Senior Adviseur Beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SG 23-81
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Werken bij de directie Financieel-Economische Zaken in het team Toeslagen en Douane is heel wisselend en verrassend. Geen dag is hetzelfde en die variatie maakt het werk uitdagend en onwijs leerzaam. We houden ons met van alles bezig: van kritisch maar constructief adviseren over de inhoud van regelingen voor het toeslagenherstel tot het toetsen van voorstellen die betrekking hebben op de handhaving van de sanctiemaatregelen richting Rusland door de Douane. Je bent dus nauw betrokken bij politiek beladen dossiers met grote maatschappelijke relevantie. Als beleidscontrollers richten we ons op de euro’s én op het beleid: we schrijven mee aan de beantwoording van Kamervragen, analyseren en adviseren over beleidsvoorstellen van andere directies, toetsen financiële ramingen en zien erop toe dat het budgetrecht van het parlement wordt gerespecteerd. Kortom: een heel afwisselende en maatschappelijk relevante baan met één been in het beleid en één in de financiën.” – Ype, adviseur beleidscontrol team Toeslagen en Douane bij de afdeling Beleidscontrol van Financieel Economische Zaken (FEZ).

Als senior beleidscontroller speel je een belangrijke rol in het werk van de afdeling Beleidscontrol. Hier toetsen we financiële en beleidsmatige keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken. Ons doel? Zorgen dat besluitvorming met de juiste informatie plaatsvindt en zo de beste keuzes gemaakt kunnen worden voor Nederland. Je gaat aan de slag bij het team Toeslagen en Douane binnen de afdeling Beleidscontrol van de directie FEZ. Afwisselende dagen? Zeker weten!

Bij het team Toeslagen en Douane ben je betrokken bij verschillende complexe dossiers. Zo is Toeslagen niet alleen als grote uitvoerende dienst opdrachtnemer van meerdere ministeries, maar werkt de dienst ook hard aan de compensatie van toeslagengedupeerden. Als beleidscontroller toets je bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van de hersteloperatie. Denk aan regelingen voor het kwijtschelden van publieke en private schulden van gedupeerden en regelingen voor hulp aan gedupeerden in het buitenland. Daarnaast toets je voorstellen die betrekking hebben op de toekomst van het Toeslagenstelsel, bijvoorbeeld de directe financiering Kinderopvang.

Ook de Douane is als grote uitvoerende dienst opdrachtnemer van meerdere ministeries. Je toetst bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van de Digitale Snelweg Douane en handhaving van de sanctiemaatregelen richting Rusland en Belarus. Daarnaast toets je de juistheid van de ‘grote geldstroom’: alle accijnzen en douaneafdrachten die de Douane int voor Nederland en Europa.

Verder draag je bij aan een juiste verantwoording van de financiële mutaties in de begrotingsstukken. Je toetst voorstellen op doeltreffendheid en budgettaire inpasbaarheid, signaleert, agendeert en denkt actief mee. Binnen het team Toeslagen en Douane werken we nauw samen met zeven collega’s en bepalen we in onderling overleg op welke dossiers je wordt ingezet. Dit zal met name op gebied van Toeslagen zijn, zowel de hersteloperatie als de toekomst van het Toeslagenstelsel.

Bij de afdeling Beleidscontrol werken circa 22 collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar, we werken veel samen en we streven diversiteit in brede zin na. Kortom: als controller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen in een team dat jou daarbij ondersteunt!

Wil je ons eerst beter leren kennen voordat je gaat solliciteren? Plan dan een kopje koffie in met Sara Schreuder, Coördinator cluster Toeslagen & Douane via 06 – 25 33 87 21 of [email protected]

 • Je hebt wo-denkniveau en affiniteit met financiën en financiële besluitvorming. Enige werkervaring in een financiële functie is een pre.
 • Je bent in staat om analytisch te denken en kunt makkelijk schakelen tussen complexe, vaak politieke, dossiers.
 • Je bent goed in samenwerken en hebt daarbij oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je vindt het leuk om junior medewerkers te begeleiden.
 • Je kunt goed plannen, organiseren en prioriteren in een omgeving waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen.
 • Je kunt zelfstandig werken en bent resultaatgericht.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt op 7 juni 2023 plaats. De tweede ronde op 12 juni 2023.
 • Een casus maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • Een werkweek van 4x9 behoort tot de mogelijkheden.
 • De keuze voor een nieuwe baan kan best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Zo maakt een buddy je wegwijs in de organisatie en is er een introductiebijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
 • Gedurende openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats. Hierdoor kan het zijn dat de vacature eerder wordt afgesloten dan de aangegeven openstellingstermijn. Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de nationale schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en lange termijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Afdeling Beleidscontrol
De afdeling Beleidscontrol toetst – op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein – de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa vijfentwintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM maar ook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie of belastingdienst worden uitgevoerd.
De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begrotings)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.
Als beleidscontroller ben je sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sharon Steenvoorden

06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur financiële informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Legal Counsel

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Receptionist/medewerker zaalverhuur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon