Senior Adviseur afdeling Portefeuillemanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 22 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/379
 • Plaatsingsdatum 16 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een nieuwe collega die werkzaam is in het deelgebied Defensie en die met overzicht over het geheel werkt. Je weet de synergie tussen de verschillende deelportefeuilles zoals kantoren, Justitie & Veiligheid en Defensie te ontdekken en benutten. Je hebt oog voor functionaliteit, kwaliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en doelmatigheid. Je zorgt voor een breed draagvlak en werkt aan continue verbetering. Wij zijn op zoek naar iemand met brede ervaring in het vastgoed werkveld, die een open, creatieve, onderzoekende en kritische blik heeft, initiatiefrijk is en van nature het voortouw neemt. Daarin uitstekend kan samenwerken en zowel mensen als plannen verbindt. Bovenal weet je ongeacht complexe vraagstukken in hoog tempo en binnen strakke deadlines tot gewenste resultaten te komen.

De technologische ontwikkelingen veranderen ons werk (denk aan BIM, smartbuildings/IoT, data-gedreven werk, industriële productietechnieken). Je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van het werken van techniekgedreven naar datagedreven. Je weet als geen ander wanneer in te grijpen en wanneer niet, wanneer je activiteiten moet aanjagen en wanneer je die kunt laten lopen zoals ze lopen. Kortom: iemand met gevoel voor de business en gevoel voor de opdrachtgever. Je vindt het fijn om samen met alle direct betrokkenen oplossingen te vinden, ook als ze niet direct voorhanden zijn. Je werkt graag samen met anderen, bent resultaatgericht en pro actief ingesteld.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • Het samen met collega’s van Defensie ontwikkelen van investeringsvoorstellen (zgn. projectkaarten en projectvoorstellen).
 • Het adviseren van Defensie bij de interne besluitvorming over die investeringsvoorstellen.
 • Het samen met Defensie uitwerken van die investeringsvoorstellen tot projectopdrachten.
 • Het samen met Defensie en een T&P-projectleider uitwerken van projectopdrachten tot een PID.
 • Het opstellen en beoordelen van projectopdrachten en project initiatie documenten ten behoeven van het projectenberaad en/of het programmateam Defensie.
 • Het bijdragen aan en/of uitvoeren van expertise en adviesopdrachten ten behoeve van Defensie.

Wij hebben het volgende beeld van de vastgoedprofessional:

 • Werkt opgavegericht in plaats van projectgericht. Niet je eigen/project belang, dat van het RVB of dat van het rijk, maar het maatschappelijk belang staat voorop.
 • Werkt in een team. Je hoeft niet alles zelf te weten, maar moet wel iets toe te voegen hebben.
 • Kan zijn aanpak variëren, al naar gelang de opgave. Soms wordt je ingezet vanwege vakkennis, soms vanwege competenties.
 • Heeft experimenteerruimte nodig. Je mag fouten maken en leert daarvan.
 • Kijkt verder dan enkel de technische mogelijkheden en ziet techniek als oplossing van een opgave.
 • Verbinding tussen technische mogelijkheden en de opgave is essentieel.
 • Werkt actief aan de relatie met belangrijke stakeholders, zoals klanten en gebruikers. De opgave is pas gerealiseerd als er optimaal tegemoet is gekomen aan de belangen van de betrokkenen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) is de schakel tussen de departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede overheden en maatschappelijke organisaties en het RVB op strategisch niveau. Hierbij is P&P op concern rijksniveau verantwoordelijk voor het opstellen van de Rijksvastgoedportefeuillestrategie met als doel et accommoderen en implementeren van de rijksdoelen en het beleid waarbij rijksvastgoed een rol van betekenis kan spelen. Het secretariaat van het DG-overleg Rijksvastgoed en Beleid en de ondersteuning van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid zijn binnen P&P belegd, waardoor zowel de beleidsmakers rondom rijksvastgoed als de uitvoerende vastgoeddiensten van het rijk bij elkaar komen.

De directie is verantwoordelijk voor het strategisch management van de vastgoedportefeuille van het RVB, waaronder het samenstellen van de Vastgoed PortefeuilleStrategie (VPS). Hierbij hoort de ontwikkeling van de portefeuille in aard, opbouw, omvang en samenhang van de RVB-portefeuille. Om dit te kunnen doen stelt de directie onder andere periodiek (regionale) masterplannen op voor de kantoorportefeuille.

Na het opstellen van dit type plannen maakt de directie, in samenwerking met de directies VB en T&P, de vertaling van plannen naar programma's naar projecten. Dit is de start van de realisatie van de programma's. Voor het integraal programma, daarmee samenhangende investeringen en capaciteitsinzet, heeft P&P voor het hele RVB de regisseursrol. Naast deze inhoudelijke rol, is P&P tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de bedrijfsprocesarchitectuur, het informatiebeleid en de informatiebeveiliging van het RVB in brede zin.

De directie P&P bestaat uit de volgende afdelingen: Strategie & Uitvoeringsbeleid, Portefeuillemanagement (PFM), Gebieden, Informatie Voorziening/CIO-Office. Daarnaast is er een Bedrijfsbureau en een Bureau Managementinformatie.

De afdeling PFM heeft als kerntaak via sturing op de portefeuille te komen tot een optimale samenstelling. De huisvesting moet optimaal de primaire processen van de (rijks)gebruikers ondersteunen. Dit gebeurt binnen de verschillende stelsels. De huisvesting van rijksdiensten in kantoren vindt plaats d.m.v. masterplannen per provincie, die door de afdeling worden opgesteld i.s.m. de beleidsmaker (DGOO). PFM is tevens verantwoordelijk voor de regievoering over de plannen d.m.v. meerjarenplannen en jaaropdrachten en contacten daarover met de uitvoerende directies.

Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases.

De afdeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is systeemeigenaar domein Portalen (oa. RijksVastgoedPortaal, GIS viewer).

Voor Gronden, Verkoop en Ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt en in ontwikkeling.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lambert Hovens, Sectie Defensie, DJI & Gronden; Teamleider Defensie en DJI

06-10887533

Erik Haak, Sectie Defensie, DJI & Gronden; Hoofd

06-10630136

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanagers duurzaam vastgoed s12

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur/Business data-analist vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directiesecretaris/strategisch adviseur

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon