(Senior) Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 22 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/SUA/2022/557
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) twee vacatures voor de functie van (Senior) Adviseur RVN-SUA. Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om analytisch vermogen, pragmatische advisering, organisatiesensitiviteit en kennis van het migratierecht.

Wat ga je doen?

“Als (senior) adviseur moet je voortdurend en goed kunnen schakelen tussen de belangen van de IND, het departement en de politiek. Elke dag kunnen situaties wijzigen en moet je de uitvoering snel duidelijkheid of richting kunnen geven. Geen werkdag is hetzelfde en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mede hierdoor kun je in deze functie echt het verschil maken. Dit alles maakt het werk voor mij boeiend en uitdagend." Steffen Elgersma, Senior Adviseur Integraal Advies/Regulier Verblijf en Nederlanderschap.

Wat wordt er van je verwacht?

Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering van het product of proces. 

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je fungeert als brug tussen o.a. onze beslisdirecties en het departement. Dit brengt met zich mee dat je de standpunten en belangen goed weet over te brengen in woord en geschrift;
 • Om je kerntaak goed uit te kunnen voeren maak je makkelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
 • Afhankelijk van het onderwerp zal je van de uitvoering tot aan de staatsecretaris van advies dienen te voorzien. SUA is als een spin in het web, die afdelingen, directies en organisaties met soms tegengestelde belangen aan elkaar weet te verbinden.   

Verder onderhoud je een netwerk van contacten, welke relevant zijn voor de uitoefening van je functie. Dit betreffen contacten zowel binnen als buiten de IND en kenmerken zich als (belangrijke) partners in de afstemming van jouw adviesproducten.

Op jouw dossiers ben je onder andere betrokken bij het maken en implementeren van regelgeving, en het opstellen van werkinstructies en informatieberichten. Je werkt daarbij vaak nauw samen met externe organisaties en andere departementen. Je schakelt tussen deze contacten en hebt daarbij zowel te maken met ad hoc-verzoeken als langer lopende processen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) is het inhoudelijk kompas van de IND: SUA ondersteunt de IND in zijn ambitie om een vitale, moderne en deels datagestuurde organisatie te zijn. Het motto van SUA luidt: ‘SUA betrekt, helpt en richt met kennis en kunde.’

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) ondersteunt de IND met het uitzetten van een koers op kerntaken. En SUA begeleidt de IND om koers te houden. Ook richt de directie zich op integraal uitvoeringsadvies in het kader van het vreemdelingenbeleid. Hiervoor kijkt SUA vooruit en vormt ze strategie.

SUA is klantgericht en opereert proactief vanuit het principe signaleren, analyseren, integraal adviseren en evalueren. De directie is opgebouwd uit een afdeling Onderzoek en Analyse, twee integrale adviesafdelingen, de afdeling Nationale Veiligheid, Proces en Informatiebeheer en een afdeling Strategie en Thematisch advies.

Afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap

De kern van de werkzaamheden van de afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap (SUA/RVN) wordt gevormd door (beleids)advisering met betrekking tot de uitvoering van de wet- en regelgeving in de reguliere verblijfszaken, zoals gezinshereniging, arbeid en kennismigratie. Daarnaast houdt de afdeling SUA/RVN zich bezig met naturalisatiezaken. De adviezen hebben een integraal karakter. Dat houdt in dat de onderwerpen vanuit diverse kanten worden benaderd. Naast juridische aspecten wordt ook onder meer gekeken naar financiële aspecten en gevolgen voor de informatievoorziening (IV) binnen de vreemdelingenketen.
 
De afdeling werkt in de uitvoering van haar taken veel samen met de afdeling Onderzoek en Analyse.

Binnen de afdeling SUA/RVN worden onder meer de volgende taken onderscheiden:

 • in samenwerking met de directie Migratiebeleid (DMB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de directie Juridische Zaken (JZ) van de IND beantwoorden van vragen en advisering omtrent de uitvoering van wet- en regelgeving aan de uitvoerende directies binnen de IND (directie Asiel en Bescherming, directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap);
 • vanuit uitvoeringsperspectief beïnvloeden van richtlijnen en nieuwe wet en regelgeving;
 • vanuit uitvoeringsperspectief opstellen van integrale adviezen richting de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en DMB met betrekking tot Kamervragen, spreekteksten en voorbereiding Kamerdebatten;
 • opstellen van kaders voor de uitvoering, bijvoorbeeld de Vreemdelingencirculaire (Vc), Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap (HRWN), werkinstructies en informatieberichten;
 • in samenwerking met DMB voorbereiden van (internationaal) ambtelijk overleg.

De afdeling SUA/RVN houdt zich onder meer bezig met de volgende, inhoudelijke onderwerpen:

 • gezinsmigratie;
 • arbeid en uitwisseling;
 • kennismigratie;
 • naturalisatie;
 • migratie binnen de Europese Unie;
 • innovatie en standaardisatie (I&S); en
 • informatiegestuurd werken (IGW).

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dennis Timmerman, Tactisch Manager

06-23307206

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Recruitment IND

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beslismedewerker

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon