Senior adviseur bedrijfsvoering / integrale beveiliging en security

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 487397
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Voor de inzet van onze krijgsmacht is beveiliging en security van levensbelang. En in jouw baan als senior adviseur bedrijfsvoering focus jij je op die integrale beveiliging en security. Daarmee ben je belangrijk voor de directie Bedrijfsvoering en Evaluatie in Den Haag. Maar ook voor duizenden militairen die zich dagelijks inzetten voor een veilige samenleving.

Als senior adviseur bedrijfsvoering met aandacht voor integrale beveiliging en security richt je je vooral op de deelgebieden fysieke, personele en industriebeveiliging. Daarmee voer je de coördinerende, sturende en controlerende taken in het kader van security uit. Je werkt onder andere samen met collega’s van alle beleidsdirecties van het directoraat-generaal Beleid, met collega’s van de Defensiestaf, de defensieonderdelen, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere departementen.

Belangrijk voor jou is het Defensie Beveiligingsbeleid. Het ontwikkelen, opstellen, beheren en evalueren daarvan op de specifieke deelgebieden is jouw taak. Daarbij houd je vanzelfsprekend rekening met de bedrijfsprocessen van Defensie en andere belangen. Ook draag je bij aan de totstandkoming van internationale en interdepartementale (nationale) beveiligingskaders. En via deelname in departementale, interdepartementale en internationale overleggen en gremia heb je in jouw baan de nodige contacten.

Wat je ook doet, is het ontwikkelen van kaders, middelen en tooling voor awareness programma’s. Verder adviseer je het (lijn)management en begeleid je het lijnmanagement en medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen. Je houdt in de gaten of de beveiligingsbepalingen worden nageleefd. En is je inzet nodig bij het uitvoeren van andere taken van de Beveiligingsautoriteit, dan pak je ook die werkzaamheden op.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken bij de directie Bedrijfsvoering en Evaluatie van het directoraat-generaal Beleid (DGB). Het DGB ontwikkelt visie, strategie en plannen voor een moderne en toekomstbestendige krijgsmacht door integraal en uitvoerbaar beleid te maken. We doen dat samen met anderen binnen en buiten Defensie. Ons beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen leggen wij duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.

Het doel van onze directie is het opstellen van een visie en strategie en het realiseren van integraal en uitvoerbaar beleid voor het richten en inrichten van:

 • de domeinoverstijgende en Defensiebrede bedrijfsvoering en besturing, inclusief compliance- en risicomanagement, monitoring en evaluaties;
 • de specifieke domeinen integrale beveiliging, documentaire informatie / informatiemanagement, gegevensbescherming, inkoopmanagement en afstoten.

Informatie over de Beveiligingsautoriteit
De directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie is tevens Beveiligingsautoriteit (BA). De dagelijkse uitvoering ligt bij het hoofd van de afdeling Beveiliging, Gegevensbescherming en Documentaire Informatie (BGD) en meer specifiek bij het cluster BA binnen BGD.

De BA is onder andere verantwoordelijk voor:

 • het uitvoeren van de taak van Beveiligingsautoriteit, National Security Authority en Security Accreditation Authority voor militaire aangelegenheden (toezichthouder), waaronder inbegrepen de taken van tempestautoriteit en cryptoautoriteit;
 • het ontwikkelen, opstellen, beheren en evalueren van het Defensie Beveiligingsbeleid;
 • het toezicht houden op de naleving van de beveiligingsbepalingen;
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies over integrale beveiligingsaangelegenheden aan de politieke en ambtelijke leiding van het departement;
 • het bijdragen aan het tot stand komen van internationale en interdepartementale (nationale) beveiligingskaders.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur strategie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering (operationele) IT

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Counter Hybrid Unit

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon