(Senior) Adviseur afdeling Portefeuillemanagement Team Defensie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 25 maart
 • Vacaturenummer RVB/P&P/24/11
 • Plaatsingsdatum 2 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zijn op zoek naar een (senior) adviseur die werkzaam is voor onze grootste opdrachtgever, het Ministerie van Defensie. Voor Defensie leveren wij onder meer een breed scala aan adviesdiensten op het gebied van vastgoed en infrastructuur. Jij wordt de nieuwe collega die Defensie op strategisch niveau adviseert op het gebied van gebouwen, (oefen)terreinen en werken (vliegvelden, havens, schietbanen, etc.). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de begrotingsvoorbereiding en -verantwoording van alle adviesdiensten voor Defensie, inbegrepen de adviesdiensten die worden uitgevoerd door andere directies van het Rijksvastgoedbedrijf. Tevens zet je adviesopdrachten uit bij andere directies. In voorkomend geval besluit je in overleg met de opdrachtgever adviesopdrachten uit te besteden.

In je werk zorg je voor een breed draagvlak. Wij zijn op zoek naar een collega met brede ervaring in het defensievastgoed, die een open, creatieve, onderzoekende en kritische blik heeft, initiatiefrijk is en van nature het voortouw neemt. Daarin uitstekend kan samenwerken en zowel mensen als plannen verbindt. Bovenal weet je ongeacht de complexe vraagstukken in hoog tempo en binnen strakke deadlines tot gewenste resultaten te komen.

Je weet als geen ander wanneer in te grijpen en wanneer niet, wanneer je activiteiten moet aanjagen en wanneer je die kunt laten lopen zoals ze lopen. Kortom: iemand met gevoel voor de omgeving, business en gevoel voor de opdrachtgever. Je vindt het fijn om samen met alle direct betrokkenen oplossingen te vinden, ook als ze niet direct voorhanden zijn. Je werkt graag samen met anderen, bent resultaatgericht en pro actief ingesteld.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • het bijdragen aan en uitvoeren van complexe adviesopdrachten ten behoeve van de Defensie vastgoedportefeuille;
 • de begrotingsvoorbereiding en -verantwoording voor het adviesproduct dat het Rijksvastgoedbedrijf levert aan Defensie;
 • het afstemmen met andere directies (of civiele bedrijven) over het uitvoeren van adviesopdrachten voor Defensie;
 • het programmamanagement van de Host Nation Support Nederland vastgoedportefeuille;
 • het vroegtijdig signaleren van operationele- en beleidsontwikkelingen binnen de Defensie vastgoedportefeuille en het vertalen in vastgoedconsequenties;
 • en het secretariaat van verschillende overlegstructuren.

Tevens vervul en/of lever je vanuit deze functie

 • de afstemming met de opdrachtgever Defensie i.r.t. strategische (huisvestings)vraagstukken;
 • een bijdrage aan de totstandkoming van realistische vastgoedbehoeftes;
 • het behartigen van de RVB belangen en ben je zowel intern RVB als extern voor Defensie gespreks- en sparingspartner;
 • een bijdrage aan het tot stand komen van de Jaaropdracht Defensie.

Wij hebben het volgende beeld van de vastgoedprofessional:

 • Werkt snel en efficiënt en is bijzonder resultaatgericht.
 • Werkt in een team. Je hoeft niet alles zelf te weten, maar moet wel iets toe te voegen hebben.
 • Kan zijn/haar aanpak variëren, al naar gelang de opgave. Soms word je ingezet vanwege vakkennis, soms vanwege competenties.
 • Heeft experimenteerruimte nodig. Je mag fouten maken en leert daarvan.
 • Werkt actief aan de relatie met belangrijke stakeholders, zoals klanten en gebruikers. De opgave is pas gerealiseerd als er optimaal tegemoet is gekomen aan de belangen van de betrokkenen
 • Vermogen om effectief te communiceren en te coördineren is van groot belang voor het succesvol uitvoeren van je taken.

Jij beschikt over

 • academisch werk- en denkniveau;
 • minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken
 • aantoonbare ervaring met complexe adviesvraagstukken en de vertaling naar plannen
 • uitgebreide kennis van vastgoed en infrastructuur;
 • een netwerk binnen de Ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een pré.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De functie is hiërarchisch gepositioneerd onder het sectiehoofd Defensie, DJI & Gronden bij de afdeling Portefeuillemanagement van de directie P&P en maakt deel uit van het team Defensie.

Mogelijk is voor uitoefening van werkzaamheden bij het RVB in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. Je wordt geacht daar dan aan mee te werken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) is de schakel tussen de departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede overheden en maatschappelijke organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op strategisch niveau. Hierbij is de directie P&P op concern rijksniveau verantwoordelijk voor het opstellen van de Rijksvastgoedportefeuillestrategie met als doel “het accommoderen en implementeren van de rijksdoelen en het beleid waarbij rijksvastgoed een rol van betekenis kan spelen”. Het secretariaat van het DG-overleg Rijksvastgoed en Beleid en de ondersteuning van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) zijn binnen de directie P&P belegd, waardoor zowel de beleidsmakers rondom rijksvastgoed als de uitvoerende vastgoeddiensten van het rijk (RVR) bij elkaar komen.
De directie P&P bestaat uit vier afdelingen: de afdeling Strategie & Uitvoeringsbeleid, de afdeling Portefeuillemanagement (PFM), de afdeling Gebieden en de afdeling CIO office/Informatie Voorziening. Daarnaast is er een Bedrijfsbureau en een Bureau Managementinformatie.

De afdeling PFM heeft als kerntaak via sturing op de portefeuille te komen tot een optimale samenstelling. De huisvesting moet optimaal de primaire processen van de (rijks)gebruikers ondersteunen. Dit gebeurt binnen de verschillende stelsels. De huisvesting van rijksdiensten in kantoren vindt plaats d.m.v. masterplannen per provincie, die door de afdeling worden opgesteld i.s.m. de beleidsmaker (DGDOO).

Bij het maken, kijkt de afdeling niet alleen naar de bedrijfseconomisch beste optie voor het concern Rijk, de vastgestelde kaders, maar ook het vastgoed-strategisch belang, de maatschappelijke waarde voor de omgeving en politiek-bestuurlijke argumenten wegen mee. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor de regievoering over de plannen d.m.v. meerjarenplannen en jaaropdrachten en contacten daarover met de uitvoerende directies.

Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases; dit in nauwe samenwerking met de directies Vastgoedbeheer en Transactie & Projecten.

Op basis van de vastgoedportefeuillestrategie draagt de afdeling bij aan het kennisbehoud, een optimale belegging van het vastgoed van Defensie door het opstellen van een beleggingsplan en het geven van advies en ondersteuning over macrobelegging en huisvesting aan Defensie. Het heeft ook de regie op de Dienstverleningsafspraken Defensie, de rapportages daarover en is houder van de Dienstverleningsactiviteit Expertise & Advies Defensie.

De afdeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is systeemeigenaar van het domein Portalen (oa. RijksVastgoedPortaal).

Voor Gronden, Pachtboerderijen, Verkoop en Ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Haak, Sectie Defensie, DJI & Gronden; Hoofd

06-10630136

Lambert Hovens, Sectie Defensie, DJI & Gronden; teamleider Defensie

06-10887533

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch adviseur bouwkunde

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur omgevingsvergunningen Briks

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Landschapsarchitect

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 18 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon