Senior Aanbestedingsjurist bij IUC EZK/LNV

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 5 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 49236
 • Plaatsingsdatum 21 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het IUC werken de collega's in vijf teams: vier inkoopteams en een team Managementinformatie, Juridisch advies en Ondersteuning (MJO). Het team MJO is op zoek naar meerdere collega’s, waaronder een aanbestedingsjuristen schaal 12. Heb jij zin in uitdagende werkzaamheden, binnen een leuk team en ben je geknipt voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals die hieronder zijn beschreven, meld je dan graag aan. 

Je geeft juridisch advies over aanbestedingszaken. Hierbij heb je tevens een scherp oog voor de organisatiebelangen. In de praktijk gaat het om adviseren over (Europese) aanbestedingen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit: adviseren over rechtmatig inkopen en het toepassen van de juiste inkoopprocedure, het toetsen van aanbestedingsdocumenten die zien op de gehele aanbestedingsprocedure, het adviseren over (informele) klachten van inschrijvers. Je toetst overeenkomsten en formuleert waar nodig artikelen die in de overeenkomst kunnen worden opgenomen. Verder houd je je bezig met juridische advisering omtrent lopende overeenkomsten en ben je waar van toepassing betrokken bij rechtszaken. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van kennisdocumenten, formats en procesbeschrijvingen.

Je werkt nauw samen met de IUC-inkopers, contractmanagers en waar van toepassing de categoriemanagers. Bovenal trek je op met de andere aanbestedingsjuristen uit het MJO-team.  
Ten slotte ben je als sparringpartner beschikbaar voor ad-hocvragen van de IUC-collega's. Jouw adviezen zijn gericht op het juridisch verantwoord optreden van het IUC. Hierbij ben je in staat de ruimte binnen de regels te benutten en die goed te verwerken in jouw advies. Jouw adviezen zijn in de eerste plaats juridisch correct. In de tweede plaats zijn de adviezen to-the-point en direct bruikbaar en toegankelijk voor de inkopers en contractmanagers.

Wil je meer weten over de werkzaamheden en over het aanbestedingsjuristenteam; neem dan gerust contact op met Linda van Hesteren, tel. 06 -54232305 of Anne Duynisveld, tel. 06 – 25708044.

Natuurlijk heb je diepgaande kennis van het aanbestedingsrecht. Je hebt minimaal 6 jaar ervaring met het toepassen van jouw kennis hierover. Je hebt een WO studie Rechtsgeleerdheid afgerond. De Aanbestedingswet 2012, aanvullende regelgeving en jurisprudentie hebben voor jou geen geheimen. Je beschikt over de vaardigheid om (juridische) vraagstukken snel te analyseren en toegankelijk te verwoorden voor de doelgroep. Je bent adviesvaardig is woord en geschrift en bent in staat jouw theoretische en praktische kennis te koppelen aan de casuïstiek die je wordt voorgelegd.  

Verder beschik je over een hands-on en een ja-tenzij mentaliteit. Je bent in staat om signalen, trends en issues op het vakgebied waar te nemen en te vertalen naar de werkplek. Ten slotte ben je in staat om samen met collega's resultaatgericht aan projecten te werken.

Een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste. 

Een pré is als je recente ervaring bij de (rijks)overheid hebt in de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden. 
Een pré is als je kennis hebt van IE-rechten, het ICT-domein en/of wetgeving inzake inzet van personeel. 

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. De verwachting is dat je in deze functie ten minste 2 dagen per week op kantoor  Den Haag werkt.

Voor deze functie is het beleid financiële belangen en effecten EZK en LNV van toepassing. Dit betekent dat je een meldingsplicht van belangen en nevenwerkzaamheden hebt omdat je werkzaamheden gaat verrichten waaraan het risico van financiële belangenverstrengeling en het oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is. 

Het betreft een:
• arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorafgaand aan onbepaalde tijd

Sollicitaties worden pas behandeld na sluiting van de vacature.     
 

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als hét inkoopcentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgt het Inkoop Uitvoering Centrum Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK) vanuit RVO alle inkopen boven € 25.000,-. Dit doen we voor alle onderdelen van het  het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van telecommasten en windturbines tot aankopen voor de paddentrek en internationale missies: de inkopers van het IUC EZK vinden keer op keer de meest passende aanbieding die aansluit bij de behoefte en het budget van de klant. Daarbij streven we naar optimale value for money.
Naast inkoop zijn we verantwoordelijk voor het contract- en leveranciersmanagement en voeren we het rijksbreed categoriemanagement uit voor consumptieve dienstverlening, de ICT Werkplek Rijksoverheid, en voor inhuur van ICT-professionals. Het IUC EZK bestaat uit circa 150 fte en vijf teams: vier inkoopteams en een team Managementinformatie, Juridisch advies en Organisatie (MJO).
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Samuel Korfmacher

06 11087424

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur MVOI & Innovatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inkoper ICT /Accountmanager DICTU

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inkoper ICT (categorie IWR)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon