Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur beleid en strategie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 21 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS200036 (Jeugd)
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De continuïteit borgen van jeugdhulp, -bescherming en -reclassering: dat is de taak van de Jeugdautoriteit. Als senior adviseur beleid en strategie maak jij je vanuit Den Haag hard voor verdere professionalisering van onze organisatie in ontwikkeling. Met een nieuw team van betrokken medewerkers zijn we in 2019 van start gegaan. Help jij ons mee?

Iedere jeugdige in Nederland heeft recht heeft op passende hulp. Bedreigingen hiervan, bijvoorbeeld als een jeugdhulpaanbieder met financiële problemen kampt of als er een faillissement dreigt bij een zorgorganisatie, moeten tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. De Jeugdautoriteit speelt een belangrijke rol bij het signaleren, voorkomen en opvangen van deze problemen.

Jij bent binnen de Jeugdautoriteit de adviseur van de directeur en coördinatoren op het terrein van strategie en beleid. Zo richt je je onder meer op de taken en positionering van de Jeugdautoriteit op de lange termijn. Vanuit deze verantwoordelijkheid stel jij waar nodig beleidsnotities op en volg je de politieke ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdwet op de voet. Als individu, maar ook samen met onze externe adviseurs en coördinatoren sta je voor interessante uitdagingen in een dynamische, politiek gevoelige en veelzijdige omgeving, waarbij je de handen behoorlijk uit de mouwen steekt.

Jouw taken op een rij

 • Jij bent verantwoordelijk voor de agendering, voorbereiding en uitvoering van beleidsmatige en strategische keuzes over de doorontwikkeling van de Jeugdautoriteit.
 • Je bereidt de externe strategische overleggen voor die de directeur van de Jeugdautoriteit heeft met onder meer de directeur Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en samenwerkingsverband Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. Afhankelijk van de aard en samenstelling van het overleg fungeer je hierbij als de voorzitter of secretaris van ondersteunende project- of stuurgroepen.
 • Je zet ter voorbereiding van deze overleggen interne (afstemmings)processen op, die je ook bewaakt. Waar nodig overleg je namens de Jeugdautoriteit met externe partners over de agenda’s.
 • Je ondersteunt de directeur bij de inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de Jeugdautoriteit, bijvoorbeeld door het inhoudelijk voorbereiden en organiseren van heidagen en het opstellen van adviezen over de opvolging van actiepunten.
 • Je bereid interne besprekingen, zoals het MT- en het brede werkoverleg, inhoudelijk voor en zorgt voor de verslaglegging hiervan.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de interne processen van de Jeugdautoriteit, waarbij je zorgt voor de inhoudelijke uitvoering van de PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting). Vanuit deze verantwoordelijkheid richt jij je op een goede uitvoering van de backofficetaken, waarbij je de inzet van administratief medewerkers coördineert en overlegt met de betrokken medewerkers van het ministerie over deze taken.
 • Jij stelt tijdig de jaarstukken op, zoals het jaarplan en -verslag, en zet met de coördinatoren de daarvoor benodigde processen op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van de Jeugdautoriteit.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal zeven jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring of aantoonbare affiniteit met vraagstukken op het terrein van organisatieontwikkeling, beleid en strategie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of verschillende zorgsystemen of systeemwijzigingen.
 • Je bent toegankelijk en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het onderhouden en functioneel inzetten van in- en externe netwerken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Voor de vraagstukken waaraan je werkt, is veel maatschappelijke, bestuurlijke en politieke belangstelling; ze raken meestal direct aan de zorg voor kinderen, belangen van hun ouders en zorgaanbieders.
 • Je kunt een brug slaan tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk.
 • Je beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je beschikt over flexibiliteit en aanpassingsvermogen: je komt terecht in een omgeving die in ontwikkeling en daardoor aan verandering onderhevig is.
 • Je hebt een analytische blik: onder tijdsdruk kom jij snel tot de kern van vraagstukken, die je vervolgens vertaalt naar pragmatische oplossingen Dat vraagt om resultaatsgerichtheid, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit.
 • Je bent een teamspeler die collega’s met diverse achtergronden aan zich weet te binden; helder communiceren en afstemmen met medewerkers is jouw tweede natuur.
 • Je kunt omgaan met de druk die het werken in deze omgeving met zich meebrengt en bewaakt daarbij continu de onafhankelijke rol van de Jeugdautoriteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200036 (Jeugd) aan Karel Schuurman (directeur Jeugdautoriteit a.i.).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan. Het organisatieonderdeel is ingesteld voor drie jaar en beheersmatig ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij richten ons op het signaleren, voorkomen en opvangen van de problematiek waarbij de continuïteit van cruciale jeugdhulp in het geding is. Dit doen wij door:

 • te bemiddelen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond de inkoop van jeugdhulp;
 • het aanspreken van gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij continuïteitsvraagstukken;
 • het adviseren van bewindspersonen (VWS en de rechtbank) bij de voorbereiding van bestuurlijke maatregelen;
 • het adviseren over subsidieaanvragen aan ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid in het kader van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De Jeugdautoriteit is organisatorisch in opbouw en qua takenpakket in ontwikkeling. Het doel hiervan? Een grotere bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van continuïteitsvraagstukken in de jeugdzorg via interventies die liggen tussen vrijblijvende bemiddeling en het interbestuurlijk toezicht.

In 2020 wordt de Jeugdautoriteit in dit kader versterkt om door middel van analyse en signalering de ontwikkelingen en tekortkomingen op stelsel- en organisatieniveau te agenderen bij de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kijken we of en zo ja hoe het takenpakket moet worden uitgebreid met niet-vrijblijvende geschilbeslechting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karel Schuurman, Directeur jeugdautoriteit a.i.

070-3406888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator signalering en voorkoming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior juridisch adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur casuïstiek jeugdzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon