Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur afdeling Strategische Producten en Kennis

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2019-056
 • Plaatsingsdatum 14 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Een forse opgave, want de wereld verandert en technologische ontwikkelingen gaan snel. Actuele kennis is daarom onmisbaar voor het uitvoeren van onze taken. Als senior adviseur zorg jij dat we de noodzakelijke externe kennis binnen krijgen en dat onze kennis buiten wordt benut.

Bij de afdeling Strategische Producten en Kennis (SPeK) werk je als senior adviseur mee aan een effectievere Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een traject dat met het veranderprogramma Koers ILT 2021 al in gang is gezet. Het is de taak van onze afdeling een duidelijke toekomstvisie te organiseren op de vier taakvelden van de directie: strategische advisering, tactische doorwerking, signaleren/reflecteren en de ontwikkeling van kennisbeleid. Een dergelijk perspectief is het fundament waarop we als SPeK en ILT de toekomst bouwen. In die zin is SPeK als het ware de motor van de verandering, waarvan jij als senior adviseur een onmisbaar onderdeel bent.

Jij richt je als adviseur op de ontwikkeling van kennisbeleid. Voor een goed toezicht is het noodzakelijk dat onze kennis up to date en accuraat is. Én dat we binnen de organisatie deze kennis optimaal benutten. De Inspectie werkt informatiegestuurd en gebruikt daarvoor bestaande kennis uit de wetenschap en onze kennisnetwerken.

Kennis die we nog niet hebben, maar die wel relevant is voor ILT, moeten we van buiten halen of ontwikkelen door zorgvuldige kennis- en onderzoeksprogrammering. Daarnaast willen we graag dat onze specifieke kennis ook buiten ILT wordt benut. Jij zorgt voor een gestructureerde aanpak van de organisatie van deze kennisstromen. Voor jou is kennis niet stoffig en opgeborgen in een kast, maar dynamisch en toepasbaar. Met jouw creativiteit, durf en geloof in mogelijkheden geef jij ons kennisbeleid een boost.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau, ervaring in een inspectieorganisatie en kennis van ontwikkelingen in het toezicht.
 • Je kent de ILT of bent snel in staat je onze organisatie eigen te maken.
 • Je bent omgevingsgericht en beschikt over goede verbindende kwaliteiten.
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden en kunt mensen met overtuigingskracht meenemen in jouw visie.
 • Je bent zeer resultaatgericht, pragmatisch en hebt een hands-on-mentaliteit.
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden in plaats van in beperkingen en toont daarbij lef.
 • Je stelt gezamenlijkheid voor deelbelang, bent in contact, flexibel en kunt overlaten aan en delen met anderen.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt je werk goed plannen en organiseren.
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit en bent in staat een effectief netwerk te onderhouden, uit te breiden en te benutten.
 • Je vindt het leuk een vraagstuk vanuit meerdere kanten te benaderen en bent creatief bij het vinden van oplossingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kernopgave voor de directie Informatie en Programmeren (IenP) is de organisatie in staat te stellen haar ambitie waar te maken om werkelijk informatiegestuurd te gaan werken en daardoor selectief, effectief en reflectief/ signalerend te zijn.

Onze hoofdtaken:

1. De strategische en tactische informatieproducten, de kennisfunctie en het verkennen en doen implementeren van nieuwe ontwikkelingen richten zich primair op het voorbereiden van en adviseren over strategische en tactische besluitvorming. De strategische kant wordt gekoppeld aan de tactische vertaling in een jaarplan ILT en wordt zo ‘gedwongen’ de strategie te vertalen in praktische sturing van de operaties. Deze taken zijn daarom in één afdeling bij elkaar gebracht.

2. Programmaontwikkeling en inhoudelijke advisering over meten van het maatschappelijk effect en (bij)sturing van programma’s vraagt deels vergelijkbare competenties en kennis. Deze twee categorieën werkzaamheden zijn dan ook samengevoegd in één afdeling.

3. De drie te onderscheiden typen taken in de informatieketen - verzamelen, experimenteren en analyseren - worden ondergebracht in aparte afdelingen die samenwerken in de keten. Zo ontstaan de afdelingen Bronnen (verzamelen), ID Lab (experimenteren) en Analyse 1 en 2 (analyseren). De afdeling Bronnen heeft daarnaast de rol om aan te geven waar de architectuur moet worden aangepast om de doelen van de ILT te halen.

De afdeling SPeK richt zich op het eerste doel. De afdeling Programmaontwikkeling en -advies is in de lead voor doel 2. En de afdelingen Bronnen, Analyse 1 en 2 en ID Lab werken gezamenlijk aan doel 3.

Afdeling Strategische Producten en Kennis
De afdeling Strategische Producten en Kennis draagt bij aan een selectievere en effectievere ILT. Onder selectief wordt verstaan: zet schaarse middelen bij toezicht en opsporing in waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn volgens onder meer de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) en gebruik instrumenten die het meeste effect bereiken. Bij ‘effectief’ gaat het om het afleggen van verantwoording: laten zien welke resultaten zijn bereikt en weten wat het effect van de inzet is.

De verwachtingen van IenP en specifiek SPeK zijn hoog. De capaciteit van de afdeling is te laag gezien de forse opgave, en de afdeling breidt daarom uit. Het is belangrijk dat SPeK een duidelijk perspectief organiseert voor zichzelf en voor het directieteam op de vier taakvelden, te weten:

1. Strategische advisering: SPeK zorgt voor het opstellen van strategische informatieproducten zoals de IBRA, de verplichtingenanalyse en het meerjarenplan. Dat doet SPeK op basis van informatie, vanuit de gedachte van Koers 2021 en met gevoel voor de organisatie.

2. Tactische doorwerking: SPeK adviseert over de implementatie van de strategie en geeft daar vorm aan door de toekenning van mensen en middelen: de onderwerpen waar de organisatie vol op in zet (prioriteiten) en de onderwerpen waarop de organisatie (noodgedwongen) minder capaciteit kan inzetten. Dit is een belangrijk onderdeel van de veranderaanpak ILT.

3. Signaleren en reflecteren: SPeK brengt signalen en gebeurtenissen vanuit de omgeving naar binnen. Denk daarbij aan rapporten van OVV of de WRR, beleidsgebeurtenissen of incidenten in het werkveld van collega-handhavers. Daarover adviseert SPeK de organisatie met gevoel voor het lopende werk.

4. Organisatie kennisbeleid: De ILT werkt informatiegestuurd en benut daarvoor bestaande kennis (wetenschap en kennisnetwerken) en zorgt voor de ontwikkeling van relevante kennis die niet voorhanden is (kennis- en onderzoeksprogrammering). Deze ontwikkeling van kennisbeleid pakken we gestructureerd op, waarbij de werking in de organisatie topprioriteit is. Momenteel zetten we in op het onderdeel interventiekunde en het benutten van de toolbox die is ontwikkeld met iSZW en NVWA. In een voorgaande fase van de organisatieontwikkeling is de Toekomstnavigator ontwikkeld. Die is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk. Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Y. Verzijden

06 - 15 09 36 92

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer S.D. Wilson

06 - 11 70 16 10

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker advisering afdeling Strategische Producten en Kennis

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior bestuursadviseur/netwerkadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon