• Den Haag  -  route
  • WO bachelor
  • 38 uur
  • schaal 11
    €4.545 - €6.237 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 13 dagen
  • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 488560, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

Voor de rol van (senior) adviseur beveiliging zijn we bij voorkeur op zoek naar een analytisch sterk persoon, die koppelvlakken kan identificeren en die een breed netwerk heeft. We verwachten dat de functionaris alle betrokkenen kan enthousiasmeren, deze meeneemt in de ontwikkelingen om uiteindelijk te komen tot integrale en afgestemde producten. Gelet op de dynamiek en politiek-bestuurlijk sensitieve aspecten, wordt er de nodige flexibiliteit verwacht bij het uitvoeren van de functie. Binnen het cluster Beveiliging voor je de volgende werkzaamheden uit:

1. Draagt zorg voor de voorbereiding en ontwikkeling van adviesproducten ten aanzien van de operationele gereedheid, door:
- het ontwikkelen van adviesproducten en het opstellen van plannen o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages op het gebied van operationele gereedheid;
- het toetsen op consequenties van beleid van aanpalende terreinen voor de operationele gereedheid;
- het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met politieke, maatschappelijke en
organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.

2. Levert een bijdrage aan besluitvorming over operationele gereedheid, door:
- het voorbereiden van besluitvorming op inhoudelijk, procesmatig en procedureel vlak.

3. Draagt zorg voor de implementatie van adviesproducten met betrekking tot operationele gereedheid, door:
- het inhoudelijk adviseren over en het ondersteunen van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten.

4. Draagt zorg voor evaluatie en -monitoring van de operationele gereedheid, door:
- het voorbereiden en uitvoeren van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten;
- het doen van voorstellen voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid;
- het monitoren van adviesprocessen;
- het beheren en bijstellen van adviesproducten en aanpassing adviesprocessen.

5. Neemt deel en geeft leiding aan complexe projecten met betrekking tot operationele gereedheid, door:
- het voorbereiden, aansturen, begeleiden en uitvoeren van complexe projecten.

Speelruimte
- Functionaris is verantwoording verschuldigd aan de leidinggevende over de ontwikkelde adviesproducten. Het betreft een beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en -processen en afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen.
- Kader wordt gevormd door wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen.
- Functionaris neemt op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces beslissingen over de werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten en over de voorbereiding, aansturen en uitvoering van complexe projecten.

Bij advisering gaat het om het vanuit een expertise en/of brede blik te ontwikkelen en te implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht). Een (senior) adviseur ontwikkelt en realiseert inhoudelijk complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen. De functionaris is belast met de ontwikkeling en realisatie van adviesproducten op meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de Defensiestaf (DS) van de Bestuursstaf (BS).
De DAOG heeft tot doel om namens de CDS (Commandant der Strijdkrachten) te zorgen voor de aansturing van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Dit doet DAOG door binnen de beleidskaders actief te sturen op personele gereedheid, materiële gereedheid en de geoefendheid en, door daar waar nodig, facilitair te zijn naar de defensieonderdelen op het gebied van beveiliging.

Informatie over de afdeling
Binnen de DAOG is de Sectie Integrale Beveiliging (Fysieke-, Personeels-, Industrie- en Informatiebeveiliging) verantwoordelijk voor o.a. de aansturing van de uitvoering, de inrichting van de bedrijfsvoering inclusief processen en IT-ondersteuning, de wijze van het voeren van regie over de bovengenoemde bedrijfsvoeringketens en het participeren bij beleidsvoorbereiding en de uitvoering van projecten.
Functionaris is belast met ontwikkeling en realisatie van adviesproducten aan (lijn)management en begeleiding van lijnmanagement en -medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen met betrekking tot operationele gereedheid, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en het Commando Materieel en IT.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (C-COMMIT) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Werving & selectie

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon