Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur beschikbaarheid netwerken

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 10 oktober
 • Vacaturenummer WNZ-305
 • Plaatsingsdatum 19 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Dagelijks maken er miljoenen automobilisten gebruik van ruim drieduizend kilometer snelweg. Door deze grote aantallen kent Nederland een uitdaging om de bereikbaarheid op peil te houden. De infrastructuur en het gebruik daarvan blijft in ontwikkeling en als adviseur Beschikbaarheid Netwerken speel je hierin een belangrijke rol in de regio West-Nederland Zuid.

Als adviseur Beschikbaarheid Netwerken lever jij een regiobrede en overschrijdende bijdrage aan het beheer, gebruik en de ontwikkeling van onze infrastructurele netwerken in de regio. Je behartigt het belang van beschikbaarheid van de netwerken vanuit de beheerderrol. 

Binnen Beschikbaarheid Netwerken draag jij mede zorg voor het opstellen en afstemmen (o.a. met programmeren en assetmanagement) van eisen en kaders t.b.v. beschikbaarheid. Je weet wat de relevante regionale en landelijke kaders zijn en je bent in staat deze te vertalen naar het areaal. Je weet snel te schakelen tussen het maken van inhoudelijke afspraken en het sturen op afgesproken resultaten.

Je werkt intensief samen met assetmanagers binnen jouw district en met de andere afdelingen in de keten, SLU, PPO/GPO en VWM. Je hebt hierbij ook oog voor de belangen van de andere spelers in de keten en kunt sturen op het behalen van het gezamenlijk belang.

Je herkent ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van beschikbaarheid netwerken en handelt en adviseert hiernaar in het brede belang van Rijkswaterstaat. In jouw advies heb je continu aandacht voor de langetermijn kwaliteit van de Rijkswaterstaat-producten en -diensten. Ook monitor je de effecten van je advies in de praktijk en verwerk je leerpunten in jouw aanpak.

Verder ben je gericht op het initiëren van of deelnemen aan regionale afstemmingsoverleggen (zoals bijvoorbeeld Bereik!), het beoordelen van en bijdragen aan (complexe) verkeersplanningsprojecten en evaluaties, het coördineren en afstemmen van het Incident Managementdossier binnen de regio WNZ en met landelijke diensten als VWM, het aansturen en verantwoorden van de prestaties van het district (PINS) en voor het aansturen en beoordelen van verkeerskundige audits. Ook kun je ‘trekker’ zijn van het operationeel verkeersteam binnen jouw district.

Je bent omgevingsbewust, weet wat er speelt in de regio en kent de stakeholders en hun belangen. Je weet zo nodig tegenstellingen te overbruggen. Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat in (regionale) platforms. Samen met je collega’s binnen de regio’s en RWS-breed zorg je voor goede communicatie en effectieve afstemming, gericht op de gewenste resultaten. Je onderhoudt hiertoe een relevant netwerk en zoekt de juiste mensen op om gezamenlijk de adviesproducten en –diensten met elkaar te verbinden.

In jouw werk heb je continu aandacht voor het verbeteren van de processen. In samenwerking met andere programmaonderdelen beheer en onderhoud je gegevens, signaleer en analyseer je knelpunten en draag je voor deze knelpunten oplossingen aan. Regelmatig stem je af met collega’s binnen het district en andere partijen, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Ook draag je bij aan actieve kennisontwikkeling in de plan-do-check-act (PDCA-) cyclus.

 

Functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau met een relevante opleiding zoals verkeerskunde.
 • Je hebt inhoudelijke kennis van verkeersmanagement en het hoofdwegennet en je hebt een sterk landelijk netwerk.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met complexe of bestuurlijke omgevingen en je schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.
 • Je bent succesvol in het leiden en coördineren van projecten en uit je ervaring blijkt dat je verbindend kunt werken en makkelijk draagvlak creëert.
 • Je bent analytisch en communicatief sterk en kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Gelet op de samenstelling van het team is er ruimte voor ontwikkeling en worden talenten nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Beschikbaarheid Netwerken en Crisismanagement van district Noord bestaat uit de Verkeersketen, Relatiemanagement en Crisismanagement. 

De verkeersketen zorgt voor een veilige en goede afwikkeling van het verkeer op het (vaar)wegennet. Dit doet het kennisveld door te zorgen voor afstemming en planning van verkeersmaatregelen op korte en lange termijn, van zowel eigen opdrachtnemers als die van andere overheden. Daarnaast het verkeerskundig adviseren richting projecten, bijvoorbeeld over het in te zetten flankerend beleid passend bij de hindercategorie conform de Werkwijzer Minder Hinder - ook richting VWM als het gaat om dynamisch verkeersmanagement tijdens de uitvoering – om de resthinder te beheersen. 

Tevens is de verkeersketen verantwoordelijk voor de bewegwijzering, implementatie van verkeer gerelateerde landelijke projecten (denk hierbij aan bv 130km/ u en het inhaalverbod vrachtverkeer), verkeersveiligheid, verkeerstellingen en de begeleiding van projecten in uitvoering. 

Relatiemanagement heeft een cruciale rol in de herkenbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van WNZ. Relatiemanagement legt proactief verbindingen met contacten in de regio, signaleert ontwikkelingen in het areaal en werkt, als RWS met één gezicht en intern goed afgestemd, samen met de (bestuurlijke) partners aan de opgaven in de regio en van de regio. Door middel van relatiemanagement voldoet het district aan de kerntaak 'duurzame relatie met de omgeving – het district staat dicht bij de gebruiker'. 

Crisismanagement omvat alle activiteiten binnen RWS die nodig zijn voor slagvaardig optreden tijdens crises en zorgt ervoor dat zo snel mogelijk wordt teruggekeerd naar een reguliere situatie. Binnen WNZ vinden wij een goede samenwerking belangrijk. Crisismanagement doe je niet alleen en wij werken samen met onder andere het havenbedrijf en diverse stakeholders. Zowel in de koude- en warme fase onderhouden wij contact met vijf Veiligheidsregio’s en vijf Waterschappen.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Raymund Valkhof, Districtshoofd Noord

06-52354002

Wim Bijl, Inhoudelijk coördinator BNC

06-51552028

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Assetmanager bruggen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior omgevingsmanager

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker informatievoorziening

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon