(Senior) Adviseur

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 20 mei Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer IW RLI 2021-103
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een bij wet ingestelde onafhankelijke raad die adviseert aan regering en parlement. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over hoofdlijnen van het beleid op het brede domein van de fysieke leefomgeving. In het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel, verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Senior adviseur bij het secretariaat van de Rli

Als senior adviseur bij het secretariaat van de Rli werk je in een projectteam aan raadsadviezen. Je ondersteunt raadscommissies en je levert inhoudelijke bijdragen aan adviezen.

Als senior adviseur werk je op het secretariaat en ben je breed inzetbaar op uiteenlopende adviesonderwerpen. Je denkt vanuit jouw frisse blik mee over vraagstukken op gebieden als verkeer en vervoer, landbouw, wonen, ruimtelijke ordening, energie, natuur en milieu.

Wat ga je precies doen als adviseur?
Je dagelijkse werk bestaat onder meer uit het schrijven van adviesteksten, de voorbereiding en verslaglegging van interviews en het organiseren van expertmeetings. Ook voer je literatuurstudies en inhoudelijke verkenningen uit. Daarnaast draag je bij aan het werk van andere adviesteams. Als adviseur ben je breed inzetbaar op de verschillende beleidsterreinen waarover de Rli adviseert.

Wat verwachten wij van jou?
Als senior adviseur verwachten wij van jou dat je uitstekend kunt samenwerken en initiatief neemt. Je deelt kennis, informatie en ideeën met anderen. Daarnaast draag je bij aan een goede onderlinge samenwerking. Je analyseert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en je legt de juiste verbanden. Van jouw netwerk maak je gebruik om analyses, adviezen en oplossingsmogelijkheden te toetsen. Uiteraard heb je verantwoordelijkheidsgevoel en je evalueert je eigen werk. Hier leer je van en je draagt nieuwe inzichten over aan collega’s.

Waar kom je te werken?
Hoe ziet een duurzaam vervoerssysteem in Nederland er uit? Wat zijn de mogelijkheden om tot een duurzaam en gezond voedselsysteem te komen? Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe moet de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap geborgd worden? Met de beantwoording van dit soort vragen houdt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zich bezig. De Rli geeft onafhankelijk advies aan regering en parlement over strategische beleidsvraagstukken die betrekking hebben op de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Functie-eisen

 • WO- werk en denkniveau;
 • Je hebt kennis van een of meer beleidsterreinen waarover de Rli adviseert;
 • Kennis van het verkeers- en vervoersbeleid is een pré;
 • Je hebt ervaring met het schrijven van adviesrapporten
 • Je bent in staat goede (in)formele contacten met alle relevante partijen te onderhouden;
 • Je hebt ervaring met het werken in projectteams.

Naast deze eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je benut de contacten op het juiste moment om doelen te bereiken;
 • Je bent in staat belangen achter informatiebronnen te herkennen. Binnen het eigen aandachtsgebied signaleer je knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico’s en je stelt alternatieve oplossingen voor;
 • Je verspreidt en benut relevante kennis en informatie en je initieert en stimuleert kennisontwikkeling binnen de eigen organisatie;
 • Je bent in staat argumenten op het juiste moment in te zetten en houdt daarbij rekening met belangen van anderen;
 • Je toetst binnen de eigen organisatie en bij derden of er draagvlak is voor eigen ideeën en beslissingen.

De Rli hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een bij wet ingestelde onafhankelijke raad die adviseert aan regering en parlement. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over hoofdlijnen van het beleid op het brede domein van de fysieke leefomgeving. In het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel, verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

De Rli valt organisatorisch onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw F.F.B. van Asselt (Linda)

06-15369246

De heer ir. F.W. de Haan (Folmer)

06-21800302

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker asbest

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon