Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Adviseur Beleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 november Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 2687
 • Plaatsingsdatum 3 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De directie Beleid & Bestuursondersteuning (B&B), is een van de stafdirecties op het hoofdkantoor van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). B&B is verantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning van de hoofddirectie DJI en de andere leden van het DJI-beraad. De directie B&B staat onder leiding van een directeur en bestaat uit de afdelingen: Beleid, Corporate Communicatie, Juridische Zaken, Bestuursondersteuning. De vacature is ontstaan op de afdeling Beleid van de directie Beleid & Bestuursondersteuning van DJI. 

De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive. Daarnaast worden binnen Beleid nieuwe processen en producten ontworpen en beproefd. Beleid levert integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI, en de koers van DJI zijn meegenomen. De afdeling Beleid biedt de DJI-organisatie:

 • Beleidskaders voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en hulp bij de implementatie daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld leefklimaat, beveiliging en continuiteit van zorg. (“Beleidsontwikkeling”)
 • Inzicht in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen op basis van de analyse en duiding van feiten en cijfers. Een voorbeeld daarvan zijn de Publicaties in getal. (“Beleidsanalyse”)
 • Wetenschappelijk onderbouwde kennis t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Er wordt gewerkt met een kennisagenda.
  (“Kennismanagement”)
 • Vernieuwing en ontwikkeling; zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van de doelstelling van DJI (“Strategie”).
  De (senior) adviseur heeft stevige beleidsmatige- en/of wetenschappelijke – en/of strategische ervaring. De adviseur draagt bij aan de beleidsontwikkeling op de terreinen van de divisies Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring en Forensische zorg/Justitiële jeugdinrichtingen en de implementatie van het wetsvoorstel Straffen & Beschermen. 
  De (senior) adviseur evalueert de knelpunten en effectiviteit in de beleidsuitvoering van de beleidsmaatregelen en adviseert over noodzakelijke bijstellingen. Hij volgt en analyseert relevante ontwikkelingen voor het beleidsterrein en geeft aan wat daarvan de mogelijke consequenties zijn.

De collega die wij zoeken kan zelfstandig programma’s en projecten uitwerken in een complex gelaagde organisatie met de gewenste “outcome” voor ogen. De (senior) adviseur is daarbij omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief, kan goed samenwerken en vanuit verschillende rollen zorgen voor het beoogde resultaat. 

Tot slot vervult hij een inhoudelijke rol bij (inter)departementale project/-overleggroepen en heeft daarbij een natuurlijk oog voor ketensamenwerking.
 

Functie-eisen

De (senior) adviseur heeft stevige beleidsmatige- en/of wetenschappelijke – en/of strategische ervaring. De adviseur draagt bij aan de beleidsontwikkeling op de terreinen van de divisies Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring en Forensische zorg/Justitiële jeugdinrichtingen.
De (senior) adviseur evalueert de knelpunten en effectiviteit in de beleidsuitvoering van de beleidsmaatregelen en adviseert over noodzakelijke bijstellingen. Hij volgt en analyseert relevante ontwikkelingen voor het beleidsterrein en geeft aan wat daarvan de mogelijke consequenties zijn.

De collega die wij zoeken kan zelfstandig programma’s en projecten uitwerken in een complex gelaagde organisatie met de gewenste “outcome” voor ogen. De (senior) adviseur is daarbij omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief, kan goed samenwerken en vanuit verschillende rollen zorgen voor het beoogde resultaat.

Tot slot vervult hij een inhoudelijke rol bij (inter)departementale project/-overleggroepen en heeft daarbij een natuurlijk oog voor ketensamenwerking.
De functie-eisen staan geformuleerd in het Functiegebouw Rijk.
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive. Daarnaast worden binnen Beleid nieuwe processen en producten ontworpen en beproefd. Beleid levert integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI, en de koers van DJI zijn meegenomen. De afdeling Beleid biedt de DJIorganisatie:

 • Beleidskaders voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en hulp bij de implementatie daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld leefklimaat, beveiliging en continuiteit van zorg. (“Beleidsontwikkeling”)
 • Inzicht in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen op basis van de analyse en duiding van feiten en cijfers. Een voorbeeld daarvan zijn de Publicaties in getal. (“Beleidsanalyse”)
 • Wetenschappelijk onderbouwde kennis t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Er wordt gewerkt met een kennisagenda.
  (“Kennismanagement”)
 • Vernieuwing en ontwikkeling; zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van de doelstelling van DJI (“Strategie”).
   

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw H. Blankman, coördinerend adviseur beleid

06-13402744

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats PI Zuid Oost (Roermond/Ter Peel)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker Planning & Control

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon