Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer SG 20-49
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken in Den Haag zorg jij er als senior adviseur beleidscontrol voor dat het ministerie van Financiën in control is. Hoe je dat doet? Door bij te dragen aan de interne planning-en-control-cyclus van het ministerie en door te adviseren over afwisselende dossiers op het gebied van bedrijfsvoering. Wil jij bijdragen aan de verdere professionalisering van de sturing op apparaatsuitgaven? Kom dan ons team versterken.

De afdeling Beleidscontrol is verantwoordelijk voor het toetsen op financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met achttien collega’s, met elk hun eigen expertise, toets je de door de directies gemaakte keuzes op (potentiële) budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

Binnen de directie hebben we de afgelopen periode een uitdagende veranderopgave doorlopen. Als concerncontroller willen we nóg meer toegevoegde waarde leveren. Bijvoorbeeld via de verdere implementatie van het programma ‘Van Apparaat naar Beter’ met als doel de organisatie beter te kunnen sturen op de apparaatsuitgaven. Als senior adviseur beleidscontrol vervul jij een belangrijke rol in het monitoren, evalueren en verbeteren van dit programma.

Je zorgt ervoor dat verbeteracties uit het programma goed geïmplementeerd en geborgd worden. Met een kritische en tegelijkertijd constructieve houding adviseer je gevraagd en ongevraagd over mogelijke bijsturing, zodat er een professionele control staat voor de apparaatsuitgaven binnen het kerndepartement. Mogelijke risico’s weeg je bij voorbaat af in jouw aanpak.

Je draagt bij aan de interne planning-en-controlcyclus van het ministerie en adviseert over de te controleren uitgaven en knelpunten op het gebied van personeel en materieel van de verschillende directoraten-generaal. Komt er een ad-hocopdracht binnen vanuit de Bestuursraad? Geen probleem. Binnen no-time regel je de benodigde dekking en stem je af met je stakeholders om de besluitvorming snel voor te bereiden.

Je werkt nauw samen met adviseurs financieel management van de directoraten-generaal van team Financiën (de eerstelijnscontrol). Wat jouw functie extra leuk maakt is dat je een junior adviseur gaat coachen. Je fungeert als sparringpartner en draagt bij aan zijn ontwikkeling tot gedegen controller. Heb jij hart voor controlwerk? Dan zit je op de afdeling Beleidscontrol op je plek.

Wil je eerst eens praten over wellicht jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Wijnand van Goudoever.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een financieel-economische richting.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring opgedaan en kennis van de interne planning-en-controlcyclus.
 • Je hebt affiniteit met financiën, kostentoerekening en control, liefst op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en kunt goed opereren binnen de brede organisatie van het ministerie van Financiën.
 • Je kunt op een heldere manier de standpunten van de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken inbrengen in overleggen binnen het departement en interdepartementaal, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken staan gepland op vrijdag 28 augustus.
 • Vanwege de coronacrisis worden de sollicitatiegesprekken voorlopig (zo mogelijk) gevoerd via videobellen. Na de sluiting van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook het tonen van bijvoorbeeld durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Beleidscontrol
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de verkoop van ABN AMRO en wijzigingen in de dividendbelasting, maar ook de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli, en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, maar anderzijds zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller ben je de sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook streng op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee ben je een essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar HDFEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wijnand van Goudoever, Waarnemend plv. hoofd beleidscontrol

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur financiën / plaatsvervangend afdelingshoofd

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon