Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal, HBO oude stijl
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 27262
 • Plaatsingsdatum 2 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij aan de slag in een organisatie die volop in beweging is? Wil je betrokken zijn bij de opzet en implementatie van complexe veranderprocessen? En wil je producten, processen en beleid ontwikkelen binnen deze veranderprocessen? In de dynamische werkomgeving van de afdeling Financiën, Analyse en Integratie (FA&I) krijg jij alle ruimte om jouw talent te ontdekken én te ontwikkelen.

Jouw functie richt zich op een nieuw domein binnen FA&I: Forensische Zorg. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de planning en controlcyclus van de divisie Forensische Zorg (Forzo). Hierbij ligt de nadruk op de controle van resultaten, middelen en processen. Hierin zul je stap voor stap groeien. De kerntaak van de divisie is het uitvoeren van de subsidie- en inkoopcyclus voor de Forensische Zorg en de Justitiële Jeugdinrichtingen, het aansturen van de directeuren van de Rijksinrichtingen en het zijn van het landelijk gezicht van DJI op dit gebied. De begroting van de divisie Forzo/JJI bedraagt ca. 1 miljard.

Als verbindende schakel tussen de divisie Forzo en je eigen directie zorg je voor een goede balans tussen de professionele onafhankelijkheid en de relatie met de directeur Forzo. Je ondersteunt en toetst de totstandkoming van de begroting van Forzo en de uitvoering van het programma Bestuurlijke Agenda Forzo. Hierbij werk je samen met dit programma, de collega’s van je eigen directie en de collega’s van de directie Audit & Concern Control. 

Je ondersteunt bij de totstandkoming van periodieke managementrapportages, analyseert deze en formuleert op basis hiervan verbetervoorstellen. Tevens ben je verantwoordelijk voor de financiële kwaliteitsbewaking van processen, rapportages en inkoop. Hierbij werk je vanuit je onafhankelijke rol nauw samen met het Specialistisch Inkoopcentrum (SIC), die de directeur ondersteunt in zijn/haar rol als budgethouder. Je adviseert de directeur Forzo gevraagd en ongevraagd. 

Verder vertegenwoordig je de directie Financiën en Bedrijfsvoering in de overleggen met de directies op het hoofdkantoor, de divisies en de landelijke diensten en legt verantwoording af aan de directeur Audit & Concerncontrol (A&C)/Financiën & Bedrijfsvoering (F&B).

In deze brede en verantwoordelijke functie heb je o.a. de volgende taken:
 

 • Doorrekening scenario’s; 
 • Voorbereiding financiële claims;
 • Ondersteuning bij het beheer van formatie en bezetting;
 • Resultaatsanalyses en periodeverantwoordingen;
 • Trends en ontwikkelingen signaleren;
 • Maandopgave vermoedelijk beloop en (financiële & personele) stuurrapportages.
 • (Ondersteunen bij) opstellen jaarplanafspraken tussen hoofddirectie en D-Forzo;
 • (Ondersteunen bij) opstellen viermaandsrapportages (VMR) tijdens de uitvoering;
 • Ontwikkelen van prestatie-indicatoren ten behoeve van het MT Forzo;
 • Monitoring op uitvoering Bestuurlijke Agenda Forzo.
 • Opstellen van, monitoren en rapporteren over de Bestuurlijke Agenda ten behoeve van het MT Forzo/JJI en de hoofddirectie/ concerncontroller DA&C; 
 • Bijdrage leveren aan het opstellen van eenduidige spelregels;
 • Borgen van eenduidige procesinrichting met betrekking tot financiën en het vergroten van het financiële bewustzijn binnen Forzo;
 • Coördineren en afstemmen met overige (DJI)-onderdelen over opzet, toepassing en naleving van financiële afspraken en processen (vb. bijdrage exogene financiering, verrekeningen);

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen DJI is één directeur verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, audit & concerncontrol. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door de directie Financiën en Bedrijfsvoering (39 fte). Binnen deze directie werkt de afdeling Financiën, Analyse en Integratie (23 fte). De afdeling adviseert en faciliteert divisies ten aanzien van de bedrijfsmatige besturing binnen de afgesproken kaders.

We zijn verantwoordelijk voor:

 • ondersteuning van het management in de financiële sturing van de onderdelen van DJI (divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen);
 • ondersteuning van de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJI (directies Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop, Informatievoorziening, Personeel, Management en Organisatieontwikkelingen, Audit en Concerntcontrol/Financiën en Bedrijfsvoering en Beleid en Bestuursondersteuning).
 • financiële ondersteuning en advisering bij nieuw beleid;
 • budgettaire kaderstelling binnen DJI;
 • kostprijsfinanciering van veldorganisaties in de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring;
 • kaderstelling ten aanzien van uitgangspunten in de formatie en bezetting DJI;
 • de uitvoering van taken op het terrein van subsidiebeleid en -beheer in het algemeen en het Europees Sociaal Fonds in het bijzonder;
 • bedrijfsprocesmanagement (programmatische aanpak).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. van Egdom, afdelingshoofd

06-13268306

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Financieel Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel medewerker (forensische zorg)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel Verpleegkundige PI Alphen aan den Rijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon