt een beslissing op het bezwaar van de gedetineerde. Ingeval een gedetineerde beroep heeft ingesteld bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), schrijf jij een gedegen verweer uit naam van de Minister voor Rechtsbescherming. 

Hiermee hou je regie op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Dit proces start in de inrichting en loopt door tot de afhandelingen van de bezwaren, beroepen en schorsingsverzoeken. 
DIZ is volop in beweging. Wij zoeken daarom een enthousiaste en gedreven collega. Je zorgt dat je interne en externe ontwikkelingen nauwgezet volgt, stapt makkelijk op mensen af en weet op inspirerende wijze verbindingen tot stand te brengen. Als team behalen we immers meer en sneller resultaat dan alleen. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren van de werkprocessen binnen de Divisie Individuele Zaken en je team. Het team Bezwaar en Beroep bestaat uit enthousiaste (senior) selectiefunctionarissen. 

Omdat we jouw enthousiasme, flexibiliteit en gedrevenheid waarderen, investeren wij graag in jouw ontwikkeling. Als jij jezelf herkent in het gevraagde profiel, nodigt het team van Bezwaar en Beroep je van harte uit om ook in deze dynamische wereld te stappen en te solliciteren! 

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de eventuele behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die we maken als het gaat om het verlenen van verlof of het verlengen van maatregelen.

Behalve belangen van de gedetineerden spelen daarbij de belangen van slachtoffers en de maatschappij een belangrijke rol. Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van zware criminelen of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas.

DIZ werkt nauw samen met andere onderdelen van DJI, zoals het gevangeniswezen, vreemdelingenzaken, de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen. Buiten DJI schakelen we met onder andere de reclassering en het Openbaar Ministerie.

Team Bezwaar en Beroep
We werken in acht verschillende teams aan een gezamenlijk doel: een optimale kwaliteit van ons werk rondom beslissingen over plaatsingen en het verlenen van vrijheden. Het team Bezwaar en Beroep focust op bezwaren en beroepen tegen deze beslissingen, genomen namens de minister voor Rechtsbescherming door de teams Eerste Plaatsing, Doorplaatsingen en Verblijf Buiten de Inrichting. Kom jij ons gedreven team versterken én bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving?

Meer weten over DIZ en DJI? Kijk dan op www.dji.nl/diz.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. van Doorn, hoofd individuele zaken

06-52799071

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon